Stjerneskuddet rummer elever fra børnehaveklassen til og med 2. klasse.

Indholdet af undervisningen tilrettelægges i årsplaner, der udleveres til forældrene i forbindelse med årets første forældremøde. De vil blive lagt på hjemmesiden efter udleveringen.

I vil kunne finde nyhedsbreve fra de enkelte klasser på siden.

Vi har fokus på livskvalitet i skolen – mennesker lærer bedst i et trygt og rart miljø! Vores mange spændende emneuger og vores lejrskole på tværs af klasser, giver større fællesskab og ansvar!

Vi arbejder med faglig og personlig udvikling på mange forskellige måder, vi har både eksperimenterende kreative værksteder og klasseundervisning!

Vi tilbyder mange ture ud af huset, hvor børnene gennem lærerige og udforskende oplevelser, kan skabe  den meningsfulde sammenhæng mellem undervisningen og livet i samfundet!

Vi har nul tolerance i forhold til mobning.

Vores børn lærer at respektere og bruge hinandens forskelligheder på en positiv og udviklende måde!