Årsplan for engelsk 3. klasse 2017/2018

Det overordnede mål i engelsk er, at eleverne skal føle sig trygge og turde udtrykke sig på engelsk. Turde at lave fejl, lære af det og det skal være sjovt at lære et nyt sprog.

Vi arbejder grundlæggende med Boost. Der er netop blevet udgivet ny udgave af bogen, hvor der arbejdes målrettet med elevernes kommunikative kompetence. Eleverne skal bruge sproget i meningsfulde sammenhænge, og både de receptive og produktive færdigheder kommer i spil. Boost er tematisk opbygget, og der lægges op til et systematisk arbejde med ordforråd med fokus på højfrekvente ord og fraser. I hvert tema arbejdes der med en række udvalgte læringsmål og dertilhørende evaluering.

I Boost 3 møder eleverne fire børn fra Brooklyn, New York, og får på forskellige vis indblik i deres hverdagsliv. Eleverne bliver bl.a. inviteret med ind i en matematiktime og med på skoleudflugt i Bronx Zoo.

Endvidere vil eleverne komme til at arbejde sideløbende med ekstramateriale fra educas.dk og opgavehylden.dk.

Dr vil også være et ekstra hæfte i engelsk, hvor der vil blive fokuseret på engelsk grammatik. Hæftet vil vi arbejde med løbende, og vil dermed være sekundært materiale, der skal supplere undervisningen.

Bedste hilsner fra Sarah

(Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i løbet af året)

 

Uge

Emne/forløb

Fælles mål/færdigheds - og vidensmål

Sprogligt fokus

Øvrige arrangementer

33

Rystesammen uge

     

34

35

 

36

 

Welcome to brooklyn

Målpar i fokus: Mundtlig kommunikation, samtale:

”Eleven kan deltage i enkle forberedte samtaler om nære emner med støtte.


“Eleven har viden om støttemateriale.”


Derudover indgår: Mundtlig kommunikation, præsentation


”Eleven kan kort fortælle om sig selv. Eleven har viden om ord og fraser til at præsentere sig selv.”

• faste udtryk i forbindelse med telefonsamtale og det at lave en aftale


• simple beskrivende sætninger med repetition af kendte tillægsord (farver og modsætningspar)


• spørgeord og spørgende sætninger med do-omskrivning

 
         
         

37

Alternativ uge

     

38

39

40

 

 

Our school

&

Målpar i fokus: Kultur og samfund, interkulturel kontakt


”Eleven kan forstå små historier for og om børn fra engelsksprogede kulturer.


Eleven har viden om typer af levevilkår i engelsksprogede områder.”


Derudover indgår: Mundtlig kommunikation, sprogligt fokus


”Eleven kan forstå enkle bydende, spørgende og fremsættende sætninger.


Eleven har viden om enkle intonationsmønstre ved spørgende sproghandlinger.”

• tillægsord (der kan beskrive mad og skolefag) • strukturen I like … og I don’t like


• spørgende sætninger med do-omskrivning

 
         
         

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     

43

(Forløbet fortsættes og afsluttes efter efterårsferien)

Time to Celebrate – Halloween

Målpar i fokus:


Kultur og samfund, engelsk som adgang til verden


”Eleven kan finde ligheder og forskelle mellem eget sprog og engelsk.


Eleven har viden om sammenhæng mellem ord og fraser på eget sprog og på engelsk.”

Nye navneord og tillægsord (der hører til Halloween)

 

44

45

46

 

My Favorites

Målpar i fokus:


Mundtlig kommunikation, præsentation


”Eleven kan kort fortælle om sig selv.


Eleven har viden om ord og fraser til at præsentere sig selv.”


Derudover indgår: Mundtlig kommunikation, lytning ”Eleven kan forstå hovedindholdet i korte fortællinger. Eleven har viden om visuel støtte til lytteforståelse.”

Personlige stedord og ejestedord (i ental)


• årsagssætning med because


• nye højfrekvente tillægsord

 
         
         

47

Time to Celebrate – Thanksgiving

Målpar i fokus: Mundtlig kommunikation, lytning


”Eleven kan forstå hovedindholdet i korte fortællinger.


Eleven har viden om visuel støtte til lytteforståelse.”

nye navneord og tillægsord (der kan beskrive Thanksgiving)

 

48

Alternativuge

   

Torsdag:

Julefest

49


50

Street Games

Målpar i fokus: Skriftlig kommunikation, skrivning ”Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger. Eleven har viden om enkle sætninger.”


Derudover indgår: Skriftlig kommunikation, læsning


”Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser.


Eleven har viden om overførselsteknik fra lytning til læsning.”

bindeord (i de skriftlige genrer) and og so


• forholdsord (om tid og sted)


• nye udsagnsord med fokus på udvidet tid i nutid (ing-former), både skriftligt og mundtligt

 
         

51

Christmas (kopiark)

Målpar i fokus: Skriftlig kommunikation, skrivning


Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger.


Eleven har viden om enkle sætninger.”

Tillægsord og navneord, (der hører til Christmas)

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     

1

2

3

4

Seasons of the Year

Målpar i fokus: Mundtlig kommunikation, kommunikationsstrategier


”Eleven kan anvende simple kommunikationsstrategier med udgangspunkt i modersmålet.


Eleven har viden om teknikker til at udnytte modersmålet.”


Derudover indgår: Mundtlig kommunikation, samtale


”Eleven kan deltage i enkle forberedte samtaler om nære emner med støtte.


Eleven har viden om støttemateriale.”

sproghandlinger og faste udtryk i forbindelse med at handle (hilse, betale, spørge om pris, osv.)


• nye navneord og tillægsord (der beskriver vejrforhold)


• rimord

Første skoledag onsdag

         
         
         

5

8

 

9

10

 

 

Let’s Fly Away

Målpar i fokus: Mundtlig kommunikation, sprogligt fokus


”Eleven kan forstå enkle bydende, spørgende og fremsættende sætninger.


Eleven har viden om enkle intonationsmønstre ved forskellige sproghandlinger.”


Derudover indgår: Skriftlig kommunikation, læsning


”Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser.


Eleven har viden om overførselsteknik fra lytning til læsning.”

Sproghandlinger, der knytter sig til at rejse (spørge om vej, vise vej, bestille mad, tage en taxa, m.m.)

 

6

Alternativuge

     

7

VINTERFERIE

     
         
         
         

11

 

12

14

15

At the zoo

Målpar i fokus: Mundtlig kommunikation, sproglæringsstrategier


”Eleven kan udnytte ressourcer fra andre sprog.


Eleven har viden om transparente ord og strukturer.”


Derudover indgår: Skriftlig kommunikation, skrivning


”Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger.


Eleven har viden om enkle sætninger.”

Udvidet tid i nutid (ing-former), både skriftligt og mundtligt • forholdsord (om sted)

 
         

13

PÅSKEFERIE

     
         
         

16

Emneuge 2

     

17

 

18

19

 

 

After Dark

Målpar i fokus: Mundtlig kommunikation, lytning


”Eleven kan forstå hovedindholdet i korte fortællinger.


Eleven har viden om visuel støtte til lytteforståelse.”


Derudover indgår: Skriftlig kommunikation, læsning


”Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser.


Eleven har viden om overførselsteknik fra lytning til læsning

nye navneord og tillægsord (der hører til emnefelterne gys og mit hjem/mit hus) • forholdsord (om sted

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

         
         

20

Alternativuge

     

21

22

23

24

 

On a School Trip

 

Let’s Celebrate – Fourth of July

Målpar i fokus:


Skriftlig kommunikation, læsning


”Eleven kan læse korte instruktioner og beskrivelser.


Eleven har viden om overførselsteknik fra lytning til læsning.”


Målpar i fokus: Kultur og samfund, interkulturel kontakt ”Eleven kan forstå små historier for og om børn fra engelsksprogede kulturer. Eleven har viden om typer af levevilkår i engelsksprogede områder.”

simple, beskrivende sætninger

• nye udsagnsord og navneord (om mad og madlavning)

 

introduktion til udsagnsord i datid, fx She eats ➝ She ate (kun receptivt – ingen grammatisk gennemgang)

Mandag:

2.p

insedag