Årsplan: Kreativitet og udeliv

Fag: Udeliv Klasse: 0.-2. kl. Lærer: Anja R

På værkstedet 'kreativitet og udeliv ' kommer eleverne til at arbejde praktisk/kreativt med temaerne: her bor jeg, verden omkring os og udeliv. I år skal vi sammen tage et kig på blandt andre emner som insekter, fiskene i havet og så skal vi arbejde med bålsikkerhed og båltænding og diverse andre udeaktiviteter. Undervisningen vil bære præg af både teoretisk-, men mest af alt en praktisk og undersøgende tilgang til de forskellige emner Formålet med dette er, at eleverne selv erkender, større eller mindre, dele af den viden jeg ønsker de skal tilegne sig.

Værkstederne og holdende er struktureret således at hvert hold af elever kommer til at deltage på et værksted to gange i løbet af året. Dette betyder at børnene møder værkstedet på to forskellige tidspunkter af året og dermed forskellige temaperioder og emner. Det betyder også at eleverne på kreativitet og udelivsværkstedet minimum en gang i løbet af året vil komme til at arbejde med båltænding.

Vi har i år desuden adgang til naturcenteret streyf i Nordvest og vil bestræbe os på at benytte os af dette en gang i hver temaperiode, sammen med de andre værkstedshold.

 

Periode 1:

Her bor jeg

Periode 2:

Verden omkring os

Periode 3:

Cirkus

Periode 4:

Udeliv

Hvad har temaet fokus på:

·       Insekter i børnehøjde

·       Insekt bingo

Her bor jeg handler om det vi har i vores nærområde og i denne omgang, skal vi arbejde med insekter og om deres opbygning.

Vi skal desuden arbejde med at tænde bål og sikkerheden derom.
Hvad har temaet fokus på:

·       Den fantastiske fisk

·       Mit eget akvarium

Verden omkring os handler om det vi måske ikke ved første øjekast lægger mærke til dagligt, men som sker rundt omkring os. I denne omgang skal vi arbejde med livet i vand.


Hvad har temaet fokus på:

 

I denne periode holder vi mulighederne åbne for at hjælpe galaksen med deres cirkusforestilling.
Hvad har temaet fokus på:

·       Båloptænding og -sikkerhed 

Udeliv handler om det at være uden døre. Vi skal arbejde med båltænding og sikkerheden derom. Vi skal derudover lære nogle udendørs aktiviteter og lege.

Vi arbejder eventuelt med om solen kan tænde ild.Mål: 

Eleverne skal lære om insekter, hvordan de er opbygget og hvad der karakteriserer dem.

De skal desuden, gennem indsamling og undersøgelser af forskellige insekter, beskrive insekters opbygning og genskabe dem vha. tegning.
Mål: 

Eleverne skal igennem undersøgelser, egne modelleringer og færdige modeller lære om fiskens ydre kropsdele.

De skal arbejde med at anvende faglige betegnelser som finner, gæller, sidelinje, gat, skæl m.m og formidle dem til hinanden.
Mål: 

 

 

 

 

 Mål: 

Eleverne skal få kendskab til og gøre sig erfaringer med hvad der skal til for at tænde bål og holde ild.

De skal undersøge hvad der sker med et bål hvis vi ændre på et af de tre grundlæggende elementer for ild og desuden lære hvordan ild/bål slukkes effektivt.

Hvordan arbejder vi:

Vi skal høre om og se hvordan insekter ser ud og hvorfor og derudover skal vi udenfor og undersøge dyrene.

Vi indfanger og studerer de insekter vi kan finde der hvor vi er og bliver bekendte med udseende og kendetegn. Vi skal desuden i løbet af forløbet lave insektbingo med henblik på genkendelse af diverse insekter.
Hvordan arbejder vi:

Vi skal se og høre om fiskens ydre opbygning og lave aktiviteter herom. Eleverne skal selv og i grupper udarbejde en plan model af en fisk og navngive dens kropsdele. Disse skal eleverne fortælle hinanden om.

Vi slutter forløbet af med at producere vores egne akvarier ud af gamle papkasser, med farverige fisk.

 

 Hvordan arbejder vi:

Cirkusforestillingen gør at perioden bliver fri og spontan og værkstedslærerne kan samarbejde om diverse projekter i denne periode.
Hvordan arbejder vi:

I denne periode arbejder vi meget hands on med temaet bål og sikkerhed.

Vi gennemgår sikkerhed omkring båltænding og ild generelt. Eleverne skal desuden, i grupper, gøre sig egne erfaringer med at tænde bål.

Med en undersøgende tilgang til emnet vil eleverne gennem små forsøg få oplevelser og viden omkring de forskellige elementer i optænding og slukning af ild.

Jeg ser frem til et godt samarbejde.

Bedste hilsner
Anja R