Konfliktløsning

I hygoteket tror vi på, at konstruktiv, nærværende og anerkende konfliktløsning er med til at styrke børnegruppens sociale liv, og derfor mener vi, at det er en af grundstenene i vores pædagogik.

Pædagogiske overvejelser i forbindelse med konfliktløsning:

  • I hygoteket vil vi gerne hjælpe det enkelte barn med at tage ansvar for dets egne handlinger, og de konsekvenser det har, både for barnet selv og de andre børn. Derfor er det vigtigt, at alle børn lærer at mærke efter hvordan forskellige situationer påvirker dem, og bliver bevidste om, hvordan de reagerer i dem.
  • I hygoteket vil vi gerne hjælpe det enkelte barn med at lære at lytte til andres synspunkter, opfattelser og følelser – anerkende dem, også selv om de modstrider med barnets egne.
  • I hygoteket vil vi gerne give alle børn redskaber til at komme igennem konflikter på en god måde.

Den generelle fremgangsmåde:

  • Den voksne tager de involverede børn væk fra de andre børns ”hørevidde”.
  • Den voksne gør det klart, at vi nu efter tur hører på hver enkelt barns opfattelse af hændelsen. Der lyttes pænt, uden at afbryde, og der bruges kun ”gode” ord. (Dette klargøres tydeligt af den voksne).
  • Efter at alle har haft mulighed for at fortælle sin opfattelse af episoden, tales der om hvad den enkelte selv kunne have gjort anderledes i den givne situation. Den voksne lytter anerkendende og hjælper verbalt hvor det er svært i processen.
  • Efter de gode forslag taler børnene sammen med den voksne om hvad der nu skal ske, for at bliver rart forsat at gå i hygoteket. Den voksne anerkender børnenes løsningsforslag, og hvis det skønnes nødvendigt, støtter den voksne i en bestemt retning.
  • Inden at parterne skilles, hvad enten det er for at forsætte deres leg sammen eller hver for sig, er det vigtigt, at den voksne spørger hvert enkelt barn, om det er ok med situationen, eller der er mere der skal tages op.