Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen. Der er fem bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter, der vælges af og blandt elevernes forældre.
Reglerne for bestyrelsesvalg kan du læse om i vedtægterne i menuen til venstre.

Foruden de valgte medlemmer deltager skolelederen, personalets tillidsrepræsentant og skolens sekretær i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen holder møde cirka seks gange i løbet af skoleåret. Alle forældre til børn på skolen kan bede bestyrelsen om at behandle en sag. Hvert år justerer bestyrelse og skoleleder skolens Ansvars- og kompetenceplan som du kan se i her.

 

Bestyrelsesmedlemmer Navn Mail
Formand Jacob Sørensen jacob.hjem(snabel-a)gmail.com
Næstformand Sofie Næraa naeraa(snabel-a)gmail.com
Kontaktpers. Galaksen Mie Odgaard miehoeysholdt(snabel-a)gmail.com
     
Kontaktpers. forældreråd Lars Bundgaard Jensen larsbj(snabel-a)oncable.dk
Bestyrelsesmedlem Mikael Strøm Eriksen mikael(snabel-a)skriveforlaget.dk
Økonomi ansv. (suppleant) Kristoffer Bunch krastoffer(snabel-a)gmail.com
Suppleant

Juliana 

Rodrigues-Andersen         

juller.rodrigues(snabel-a)gmail.com
Personale
Skoleleder Jacob Hatting jacob(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk
Tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen Jeanne(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk
Viceskoleleder Eric Rodgers Veitch Eric(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk
Skolesekretær Anette Bruun Anette(snabel-a)norrebro-lilleskole.dk