Telefonregler for 3. og 4. kl.

 

Med mindre dine forældre har frameldt sig ordningen, så må du gerne efter aftale med en hygovoksen, og i dennespåhør ringe hjem på din egen mobil, og lave en legeaftale. MEN aftalen skal bekræftes af den voksne.

På alle andre tider skal mobilen være i tasken, med mindre andet er aftalt med en voksen.

 

 

Ovenstående er et privilegium. Det vil sige, at misbruges det, eller skaber aftalen uro eller konflikter for et enkelt barn eller børnegruppe, så inddrages privilegiet!

Kontakt til dig skal fortsat ske gennem hygoteket. Det vil sige, at far og mor ikke skal ringe direkte til dig, hvis de skal have fat i dig. De skal ringe til  hygotekets mobil.

 

Regler for mobiltelefoner for 0.-2. kl.

Grundlæggende beder vi forældrene om at overveje, om det er nødvendigt at jeres barn har en mobiltelefon med i skole.  Sådan et stykke elektronik er dyrt og hvis det er med i skole sker det på egent ansvar. Skolens forsikring dækker ikke medbragte mobiltelefoner,anden elektronik eller medbragt legetøj. Vi ser hvert år at der forsvinder mobiltelefoner, de stjæles typisk når de glemmes i salen eller ved computerne.

I kan altid kontakte skolen enten på skolens nummer 35354501 eller på Hygotekets mobil (OBS kun åben inden for Hygotekets åbningstid). Har hjemmet brug for at kontakte barnet, skal det ske gennem hygotekets mobil.

Skal mobilen med fx fordi barnet skal videre til sport om eftermiddagen og I som forældre gerne vil kunne få fat på dem senere skal telefonen afleveres til de voksne i forbindelse med overgangen fra skole til Hygotek. Telefonen anbringes i en kasse i teamlokalet og udleveres igen når barnet går eller i forbindelse med oprydning.

Undtagelser:

Undtagelser fra ovenstående er hvis der i hygoteket laves voksenstyrede projekter, hvor telefonerne inddrages.

De store børn 3.kl og herover kan i begrænset omfang få tilladelse til at høre musik på telefonerne efter nøje aftale med de voksne.

Brug af mobiltelefoner på skolen

Hvis der er givet tilladelse af en voksen til at en gruppe større børn kan benytte deres mobiltelefoner, sker det på følgende forudsætninger:

- Lytter man til musik i ”Klubberiet”, skal man tage hensyn til de andre.

- Der må under ingen omstændigheder tages billeder med mobilen eller laves andre former  

  for optagelser med den på skolen.

- Der må ikke modtages opkald på telefonen, eller sendes beskeder til andre end dem der er i

  hygoteket.

- Det er ikke muligt at låne hygotekets telefonlister for at lave legeaftaler, uden at en forælder

  er til stede. 

- Skal der ringes hjem, skal det ske gennem personalet.

- Legeaftaler laves af forældre, ikke af børnene over telefonen.

- Ringes barnet hjem, skal det ske gennem hygotekets mobil.

 

VI FORVENTER AT SÅVEL BØRN SOM FORÆLDRE BAKKER OP OM MOBILREGLERNE

 

Legetøjspolitik

Vi har legetøjsdag om mandagen. Der må man tage et stykke legetøj med. Den første mandag i måneden må det være elektronisk. Resten af ugen skal legetøjet blive hjemme.

Det er også den dag, at man kan tage sit diddle papir, klistermærker og lignende med, med mindre vi har en ”pause” med det. Man må godt bytte, men det sker mellem ”ligemænd”.

Det legetøj man tager med, må de andre godt se på og spørge ind til. Det er ikke sådan at man skal dele sit legetøj med hele hygo, men legetøjet må ikke skabe splid eller udelukkelse af de andre børn. Det legetøj man tager med er på eget ansvar. Derfor er ting med meget små dele en dårlig ide.

 REGLER:

 • Legeaftaler skal aftales dagen før. Ingen lån af telefon i den forbindelse, for vi vil ikke have at eleverne genere forældrene unødigt på deres arbejde. De større elever kan ringe selv fra deres mobiler når de forlader skolen.
 • Legeaftaler aftales mellem forældrene privat – vi formidler dem ikke. Undtagelsen er at vi kan skrive det på tavlen hvis forældrene ringer og fortæller at de har glemt at meddele det.
 • Vi må ikke udlevere andre børn til forældrene end deres egne – kun hvis vi har fået telefonisk eller skriftlig besked ( indkrydsningslisterne), må en forældre tage andre børn med hjem.
 • Hygoteket overtager telefonkasserne fra lærerne når skolen slutter. Telefonerne udleveres i forbindelse med aftalte projekter, eller når eleverne går hjem.
 • Børnene skal ikke være i Hygotekets teamlokale, da der ligger fortrolige oplysninger. Alle skal huske at låse, da vi er erstatningspligtige hvis telefoner m.v. stjæles fra buret, mens de er i vores varetægt.
 • Husk at opfordre forældrene til:
  • At rydde op i barnets garderobe i forbindelse med afhentning.
  • At kigge i gemmetøjsposen
  • At tjekke om der er skiftetøj
  • At tjekke om der er regntøj
  • At give ungerne hjemmesko med   Glemmetøj – tøj på gulvet – samles sammen inden garderoben fejes og gemmes i sort sæk en uge, herefter sendes tøj m.v. til frelsens hær.  Legetøj må ikke medbringes i hverdagen, dog må legetøj tages med om mandagen på eget ansvar. 1 mandag i måneden må elektronisk legetøj medbringes.