Uge

Emne og materialer

Mål og aktiviteter

Øvrige arrangementer

33

 

Udlevering af bøger

 

Introuge

Første skoledag mandag d. 10. august kl. 8:30-12:00


Klasselærerdag tirsdag


Almindelig undervisning onsdag, torsdag og fredag.

34

Ferskvand


( forløb om biodiversitet, økosystemer, fødekæder)

Eleverne skal kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer, samt redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse.

Fokus på:

•Hvad er biologi og ferskvand? Begrebsafklaring

•Stillestående og rindende vand

•Dyreliv (arvelighed og artsdannelse)

•Økosystem

•Næringsstoffer, økosystem og fotosyntese.

Tirsdag 18/8 har HF-månen fysikdag i Tivoli, så der er ingen almindelig undervisning.

 

Eleverne opnåede målene og kom med bud på øgning af biodiversitet i deres nærområde. 

35

   

Forældremøde i 6.-9. klasse torsdag d. 27/8


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.

36

     

37

 

Feltarbejde ved søen i Hareskov ( skoven var desværre død, vi lavede kartoffelfælder i stedet)

6.+7.+9. skal på lejrskole

38

   

8. klasse har projektuge - kun i dansktimerne

39

 

 

8. klasse har projektuge

40

     

41

   

Hele skolen Emneuge 1

42

   

Efterårsferie

43

Klima, klimaforandringer og jordens opbygning

Eleverne skal kende til klimaforandringer og mulige årsager til dette i verden -finde løsningsforslag til hvordan vi nedsætter co2 udslippet.

-forstå hvad drivhuseffekten er.


•Jordens sfærer samt opbygning

  • Projektarbejde med fokus på vulkaner, tsunamier, tornadoer samt jordskælv ( fakta, produkt, fremlæggelse)

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 20/10 for 6. og 9. kl.


Personaledag torsdag 5/11 - skolen lukker kl. 11.45

 

Eleverne opnåede målene

44

   

Tur til Energi og Vandværkstedet tirsdag 27/10 for 7. og 8. kl.

45

     

46

     

47

     

48

     

49

   

Julefest tirsdag 1/12 kl. 12.00 for elever og forældre

50

Alternative uger

 

8.+9. klasse Terminsprøver

51

Alternative uger

 

8.+9. klasse Terminsprøver

52

   

Juleferie

1

Landbrug

Eleverne skal kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer.

Redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse.

Fokus på:

Karakterisering: landbrug.

Forskel på konventionel og økologisk landbrug.

Begreber som: Dyrevelfærd, grundvandsforurening og sprøjtegifte.

Svinefarm: Oprindelse, typer af svin (konventionelle, frilands, økologiske samt special grise), levevilkår samt hvor forhandles det og til hvilke priser.

Kvægavl: oprindelse, typer(malke- og kødkvæg, levevilkår.

Første dag efter jul er mandag 4/1


Skolehjemsamtaler Mandag 4/1 og tirsdag 5/1 for 7. kl. 14.15-17


Onsdag 6/1 og torsdag 7/1 for 9. kl. 14.15-17

 

Eleverne opnåede målene og lavede undersøgelse i nærområdet om folks øko-vaner. 

2

   

Skolehjemsamtaler Mandag 11/1 og tirsdag 12/1 for 8. kl. 14.15-17

3

   

Skolehjemsamtaler Mandag 18/1 og tirsdag 19/1 for 6. kl. 14.15-17

4

     

5

   

Personaledag torsdag 4/2 - skolen lukker kl. 11.45

6

   

Hele skolen Emneuge 2 og Fastelavn for hele skolen fredag 12/2

7

   

Vinterferie

8

Regional geografi:

 

8. klasse i Introduktion til videregående uddannelser

9

Regional geografi:

Det overordnede formål med forløbet er at eleverne skal:

- Beskrive, sammenligne og vurdere geografiske forhold i forskellige regioner/lande.

Fokus på:

•ilande og ulande – forskelle og betydning.

•Befolkningstilvækst, skæv vækst, fattigdom.

•El Salvador


•Hvordan kan man hjælpe de fattige..

Forældrearbejdsdag lørdag 5/3 kl. 10-16

 

Eleverne opnåede målene 

10

   

Alternativ uge - ingen almindelig undervisning

11

     

12

   

Påskeferie

13

   

Påskeferie

Tirsdag 29/3 er første dag efter påskeferien

14

     

15

Jordens opbygning

Vulkanisme, pladetektonik, Det geologiske kredsløb

 

/ Regnskoven

Eleverne skal:

- Give eksempler på fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv.

- Kende hovedpunkter i Jordens udviklingshistorie og geologiske processer og kredsløb

- Skal lokalisere verdensdele, regioner, lande, byer og naturgeografiske fænomener på kort og globus

Fokus på:

•Hvordan vulkaner og jordskælv opstår.

•Vulkantyper.

•Udnyttelse af vulkanisme.

•Farlige naturfænomener.

•Forstå jordens historie for at lære om dens fremtiden.


•Verdensdele, lande, regioner og byer.

Hvad er en regnskov?

tropisk klima, biodiversitet, økosystem,

FSC, CO2 udslip - klimaforandringer

 Det oprindelse emne blev erstattet af et forløb om regnskoven, hvor eleverne har set film, lavet fremlæggelser og undersøgt forholdene for de oprindelse befolkninger i regnskoven. 

16

   

St. Bededag fredag 22/4

17

 

Teoriprøve

Cyklistprøven

Forældremøde torsdag 28/4


14.30-15.30 6. og 8. kl.

15.30-16.30 7. og 9. kl.


Skolens fødselsdag fredag 29/4

18

   

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 2/5 dansk skriftlig fremstilling 09.00-12.30


Tirsdag 3/5 matematisk problemløsning 09.00-12.00


Onsdag 4/5 retskrivning og læsning 09.00-10.30


Kr. Himmelfart torsdag 5/5 og fredag 6/5 er skolen lukket

19

   

Afgangsprøve skriftlig for 9. kl.


Mandag 9/5 færdighedsregning 09.00-10.00


Tirsdag 10/5 Bio/geo eller fysik udtræk


Onsdag 11/5 Engelsk 09.00-12.00


Fredag 13/5 fransk udtræk

20

   

Alternativ uge


Pinse mandag 16/5 er skolen lukket

21

Repetition

Hvad har vi lært?

gennemgang af emner, padlet, kahoot som værktøjer

 

22

   

Personaledag torsdag 2/6 - skolen lukker kl. 11.45

23

   

Afgangsprøve mundtlig for 9. kl. begynder

24

   

Alternativ uge

Forberedelse til Musik- og Teaterfestival


Sommerfest lørdag 18/6 10.00-14.00

25

   

Lilleskolernes Musik- og teaterfestival mandag 20/6 til onsdag 22/6


Hjemmearbejdsdag for elever torsdag 23/6


Sidste skoledag er fredag 24/6

På gensyn til første skoledag mandag den 8. august 2016

26