Kære Ansøger

Vi er altid glade for at ansøgere interesserer sig for skolen og bruger tid på at søge.

Nedenfor kan du se, hvilke stillinger der pt. er ledige.(stroll ned)

Alle stillinger kan søges som akutjob.

Alle ansøgninger skal sendes som mail på (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) ansøgninger der afleveres på papir vil ikke blive taget i betragtning.

 

 

OBS: Ansøgningsfristen på nedenstående stillinger er overskredet og ansættelsesproceduren er igang. Vi modtager derfor ikke flere ansøgninger på disse stilinger.

 

Nørrebro Lilleskole søger sprudlende personale ( 3 stillinger )

Nørrebro Lilleskole er en lilleskole i hjertet af Nørrebro, der rummer cirka 200 elever og 24 voksne. Vi har hverken politiske eller religiøse krav til hverken forældre, børn eller personale. Skolen er en selvejende institution, det betyder at skolen er ingens, eller alles. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af forældre til elever på skolen.


Nørrebro Lilleskole søger nye kræfter til vores SFO.

Vi har nytænkt vores SFO, Galaksen, som rummer 80 - 100 børn i 0. - 3. kl.


Et særkende for Galaksen er, at børnene arbejder på værksteder i tre perioder henover året. Temaerne er 'her bor jeg', 'verden omkring os' og 'udeliv'.

 

Vi søger tre kreative personer som kan varetage værkstedsundervisning i Galaksen;

 
Stilling nr. 1
Musik, teater og drama
Da du skal være primus motor i vores årlige teaterforestilling, skal du kunne lave musik og sange med børnene og have overblikket i forhold til teatrets opbygning.

Stilling nr. 2
Udeliv
Du må gerne have erfaring med spejderlivet fx at lave bål, bygge vindmøller. Du skal desuden kunne tænke udeliv kreativt i forhold til, at vi er på Nørrebro.

Stilling nr. 3
Madlavning “madmor”
Du skal kunne overskue at lave mad med mange børn og stå for indkøb og forberedelse af eftermiddagscaféen hver dag.

 
Du skal kunne;

* udarbejde en årsplan for dit værkstedsfag

* varetage værkstedsundervisningen på kvalificeret vis

* give børnene faglige og kreative udfordringer, fx lave tanzaniansk mad eller bygge vindmøller.

* tænke kreativt i forhold til vores temaperioder.

* arbejde sammen med lærere fra indskolingen

* være med til at opfinde nye traditioner

* arbejde om eftermiddagen, typisk i tidsrummet 10-17.

* arbejde i cirka 20 timers ugeskema mandag til fredag med mulighed for flere vikartimer om formiddagen,  

  samt deltagelse i emneuger, lejrskoler m.v.

* ekstra timer i uge 31

 
Du skal være;

* vant til at arbejde med børn

* udadvendt, smilende, anerkendende og en tydelig vokse

* innovativ - kaste en masse bolde i luften, men samtidig kunne gribe dem igen

* pædagogisk uddannelse er ikke et must men helt sikkert en fordel

 
Vi tilbyder;

* en nytænkt skole-fritids-ordning, hvor du kommer til at have indflydelse på udviklingen

* kreativ og fleksibel tilrettelæggelse af værkstedsundervisningen

* En stærk holdånd, hvor vi er fælles om tingene.

 
Alle stillingerne ønskes besat d. 15. juni 2018

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag 20/4-2018.

Du er velkommen til at kontakte enten Mie (2286-1935) eller Anja (4124-7214) for at høre mere om stillingerne.

Forventet ansættelsessamtaler i uge 18 såfremt der ikke bliver lærerlockout, så bliver ansættelses- samtalerne selvfølgelig udsat.


Ansættelsesproceduren:

Ansættelsesudvalget bestående af administrativ leder Anja Holst, daglig leder Mie Brink Hestad, skoleleder Jacob Hatting samt evt. Tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen, gennemlæser alle ansøgninger der er indkommet rettidigt på mail. Bemærk at ansøgninger der kommer i papirformat ikke medtages.

Ansættelsesudvalget udvælger herefter 9 ansøgninger mhp samtale. Er du ikke blandt de 9 får du et afslag.

De personer (max 9) der indkaldes til samtale får direkte besked om ansættelse / afslag senest dagen efter samtalen. Husk derfor at oplyse telefonnummer.


Ansættelsessamtalen:

Vi forventer at du ved samtalen der tager ca.30 minutter, præsenterer dig selv. Vi har læst din ansøgning, men du må gerne gentage da vi skal høre på op til 9 personer. Vi forventer at du kan sætte ord på hvad du kan bidrage med af fornyelse, hvilket indhold du ønsker skal være en del af stillingen og hvilke pædagogiske overvejelser du gør dig i forhold til årsplaner, inddragelse af elever mm.


Skolen har overenskomst med FSL, BUPL, HK & 3F, hvorfor løn og arbejdstid reguleres efter disse overenskomster. Da vi søger fagpersoner er vi åbne over for alternativ uddannelses / organisations baggrund, herunder eventuel lønforhandling.


I forhold til EU´s persondataforordning meddeles at alle ansøgninger og bilag fra personer der ikke ansættes makuleres efter ansøgningsprocedurens udløb.


Vi skal opfordre alle uanset alder, race, politisk orientering eller køn om at søge.

Din ansøgning sendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden den 20-04-2018 kl.12.00

Mvh

Nørrebro Lilleskole


 
 
 
Søger du om at blive vikar:

Hvis du søger uopfordret, skal du vide, at vi foretrækker uddannede lærere eller lærerstuderende. Ansøgere til vikarstillinger skal kunne varetage naturfag, matematik og biologi. Vikaransøgninger sendes direkte til skolens viceskoleleder Eric Volkmann på mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Eric kontakter dem han kan bruge.

Søger du en fast ansættelse:

Til varige stillinger får alle ansøgere svar. Skolen følger overenskomsten for lærere indgået mellem Finansministeriet og FSL, samt overenskomst for pædagoger indgået mellem Frie grundskolers fællesråd og BUPL. Servicemedarbejdere er omfattet af overenskomst med 3F og sekretæren er omfattet af overenskomst mellem lilleskolerne og HK. Lokalløn udbetales ud over den faste løn til fastansatte efter bestemmelserne i skolens lokalaftaler. Da vi har en kollektiv lønaftale, er det ikke muligt at forhandle individuel løn. Alle stillinger kan søges som akutjob.