Årsplan Nørrebro Lilleskole

Fag: Musik, leg og bevægelse Klasse: Stjerneskuddet på tværs Lærer: Line langlo

Introduktion:

I  værkstedet ´musik´ vil undervisningen veksle mellem sang/ musikudøvelse, musikalsk skaben og musikalsk forståelse.

I musik vil vi blandt andet synge, bevæge os, lege og lave rytme og puls med krop og simple instrumenter. Vi skal blive trygge i at udtrykke os gennem sang, musik og bevægelse og i fællesskab finde glæde ved musikken.

 Vi skal blandt andet  synge kendte og nye sange samt improvisere. Vi skal lave vores egne simple instrumenter ,som vi skal eksperimentere med og bruge sammen med musik, sang  og bevægelse.

Musik undervisningen vil så vidt muligt være bygget op, så den bliver genkendelig med et fast program, f. eks opvarmning og morgensang,  indhold som f. eks kan være musikteori, bodypercussion, sang, spille på instrumenter, stomp og til slut opsamling og mindfulness/afspænding.

Årsplanen er vejledende. Der skal være åbenhed og tid til at dykke dybere ned i områder der interesserer børnene. Nye ideer fra børn og voksne kan opstå og der skal være mulighed for at de kan blomstre.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Emne: Her bor jeg

Emne: Verden omkring os

Emne:  teater

Emne: Udeliv

Mål:

-At kunne  lytte til og udtrykke sig om musik


-At kunne synge med på nye og ældre sange og salmer


-At kunne deltage i sanglege og bevægelsesleg


-At få viden om og kunne genkende klangen af forskellige typer af instrumenter


-At kunne udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder


-At kunne reflektere over musikkens betydning i den hverdag vi bevæger os i

Mål:

-Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik 


-Eleven kan anvende percussion som ledsagelse til leg og sang


-Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege


-Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder


-Eleven kan skabe enkle sange 

-Eleven har viden om enkel opbygning af sange 

Mål:

Denne periode er i kunstarten teaters navn, og børnene udfolder sig her i kropssprog, kostumer, dramatik, sang, dans, lyd, lys og scenografi. 


Børnene lærer om sig selv, deres personlighed og deres krop. 

Mål:

-Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik


-Eleven kan synge med på nye og ældre sange


-Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder


Eleven kan skabe lydillustrationer med krop, stemme og klangkilder

Hvordan arbejder vi:

Vi synger danske sange og sanglege -nye og gamle.


Vi lærer teksterne og at kunne forstå den, synger og danser


Vi reflekterer over hvordan vi bruger musik i vores hverdag og hvilken betydning det har for os.

(Følelser,funktion, tradition)

Instrumenter:

Lær om strenge-, selvklingende, slagtøj og blæse familierne.

Hvordan arbejder vi:

Vi synger sange og lytter til musik fra forskellige steder i verden.


Vi synger sange, laver sanglege, bodypercussion og stomp,  inspireret fra bogen “skraldejam 2”.


Vi eksperimenterer med at komponere egne sange med percussion instrumenter


Vi lytter til og kategoriserer musik f. eks klassisk, rock, opera og jazz.


Vi lærer basis om node alfabetet.


Vi laver simple instrumenter og eksperimenter med at spille med dem

Hvordan arbejder vi:

Værkstederne i både skole og Galaksen arbejder med “teaterforestillingen”


Under forberedelsen af teaterstykket bliver alle voksne og børn i skole og Galaksen delt op i hold/grupper. Her arbejder alle grupper  for at skabe den bedste forestilling til publikum som består af forældre og søskende.


Vi arbejder eksempelvis med kostumer, kulisser mm.

Hvordan arbejder vi:

Vi lærer sange og lytter til musik om årstiden og naturen


Vi lærer tekster og at kunne forstå den. Vi lytter, synger og danser

evt sanglege

Vi skal føre musik til fortællingerne om

biodiversitet:

Eleverne skal høre fortællingen om historien om egetræet, spurven og frøen.


Eleverne  skal i grupper konstruere lyde/musik med instrumenter der passer til fortællingen.