Forældremøde d. 28. August kl. 16-18

Lejrskole d. 12-14. september