Årsplan for Science i Nymånen 2018/19

Uge

Forløb

Mål

34-39

Naturen:

affaldsindsamlingskampagne.

“Mind the trash”. I dette forløb skal vi som trin og ikke mindst som skole, sætte fokus på miljøet i vores lokalområde. Vi skal i science arbejde på at skabe en kampagne, som fokusere på skrald i gaderne. Eleverne skal arbejde med: hvad er affald? Er der forskel på affald?: hvad skal smides ud, hvad kan genbruges, hvad kan vi i fællesskab gøre for at passe på vores lokalsamfund?

40 - 47+49

Kroppen

Eleverne skal bygge videre på den viden de i forvejen har om vores krop. Vi skal arbejde med knogler, organer og kroppens mange forskellige funktioner. Eleverne skal ende op med at lave en kæmpe “planche” i rigtige mål af kroppen, hvor de tegner og skriver de forskellige til ind på. Afslutningsvis, skal de fremlægge for hinanden.

1-5

Geografi

Eleverne skal her lære at bruge et atlas til forskellige formål. I begyndelsen af forløbet, vil vi have fokus på Danmark og efterfølgende bevæger vi os rundt i Europa.

Vi skal beskæftige os med demografi, population, klima mm. Målet er, at eleverne bliver i stand til at navigere rundt på landkort, kort over Europa og evt. verdenskort.

Vi slutter forløbet af med en geografiquiz.

8-

14

Natur-

kata-

strofer

Dette forløb skydes i gang med et eller foredrag om naturkatastrofer. Det er frivillige fra Dansk røde kors, som står til rådighed her. Herefter bruger vi materiale fra netop Dansk røde kors.

18-23

Planter, træer, insekter og fugle

Eleverne skal stifte bekendtskab med naturen i lokalområdet. Vi skal arbejde med artsbestemmelse af forskellige træ- og plantesorter, samt forskellige insekter- og fuglearter.

Derudover skal eleverne arbejde med mindre redegørelser for. hvilke levevilkår og livsbetingelser, som gøre sig gældende for de forskelliger arter og sorter. Afslutningsvis skal eleverne enkeltvis vælge et træ, en plante, et insekt eller en fugl, som de vil gå i dybden med. Produkterne fremlægges for resten af holdet til slut i forløbet.