Årsplan for værksted Musik 2017/2018

I værkstedstimerne arbejder vi kreativt og praktisk musisk. Vi vægter elevernes medskaben højt. Vi arbejder med tydelig målsætning, så eleverne ved, hvad de skal lære og hvorfor.

I år undervises der i Ekskursion/billedkunst, yoga og musik.

 

Musikværksted rummer de fagfaglige mål får mellemtrinnet (3.-5. klasse) (se UVM, musik)  Målet med dette værksted er at eleverne opnår kendskab til simple og komplekse kundskaber indenfor faget. Eleverne skal gennem selvskabende kreativitet udføre og øve sig i mange af fagets aspekter.

De skal overordnet igennem 3 hovedområder; Synge, lytte og udøve musik. Gennem disse 3 hovedområder kommer eleven rundt om de væsentlige elementer musikfaget rummer og mange af fagets endelige mål.

Praktisk og overordnet set ser undervisningen således ud:

  1. synge: Eleverne skal blive trygge ved at lytte til deres egen klang, turde at udtrykke sig også i nærhed af andre elever i klassen. Gennem sanglære får de kendskab til den danske sangskat og nyere sange efter eget valg også. Vigtigst står målet at blive trygge i det at synge med egen stemme, men også i samvær med andre.

  2. lytte: Eleverne skal i denne fase af musikfaget være analyserende. Eleverne skal lytte til en masse musik udvalgt af læreren, men også selvvalgte sange på skift. De skal opnå færdigheder i at lytte kreativt og kritisk lyttende. De skal analysere og finde mening i teksterne og sammenholde dem med lydsiden. Begrunde og give udtryk for stemninger i musikken.

  3. Udøve musik: Eleverne skal i denne fase selv spille musik. De vil blive præsenteret for de mest gængse musikinstrumenter til rådighed i skolens musiklokale og lære om klange og overordnet kendskab til instrumentets egenskab. De skal afprøve alle instrumenter og opnå kendskab til forskellige teknikker indenfor ét instrument mindst. De skal forsøge i et fællesskab at spille ét nummer sammen og hvis muligt, udføre/opvise dette til skolens husmøde.

 

Overordnet emne i årets forløb 2017/2018: Det vil være sådan at alle 4 hold der skal igennem musik-værksted, vil komme igennem det samme forløb, men af forskelligt indhold.

Det vil sige at emnerne i de 4 forløb er de samme, men kan rumme forskelligt indhold. De fagfaglige mål og indhold som ovenfor beskrevet, vil være de samme for alle hold.

 

Emnerne er i år:

Ronja Røverdatter og periodevis tilpasning til skolens arrangementer. Eleverne vil blive præsenteret for historien om Ronja Røverdatter, se filmen og høre sangene fra Sebastians katalog til denne film. Eleverne skal opnå kendskab til sangenes stemning og sammenhæng til historien, forholde sig analytisk og kreativt i arbejdet med disse. De skal lære de fleste af sangene og fordybe sig i enkelte afhængig af hvilket hold. De skal spille ét enkelt af numrene på instrumenter og muligvis opføre dette på et husmøde.

Derudover skal eleverne synge og spille årstidsbestemte sange tilpasset den periode hvori de har musik-værksted. Eksempelvis skal det første hold synge mere efterårs-bestemte numre, hvor hold nr. 2 skal synge vinter/julesange osv.

Som ekstra bliver der henover året tilføjet større fællesnumre hvor alle elever fra nymånen skal deltage i de stores (halv-fuldmånen) opførsel af enkelte numre. Eksempelvis skal de store spille et nummer til årets julefest, hvori nymånen deltager på kor og percussion - dette indøves på holdene og ind i mellem hvis der opstår mulighed i skemaet udover.

 

Praktisk:

Eleverne roterer, så man kommer til at have alle tre værksteder i løbet af året.

Værkstedslærerne er Sarah, Kira/Mille, Mette og K. Værkstederne starter op torsdag 24. august 2017.

1.hold: Fra uge 34 til uge 45

2.hold: Uge 45 til juleferien

3.hold: Juleferien og frem til mandag d. 12. marts

4.hold: d. 12. marts - Sommerferie

 

 

Uge

Uge-info

Musik Indhold

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

opstartsuge - ingen musik

34

Normal skemauge

Hold 1: Ronja Røverdatter og øvning til Michael Jackson-fællesnummer med de store

35

Normal skemauge

d.o.

36

Normal skemauge

(muligvis ændrede fag/lærere pga lejrskoler)


Forældremøde 16-18

d.o.

37

Normal skemauge

(muligvis ændrede fag/lærere pga lejrskoler)

d.o.

38

Normal skemauge

d.o.

39

Normal skemauge


Forældrerådsmøde 17-19

d.o.

40

Normal skemauge

færdiggøre projekter i perioden og klargøre til opførsel på husmøde

41

Emneuge 1

andet skema

Emneuge

42

EFTERÅRSFERIE

EFTERÅRSFERIE

43

Normal skemauge

færdiggøre projekter i perioden og klargøre til opførsel på husmøde

44

Terminsprøver

opføre et nummer på husmøde

Sidste musik-gang for hold 1

45

Terminsprøver

Første musik-gang for hold 2 - opstart

46

Normal skemauge

Hold 2: Ronja Røverdatter og øvning til Michael Jackson-fællesnummer med de store

47

Normal skemauge

d.o.

48

Alternativuge

andet skema


Julefest torsdag

ingen musik

49

Projekt

færdiggøre projekter i perioden og klargøre til opførsel på husmøde

50

Projekt


fremlæggelser

opføre et nummer på husmøde

Sidste musik-gang for hold 2

51

Juleafslutning tirsdag i kirke


onsdag juleferie

Juleafslutning

52

JULEFERIE

JULEFERIE

1

Normal skemauge


Første skoledag onsdag

Første musik-gang for hold 3 - opstart

2

Normal skemauge

Hold 3: Ronja Røverdatter og øvning til fællesnummer

3

Normal skemauge

d.o.

4

Normal skemauge

d.o.

5

Normal skemauge

d.o.

6

Køn og identitet

 

OBS: forældrerådsmøde 17-19

Uge 6-emneuge, køn og identitet

7

VINTERFERIE

VINTERFERIE

8

skema

d.o.

9

Normal skemauge

færdiggøre projekter i perioden og klargøre til opførsel på husmøde

10

Normal skemauge

opføre et nummer på husmøde

Sidste musik-gang for hold 3

11

Normal skemauge

Første musik-gang for hold 4 - opstart

12

Normal skemauge

Hold 4: Ronja Røverdatter og øvning til fællesnummer

13

PÅSKEFERIE

PÅSKEFERIE

14

Normal skemauge


første skoledag tirsdag


OBS: forældrearbejdsdag lørdag!

d.o.

15

Normal skemauge

d.o.

16

Emneuge 2

andet skema


Forårsfest lørdag

Emneuge, forberede forårsfest

17

Normal skemauge


fri st. bededag, fredag


OBS: forældremøde tirsdag 16-18

d.o.

18

Normal skemauge


fri 1. maj

d.o.

19

Normal skemauge

d.o.

20

skema

d.o.

21

Normal skemauge

d.o.

22

Normal skemauge

d.o.

23

Normal skemauge

færdiggøre projekter i perioden og klargøre til opførsel på husmøde

24

Normal skemauge

opføre et nummer på husmøde

Sidste musik-gang for hold 4

25

Alternativ uge

andet skema

Forberedelse til festival.

26

Musik/teater-festival


klassedage/afslutning/oprydning


Sidste skoledag-arrangement.

Musik/teater-festival


klassedage/afslutning/oprydning


Sidste skoledag-arrangement.