Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen. Der er fem bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter, der vælges af og blandt elevernes forældre.
Reglerne for bestyrelsesvalg kan du læse om i vedtægterne i menuen til venstre.

Foruden de valgte medlemmer deltager skolelederen, personalets tillidsrepræsentant og skolens sekretær i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen holder møde cirka seks gange i løbet af skoleåret. Alle forældre til børn på skolen kan bede bestyrelsen om at behandle en sag.

Bestyrelsesmedlemmer Navn Mail
Formand Colin Stedmon colin.stedmon(snabel-a)gmail.com
Næstformand & økonomiansvarlig Jacob Sørensen jacob.hjem(snabel-a)gmail.com
Bestyrelsesmedlem Lars Bundgaard Jensen larsbj(snabel-a)oncable.dk
Bestyrelsesmedlem Sofie Næraa naeraa(snabel-a)gmail.com
Bestyrelsesmedlem Mikael Strøm Eriksen mikael(snabel-a)skriveforlaget.dk
Suppleant Hasse Møller hassemoll(snabel-a)gmail.com
Suppleant Mie Odgaard miehoeysholdt(snabel-a)gmail.com
Personale    
Skoleleder Jacob Hatting jacob(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk
Tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen Jeanne(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk
Skolesekretær Anette Bruun Anette(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk