Årsplanen for danskundervisningen i 3. klasse 2017/2018

Der er i årsplanen for 3. klasse taget hensyn til de krav, der er opstillet i de faglige mål for dansk på Nørrebro Lilleskole med hensyn til det læste-, det skrevne- og det talte dansk.

I danskundervisningen vil vi primært arbejde med undervisningsmaterialet “Fandango 3” hvor der både er grundbog og arbejdsbog tilknyttet.

Vi arbejder ydermere med STAV 3.

I Fandango Grundbog 3 og arbejdsbog a og b 3 arbejder vi med skønlitteratur.

I Fandango Grundbog 3 er den moderne børnelitteratur i fokus, og der arbejdes systematisk med elevernes udvikling som kompetente og glade litteraturlæsere. I første del af grundbogen arbejdes der med kapitlerne personkarakteristik, miljø, virkemidler, komposition, fortællere og synsvinkler, intertekstualitet og tema. I anden del præsenteres en forfatter (Hanne Kvist), en film (Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger) og en kunstner (Julie Nord).

Klassens time

Vi holder klassens time hver 14. dag. Her vil vi blandt andet arbejde med klassens sociale trivsel. Derudover vil der være mulighed for at diskuterer andre problematikker i forhold til skolen generelt (elevrådet) Hvis der er tid til det, vil der også være mulighed for at lave AKT lignende øvelser, hvor vi leger lege, der er med til at styrke klassen socialt.

Cooperative Learning (CL)

Jeg benytter CL i undervisningen, når jeg finder det brugbart og relevant. Undervisningsmaterialet Fandango lægger også op til at bruge disse strukturer i undervisningen. I CL arbejder man ud fra strukturer, som i sig selv er indholdsfrit, men er en metode til at bearbejde et lært stof.

Kommunikation

I Nymånen skriver man ikke ugebreve, men månedsbrev. Så en gang om måneden lægger jeg et månedsbrev vedr. 3. kl. på hjemmesiden.

Husk at tjekke skolens hjemmeside for opdateringer, månedsbreve og andre vigtige informationer.

Det er i øvrigt vigtigt at tjekke hjemmesiden dagligt for lektier, hvilket er gældende for fagene dansk, engelsk, matematik, kultur og science.

Jeg ser frem til et godt samarbejde.

Bedste hilsner fra Sarah

(Planen er med forbehold for de ændringer, der kan dukke op i løbet af året)

Uge

Emne

Mål

Øvrige bemærkninger og arrangementer

33

“Ryste-sammen uge”

At lære hinanden bedre at kende

Mandag:

Morgenmad + klasselærer- dag

Tirsdag:

“Ryste-sammen dag” - portrætter


Onsdag: Zoo

Torsdag: experimentarium


Fredag:

Flyve legepladsen med bål + snobrød

34

Mandag arbejder vi med STAV

Onsdag arbejder vi med Fandango

Kap. 1 ”Jeg er ikke nogen kanin” - om personkarakteristik.

Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om hovedpersoner og bipersoner, om ydre og indre karakteristik, om replikker, om at læse mellem linierne, brugen af tillægsord og billedligt i relation til de læste tekster.

 

35

Kap. 1 ”Jeg er ikke nogen kanin” - om personkarakteristik.

   

36

Kap. 1 ”Jeg er ikke nogen kanin” - om personkarakteristik.

   
       

37

SPORTSUGE

   

38

Mandag arbejder vi med STAV

Onsdag arbejder vi med Fandango

Kap. 2 “Timeglasset” -om miljø

Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om

 • miljøbeskrivelse

 • tids- og stedsangivelser

 • ords medbetydninger

 • antonymer og synonymer

 • de skal bruge sanserne til miljøbeskrivelser

 

39

Kap. 2 “Timeglasset” -om miljø

   

40

Kap. 2 “Timeglasset” -om miljø

   

41

EMNEUGE

   

42

EFTERÅRSFERIE

   

43

Kap. 3 “Ild er stærkere end vand” - om komposition

Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til, og kan benytte

 • indledning, handling og slutning

 • handlingsbroen

 • afsnitsinddeling

 • eventyrtræk

 • fagteksters anderledes komposition

og at de bliver i stand til at

 • skrive overskrifter

 • genfortælle

 • skrive resumé

 

44

Kap. 3 “Ild er stærkere end vand” - om komposition

   

45

Kap. 3 “Ild er stærkere end vand” - om komposition

   

46

Kap. 4 “Jeg vågner en nat” -  om virkemidler

Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til, kan udtrykke sig om og kan benytte

 • bogstavrim

 • rytme i tekster

 • beskrivelser

 

47

Kap. 4 “Jeg vågner en nat” -  om virkemidler

   

48

ALTERNATIV UGE

 

Torsdag: Julefest

49

Juletema

Målet med dette forløb er, at eleverne får trænet deres fantasi i forbindelse med at skrive historier, at de får trænet deres skrivning med fokus på deres komposition. Vi kigger tilbage på hvad de har lært om i de tre første kapitler i Fandango.

Eleverne skal skrive deres egen nissehistorie, som de skal læse op for hinanden.

 

50 + 51

Juletema

   

52

JULEFERIE

   

1

Kap. 5 “Prøv om du kan finde mig Mikkel ræv” - om fortællere og synsvinkler

Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om


 • jeg-fortæller

 • 3.persons fortæller

 • synsvinkel

 

2

Kap. 5 “Prøv om du kan finde mig Mikkel ræv” - om fortællere og synsvinkler

   

3

Kap. 5 “Prøv om du kan finde mig Mikkel ræv” - om fortællere og synsvinkler

   

4

Kap. 6. “Du er eddermane-me flittig, du er” - om tema

Målet med dette forløb er, at elever får kendskab til og kan udtrykke sig om

 • tema

 • symbolsk læsning

 

5

Kap. 6. “Du er eddermane-me flittig, du er” - om tema

   

6

EMNEUGE

   

7

VINTERFERIE

   

8

Kap. 7 “Jeg havde jo mine vinger” -  om intertekstualitet

Målet med dette forløb er, at elever får kendskab til og kan udtrykke sig om

 • begreberne  hybris og nemesis

 • ligheder og forskelle mellem tekster

 • intertekstuelle bånd mellem tekster

 

9

Kap. 7 “Jeg havde jo mine vinger” -  om intertekstualitet

   

10

Kap. 7 “Jeg havde jo mine vinger” -  om intertekstualitet

   

11

Kap. 7 “Jeg havde jo mine vinger” -  om intertekstualitet

   

12

Kap. 8 “Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” -om Hanne Kvist og hendes forfatterskab

Målet med dette kapitel er, at eleverne

 • anvender det de har lært i de andre kapitler

 • læser forskellige genre af den samme forfatter

 • får kendskab til Hanne Kvists skrivestil

 

13

Påskeferie

   

14

Kap. 8 “Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” -om Hanne Kvist og hendes forfatterskab

   

15

Kap. 8 “Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” -om Hanne Kvist og hendes forfatterskab

   

16

Emneuge

 

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

17

Kap. 8 “Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” -om Hanne Kvist og hendes forfatterskab

   

18

Kap. 9 “Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger” - om film

Målet med dette kapitel er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om

 • perspektiv

 • film udsnit

 • farver

 • blikke som virkemidler, som har betydning for fortolkningen af en film

 

19

Kap. 9 “Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger” - om film

   

20

LEJRSKOLE

   

21

Kap. 10 “Kærlig hilsen fra Underland” - om Julie Nord og hendes kunst

Målet med dette kapitel er, at eleverne

 • får kendskab til kunstneren Julie Nord

 • ser og tænker over fire af hendes billeder

 • lærer om de virkemidler, hun bruger

 

22

Kap. 10 “Kærlig hilsen fra Underland” - om Julie Nord og hendes kunst

   

23

Kap. 10 “Kærlig hilsen fra Underland” - om Julie Nord og hendes kunst

   

24

Kap. 10 “Kærlig hilsen fra Underland” - om Julie Nord og hendes kunst

   

25


26

Opsummeringsuge


Afslutningsuge