Årsplan for matematik i 5. klasse 2015/2016

Formål

Det overordnet formål med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen, som sætter dem i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Jeg har i årsplanen taget hensyn til de krav, der er opstillet i fag-faglige mål for undervisningen i matematik på Nørrebro Lilleskole.

Undervisningen – materialer og metoder

Vi arbejder med udgangspunkt i bogsystemet Matematiktak, som indeholder en grundbog og et arbejdshæfte, som danner udgangspunkt for arbejdet med matematikken i 5. klasse.

I den daglige undervisning inddrages diverse hjælpemidler såsom centicubes, målebånd, decilitermål, regneark m.m.

Undervisningen veksler imellem forskellige arbejdsmetoder, hvor eleverne nogle gange skal arbejde i mindre grupper, parvis eller individuelt med opgaver i arbejdshæftet/grundbogen.

Undervisningen tager udgangspunkt i den matematik eleverne møder i deres hverdag. Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger, skaber eleverne en baggrund for at udvikle faglige hjælpemidler og for at erkende generelle sammenhænge.

Skriftligt arbejde

Selvom vi går et skoleår i møde med en folkeskolereform, der blandt andet har fokus på færre lektier, vil der stadig forekomme lektier i femte klasse. Det vil være hjemmeopgaver af forskellig art. Dette veksler mellem områderelaterede opgaver og færdighedsregningsopgaver.

Eleverne skal selv skrive lektierne i deres lektiebøger, men jeg skriver dem også på skolens hjemmeside, så I også kan følger med der.

Evaluering

Formål og mål med undervisningen vil løbende blive evalueret i forbindelse med elevernes indsats i undervisningen, fremlæggelser m.m. Desuden skal eleverne ved afslutningen af et forløb reflektere over, hvad de har lært, og hvad deres samlede viden nu er. Dette er et godt udgangspunkt for en afsluttende fælles evaluering i klassen. Endvidere tager eleverne en individuel prøve to gange om året, som giver en god mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning for den enkelte elev.

Årsplan for matematik i 5. klasse 2015/2016

Uge nr.

Emner og materialer

Mål

Øvrige bemærkninger og arrangementer

33

Klasselæreruge;

Uddeling af bøger, kladdehæfter mv.

Tage imod den nye 3. klasse og Nural.

Mandag 10/8:

Første skoledag, fælles morgenmads-buffet

Onsdag 12/8:

Sportsdag i Fælledparken

Torsdag 13/8:

Tur til eksperimentariet hele Nymånen

34

Cyklen: En cykeltur – side 6 - 11

Der arbejdes med gennemsnit

Onsdag 19/8:

Tur til FilmX, hvor klassen skal producere deres egen gyserfilm.

Torsdag 20/8:

Tur til Zoo hele Nymånen

35

Cyklen: Cykelpriser – side12 - 13

Der arbejdes med afrunding, overslag og lommeregner i funktion

Tirsdag 25/8: Skolefoto

Onsdag 26/8:

Forældremøde kl. 15.00 - 16.45

(kl. 15-16 spisning i klassen jeres medbragte mad, kl. 16.00 - 16.45 møde)

Torsdag 27/8: bevægelsesdag

36

Cyklen: Cykeltegning – side 14 – 17

Der arbejdes med trekanter, firkanter og konstruktion med passer

Torsdag 3/9:

10.15 - 11.30 lektie/kreativ café

37

Sportsuge i Nymånen

   

38

Cyklen: Cykelhjul – side 18 - 21

Der arbejdes med forholdet mellem diameter og omkreds, pi mm.

 

39

Cyklen: Cykeltid og evaluering af emnet ”Cyklen” – side 22 - 24

Der arbejdes med funktioner afbildet i koordinatsystemet, lineær funktioner, beregne og tegne funktioner, samt evaluering

Mandag 21/9:

Forældrekaffe

40

Lev sundt: Skoleboden – side 26 - 29

Der arbejdes med købspris, salgspris, fortjeneste, tab og regnskab

Onsdag 30/9:

Besøg på Arbejdermuseet i forb. m. kulturfag hele Nymånen

41

Emneuge for hele skolen

   

42

Efterårsferie

   

43

Lev sundt: Mælk – side 30 - 31

Der arbejdes med plus og minus med brøker

 

44

Lev sundt: Konditest – side 32 - 38

Der arbejdes med at sætte tal i formler

 

45

Lev sundt: Sportsvand – side 39 - 41

Der arbejdes med sammenhæng mellem brøk, procent og decimaltal

Torsdag 5/10:

Lektie/kreativ café kl. 10.15 - 11.30

46

Lev sundt: Motionsløb og evaluering af emnet ”Lev sundt” – side 42 - 46

Der arbejdes med gange og dele med rest og evaluering

 

47

Det gamle Egypten: Egyptens pyramider og trappepyramide – side 48 - 53

Der arbejdes med rumlige figurer – fra udfoldning til figur og omvendt, samt rumfang af kasser

 

48

Det gamle Egypten: Egyptisk landmåling og hieroglyffer – side 54 - 58

Der arbejdes med trekanter – ligesidede, ligebenede og retvinklede, samt gangealgoritme

 

49

Det gamle Egypten: Egyptisk kunst– side 59 - 60

Der arbejdes med synsvinkler og arbejdstegning

Tirsdag 1/12:

Julefest kl. 12-16

50

Det gamle Egypten: Skatter og evaluering af emnet ”Det gamle Egypten ” – side 61 - 64

Der arbejdes med at finde brøkdele af et tal, samt evaluering

 

51

Jul og stjerner: Stjerner – side 65 – 66

Der arbejdes med tallinje og mønstre

Torsdag 17/12 kl. 10-16:

Julemarkedtur med hele Nymånen

52

Juleferie

   

53

Juleferie

   

1

Island: Island – side 68 - 70

Der arbejdes med gange og dele

 

2

Island: Flag – side 71 - 74

Der arbejdes med omkreds og areal

 

3

Island: Fiskeri – side 75 - 77

Der arbejdes med omskrivning mellem ton, kg, gram osv.

 

4

Island: Tal om Island – side 78 - 82

Der arbejdes med søjler og kurver, procent, cirkel- og blokdiagrammer

 

5

Island: Temperaturer – side 83 - 88

Der regnes med negative tal, samt evaluering

Torsdag 4/2:

Lektie/kreativ café kl. 10.15 - 11.30

6

Emneuge for hele skolen

 

Fredag 12/2: Fastelavn

7

Vinterferie

   

8

Klassefesten: Festbudget – side 90 - 92

Der arbejdes med afrunding og overslag

Onsdag 24/2:

Forældrekaffe

9

Klassefesten: Bordplan – side 93 - 96

Der arbejdes med antal – kombinatorik i forbindelse med stikprøveudtagning

 

10

Matematik og engelskuge

   

11

Klassefesten: Festmad – side 97 - 101

Der arbejdes med sammenhæng mellem brøker og decimaltal, addition og subtraktion

Tirsdag 15/3:

Generalforsamling kl. 19-21

12

Påskeferie

   

13

Klassefesten: Festunderholdning – side 102 - 103

Der arbejdes med statistisk sandsynlighed

 

14

Klassefesten: Musik til festen og evaluering af emnet ”Klassefesten” – side 104 - 106

Der arbejdes med hyppighed, pinde- og søjlediagrammer, samt evaluering

 

15

Ren natur: Spar på vandet – side 108 - 111

Der arbejdes med omsætninger mellem dm, cm, l, dl, cl, og ml.

Torsdag 14/4:

Lektie/kreativ café kl. 10.15 - 11.30

16

Ren natur: Spar på strømmen og papirgenbrug – side 112 - 114

Der arbejdes med funktioner, samt målestoksforhold og arealforhold

Fredag 22. april st. bededag

17

Ren natur: Flaskegenbrug og evaluering af emnet ”Ren natur” – side 115 - 118

Der arbejdes med division, samt evaluering

Onsdag 27/4

kl. 15-16.45:

Forældremøde

18

Ferie i Danmark: Jordbær & Rundt på Bornholm  – side 120 - 122

Der arbejdes med ligninger og taxiafstande i rutenet og koordinatsystem

Torsdag 5. + fredag 6. maj kr. himmelfartsferie

19

Ferie i Danmark: Jordbær & Rundt på Bornholm  – side 122 - 125

Der arbejdes med ligninger og taxiafstande i rutenet og koordinatsystem

 

20

Lejrskole til Køge Vandrerhjem (18-20. maj)

 

mandag 16. maj 2. pinsedag

21

Ferie i Danmark: Spejderløb – side 126 - 129

Der arbejdes med vinkelmåling

 

22

Ferie i Danmark: Drager på Fanø – side 130 - 131

Der arbejdes med mønstre, skubninger, spejlinger og drejninger

Torsdag 2/6:

Lektie/kreativ café kl. 10.15 - 11.30

Fredag 3/6:

Forældrekaffe

23

Ferie i Danmark: Kanotur på Gudenåen – side 132 - 136

Repetition af årets stof

 

24

Matematikbøgerne indsamles og der arbejdes med kopisider

Repetition af årets stof

Lørdag 18/6:

Sommerfest kl. 10-14

25

Klasselæreruge

 

Mandag + tirsdag almindelig skema

 

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.