Årsplan Nørrebro Lilleskole

Fag: Kulturfag         Klasse: 0. klasse           Lærer: Line Langlo

Introduktion: 

I kultur arbejdes der med fagene samfundsfag, religion, kristendomskundskab og historie.

Målet med kulturundervisningen er at eleverne får udviklet deres historiebevidsthed ud fra forskellige begivenheder indenfor Danmark og omverdenen.

Der vil i undervisningen være fokus på den sociale, emotionelle og kreative søjle ud fra forskellige arbejdsformer.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Emne: Her bor jeg

Emne: Verden omkring os 

Emne: Udeliv 

Hvem er jeg

bibelske fortællinger

Vikinger og nordisk 

mytologi

Mål:

At børnene lærer hinanden og skolen  at kende


At børnene kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre


At børnene har viden om at personer er forskellige og har forskellige baggrunde.

Mål: 

At arbejde med genfortælling samt at arbejde med illustrationerne til fortællingen i De mindstes Bibel med henblik på at sætte eleverne i stand til at tale om fortællingerne og forholde sig til centrale temaer i fortællingerne. 

Mål:

At stifte bekendtskab med kultur og historie, både i Danmark og andre lande. 

Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder blandt andet med fremlæggelse af plancher, tegne og skrive opgaver, samt hæftet “det man si´r er man selv”.

Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder blandt andet med dialogisk læsning, tegne og skrive opgaver samt klassediskussioner

Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder blandt andet med dialogisk læsning, tegne og skrive opgaver samt udarbejdelse af kæmpeplanche.