Årsplan Nørrebro Lilleskole

Fag:Idræt           Klasse: 0. klasse         Lærer: Line Langlo

Introduktion:

I børnehaveklassen skal eleverne opøve mange forskellige bevægelsesmønstre i leg og planlagte aktiviteter, så de udvikler styrke, behændighed, udholdenhed, balance og retningssans. Sideløbende med selve den kropslige udfoldelse skal krops- og sansebevidstheden styrkes. Eleverne skal lære at sætte ord på både krop og sanser, så de kan benævne de enkelte kropsdele og udtrykke, hvad de sanser. At kunne koordinere sine sanser, herunder øje-/hånd-koordination, er væsentligt at kunne mestre i løbet af børnehaveklassen, fordi det giver mulighed for at deltage i mange forskellige slags boldspil og præcisionslege.

Derudover skal børnene lære at være selvhjulpne i omklædning samt kunne indgå i undervisningen og de forskellige aktiviteter med de regler og rammer der er. 

Børnene skal altid klæde om,så husk idrætstøj. Idrætstøj består af f. eks shorts og t-shirt, bare fødder eller bløde gymnastiksko.

Børnene skal lære at være gode vindere og tabere, tab og vind med samme sind, vil være noget vi vil have fokus på. Vi skal være aktive sammen, være en del af et fællesskab hvor alle er vigtige og have det sjovt sammen.  

Vi er alle forskellige og deltager med forskellige forudsætninger. Det er vigtigt at der er plads til alle og at alle føler sig trygge i at deltage og dermed udvikle sig. Derfor vil der være fokus på at vi hjælper hinanden, er opmuntrende og holder en god tone overfor hinanden.

Det er også vigtigt at børnene lærer at de er en del af et fællesskab- et hold- hvor det er vigtigt at alle deltager, også selvom det ikke lige er ens yndlingsaktivitet.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Emne:
Her bor jeg

Emne:

Verden omkring os

Emne:

En verden i bevægelse

Emne:
Udeliv

Mål: 

At børnene lærer lege og aktiviteter der kan bruges på legepladsen i frikvartererne og i lokalområdet. klassen vil få styrket fællesskabsfølelsen samt udviklet evnen til at bruge kroppen varieret og lege alsidigt.


At børnene får udviklet:

koordination, balance, retningssans og udholdenhed 

Kaste-gribeteknik

øje-hånd koordination

samarbejdsevne

At kunne lytte til en kollektiv besked

At kunne indgå i en aktivitet med aftalte regler

kropsbevidsthed

Mål:

At børnene får bevidsthed om at vi bevæger os og udøver sport i hele verden. Sport og  bevægelse er med til at binde os sammen og er noget vi kan være fælles om uanset hvor vi kommer fra.


At børnene bliver en del af et hold et fællesskab hvor de har en vigtig rolle.


At børnene får udviklet:

koordination, balance, retningssans og udholdenhed 

Kaste-gribeteknik

øje-hånd koordination

samarbejdsevne

At kunne lytte til en kollektiv besked

At kunne indgå i en aktivitet med aftalte regler

kropsbevidsthed

Mål:

At børnene får indblik i alle de måder man kan bevæge sig rundt på.

Vi skal krybe, kravle, svinge, rulle, dreje rundt og klatre og eksperimentere med hele kroppen på mange forskellige måder.


At børnene får udviklet:

koordination, balance, retningssans og udholdenhed 

Kaste-gribeteknik

øje-hånd koordination

samarbejdsevne

At kunne lytte til en kollektiv besked

At kunne indgå i en aktivitet med aftalte regler

kropsbevidsthed

Mål:

At børnene lærer lege og bevægelsesaktiviteter der kan leges udendørs, på en græsplæne, i skoven eller på legepladsen.


Det udendørs rum er til for at blive brugt og børnene skal få øjnene op for de muligheder der er.


At børnene får udviklet:

koordination, balance, retningssans og udholdenhed 

Kaste-gribeteknik

øje-hånd koordination

samarbejdsevne

At kunne lytte til en kollektiv besked

At kunne indgå i en aktivitet med aftalte regler

kropsbevidsthed

Hvordan arbejder vi:

Vi starter altid med opvarmning, som har til formål at varme kroppen op, men hvor der også indgår fysiske og motorisk udfordrende øvelser.

I denne periode vil vi primært lege fælleslege der kan leges både i skolens sal, men også på legepladsen i parker og lignende.

I aktiviteterne vil vi arbejde individuelt,  sammen to og to, i hold eller i mindre grupper. Fælles for legene er at alle er igang og deltager i samme leg/aktiviteter.

Hvordan arbejder vi:

Vi starter altid med opvarmning, som har til formål at varme kroppen op, men hvor der også indgår fysiske og motorisk udfordrende øvelser.

I denne periode vil vi arbejde med idræt fra andre dele af verden end Danmark.

Vi skal både lave aktiviteter hvor vi er sammen som hold og også individuelt.

Hvordan arbejder vi:

Vi starter altid med opvarmning, som har til formål at varme kroppen op, men hvor der også indgår fysiske og motorisk udfordrende øvelser.

I denne periode vil vi arbejde

 i salen med forskellige redskaber, sjippetove, hulahopringe, madrasser, ribber, reb osv.

Hvordan arbejder vi:

Vi starter altid med opvarmning, som har til formål at varme kroppen op, men hvor der også indgår fysiske og motorisk udfordrende øvelser.

I denne periode vil vi, afhængig af vejret, arbejde i det udendørs rum, med eksempelvis forhindringsbaner på legepladsen, rundbold og andre aktiviteter der kan udføres udendørs.