Årsplan Matematik i 4 .kl. 2018/2019

 

Matematikundervisningen i 4. klasse er bygget op omkring undervisningsmaterialet Kontext+ til 4. klasse.

 

Eleverne kender jo bogsystemet, men I år er det dog lidt anderledes bygget op, idet materialet består af Træningsbog og en Kernebog.

Kernebogen danner rammen om undervisningen og skal bindes ind. Der bliver arbejdet med løsning af opgaverne i kladdehæftet, og eleverne skal lære at skrive pænt ind og holde orden. Træningsbogen bruges supplerende og er et engangshæfte.

 

Det forventes desuden, at eleverne altid har følgende med i tasken:

  • spidsede blyanter og blyantspidser

  • viskelæder

  • farveblyanter

  • lineal, passer og vinkelmåler

  • lommeregner

Formål og mål

Formålene er, at eleverne opbygger en matematisk viden, der gør dem i stand til at opleve, forstå og anvende matematikken i deres dagligdag.

At eleverne oplever og bliver i stand til at anvende matematikken som et problemløsende og logisk-kreativt fag.

Matematikundervisningen i 4. klasse er konkret orienteret. Dvs. at udgangspunktet ligger i elevernes egen dagligdag. Eleverne begynder at omsætte teori til praksis. Vi knytter så vidt muligt bevægelse sammen med faget, for at styrke læringen.

 

Udover Kontext+, får børnene også udleveret en ekstra matematikbog “Rema”, som de frivilligt kan arbejde i, hvis de bliver hurtigt færdige med andre opgaver. “Rema”-bogen skal altid ligge i kassen.

Jeg ser frem til et spændende og lærerigt skoleår.

Mange hilsner

 

Helene

 

Årsplan for KonteXt+ 4. klasse     

 

Kapitlerne i kernebogen er opbygget efter en særlig struktur som vi kalder for læringshjulet.

Fase 1: Førtanken- Intro og synlige mål

Fællessamtale 1 – en indledende dialog med en lang række forslag og inspiration i lærervejledningen.

Fællesamtale 2 – oplæg/spørgsmål med udgangspunkt i introfotoet. Spørgsmålene uddybes i lærervejledningen.

Fællesaktivitet, der er aktiviserende praktiske opgaver, som giver eleverne mulighed for at ”snuse” til emnet og læreren mulighed for at iagttage deres umiddelbare viden og færdigheder i emnet.

Fase 2: Matematik i en kontekst: I fase 2 er der 2-3 små fortællinger eller scenarier, der indeholder beskrivelser og spørgsmål, hvor de matematiske begreber præsenteres i en mulig kontekst.

Fase 2 er udpræget et dialogbaseret arbejde, som vi anbefaler kan foregå som makkerpar arbejde.

Fase 3: Aktiviteter: Ud over “at tænke og tale matematik” skal eleverne opleve matematikken ved at gøre og røre. I denne fase indgår der praktiske og eksperimentelle aktiviteter, hvor der spilles, måles, bygges, matematiseres og hvor der indgår modelleringsopgaver.

Fase 4: Viden om. I ”Viden om” opsummeres elevernes erfaringer til mere formel matematisk viden og det faglige sprog præciseres. “Viden om” er typisk fællesarbejde for hele klassen.

Fase 5: Breddeopgaver. Breddeopgaverne er et bredt udvalg af træningsopgaver, hvor eleverne individuelt kan arbejde sig igennem. Bredde- opgaverne indeholder både lukkede opgaver og mere åbne problemløsende opgaver.

Fase 6: Eftertanken (Evaluering). Som afsluttende på kapitlet kan der anvendes:

De tre kompetenceorienterede opgaver på Eftertankesiden. Disse opgaver fokuserer primært på opgaver inden for ræsonnements- og tankegangskompetencen, problem- behandlingskompetencen og kommunkationskompetencen.

Elevernes egen faglige logbog, hvor de formulerer deres viden.

Evaluering

På hjemmesiden er der et evalueringssæt til hvert kapitel. Det består af et   EVA-ark, som er en diagnostisk test, der undersøger elevernes målopfyldelse inden for kapitlets stofområde. Evalueringsarket består af to sider.

 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 1: Talsystemet og at gange

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge

Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet

Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal

Eleven har viden om strategier til multiplikation og division  

Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark


Fællessamtale

Side 4-5


Fællesaktivitet

Side 5

Supplerende aktiviteter

Gangetabel

Tabelbingo

Tabelmemory

Alligator gangespil

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Musikfestivalen side 6-9

Nødhjælpen side 10-13

Feriecentret side 14-17

Regnearksfiler

Vælg selv at supplere med regnearksfilen:

Flippermaskinen side 8

 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Tænk hvis der var kæmpet til! side 18

Fremstil jeres eget ti talsystem side 19

Gangerier og lommeregner side 19

Regnearksfiler

Vælg selv at supplere med regnearksfilen:

Gangerier side 19

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 20-21

 
 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 22-24

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 25

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 

 

 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 2: At dele

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal

Eleven har viden om strategier til multiplikation og division

Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark


Fællessamtale

Side 26-27


Fællesaktivitet

Side 27

 

Supplerende aktiviteter

Gangetabel

Kortspil

Penge

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Idrætsdagen side 28-31

Freddys bageri side 32 -35

 
 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Lommeregneren og det gode gæt side 36

Lommeregneren og flest brikker side 36

Division og taltavle side 37

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 38-39

 
 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 40-42

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 43

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 3: Form og tegning

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler

Eleven har viden om vinkeltyper og sider i enkle polygoner

Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser

Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer


Eleven kan beskrive placeringer i koordinatsystemets første kvadrant

Eleven har viden om koordinatsystemets første kvadrant


Fællessamtale

Side 44-45


Fællesaktivitet

Side 45

Supplerende aktiviteter

Dan figur

Find flest vinkler

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Er vejene parallelle? side 46-49

For fulde sejl side 50-53

Træerne skal fældes side 54-55

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Leg med linjer side 51

Tegn trekanter der ligner side 51

Lige store sider side 53

Flere sejl side 53

 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Trekantspillet side 56

Er der plads? side 56

Tangram side 57

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 58-59

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Omform vinkler 1og 2 side 58

Omform trekanter 1 og 2 side 59

Omform firkanter side 59

 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 60-62

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilenrne:

Undersøg trekanter side 60

Tegn kvadrat side 61

Ballonturen side 61

Sømbræt side 62

Tegn selv side 62

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 63

 
 

Evaluering

 

 

 

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 

 

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 4: Brøker

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleverne kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer

Eleverne har viden om

brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet

Fællessamtale

Side 64-65


Fællesaktivitet

Side 65

 

Supplerende aktiviteter

”Gi´ mig en halv”

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Frokost i det grønne side 66-70

Klassefesten side 72-73

 
 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Vis din brøkdel side 74

Delene bliver mindre og mindre side 74

Fra del til hel figur side 74

Brøkkrig side 75

Brøker og centicubes side 75

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 76-77

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Samme del – forskellig navne side 76

Større nævner side 76

 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 78-80

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Farv brøkdelen side 78

Del af det hele side 78

Del chokolade side 78

Del pizza side 78

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 81

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 5: Data og chance

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan undersøge tilfældighed og chancestørrelser gennem eksperimenter

Eleven har viden om grafisk fremstilling af data

Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data

Eleven har viden om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter

Fællessamtale

Side 82-83


Fællesaktivitet

Side 83

Supplerende aktiviteter

At samle på noget – og systematisere noget

Tivolihjulet

Terningespil

Øjenfarve

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Skolevejen side 84-86

Hvor mange hedder Mathias og Sofie? side 87-89

Det retfærdige spil side 90-91

Regnearksfiler

Vælg selv at supplere med regnearksfilerne:

Navnebarometer side 87

Nyfødte og navne side 88

 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Galopspillet side 92

Casino side 92

Jeres eget møntspil side 93

Mit store idol side 93

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 94-95

 
 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 96-98

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 99

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 6: Decimaltal

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleverne kan anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer

Eleverne har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet


Fællessamtale

Side 100-101


Fællesaktivitet

Side 101

Supplerende aktiviteter

Hvem får det største tal?

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Kraftprøvemaskinen side 102

Netbutikken side 104

Krible-krableland side 108-109

 
 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Tilbudsavisen side 110

Kan du ramme 9,9? side 111

Klassefesten side 111

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 112-113

 
 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 114--116

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 117

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 7: Måling

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleverne kan anslå og måle længde, tid og vægt  

Eleverne har viden om

standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber

Fællessamtale

Side 118-119


Fællesaktivitet

Side 119

 

Supplerende aktiviteter

Øjne luk

Gæt en streg

Skrive en måleenhed

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Elefanter til tjek side 120-122

Svømmestævne i Erøhus side 123

 
 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Papirflyver side 126

Når du blinker side 127

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 128-129

 
 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 130-1132

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 133

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 8: Areal og omkreds

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleverne kan anslå og bestemme omkreds og areal

Eleverne har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer

Fællessamtale

Side 134-135


Fællesaktivitet

Side 135

 

Supplerende aktiviteter

Arealspillet

Byg en kvadratmeter

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Festen side 136-139

Sundparken side 140-141

 
 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Sømbræt og firkanterside

Sømbræt og trekanter side 143

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Større kvadrat side 142

Sømbræt udfordring side 143

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 144-145

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Areal og omkreds side 144

Areal af trekanter 1 og 2 side 145

 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 146-148

GeoGebrafiler

Vælg selv at supplere med GeoGebrafilerne:

Areal 12 cm2 side 146

Tegn trekanter side 147

Hønsegården side 148

De 4 søm side 148

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 149

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk

 
 

Indhold KonteXt+ 4

Andre aktiviteter

Antal uger

Kapitel 9: Talmønstre og ligninger

 

4

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleverne kan finde løsninger til enkle ligninger med

uformelle metoder

Eleverne har viden om

lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger

Eleven kan beskrive systemer i figur- og talmønstre

Eleven har viden om figur og talmønstre

Fællessamtale

Side 118-119


Fællesaktivitet

Side 119

Supplerende aktiviteter

Eleverne kan selv fremstille deres egne ligninger.

 

Fase 2 i læringshjulet – Kontekst

Er der balance side 152-153

Pyramide-matematik side 154-155

Hvor mange stykker slik? side 156-157

 
 

Fase 3 i læringshjulet – Aktiviteter

Byg tændstikfigurer side 158

Byg andre tændstikfigurer side 159

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 4 i læringshjulet – Viden om

Viden om side 160-161

 
 

Fase 5 i læringshjulet – Breddeopgaver

Udvælgelse af breddeopgaver på side 162-163

Supplerende aktiviteter

Website: Se under aktiviteter, Arbejdsark, Grublere og Programmering

 

Fase 6 i læringshjulet – Eftertanken

Eftertanken og huskeren side 164

 
 

Evaluering

Eva-ark på www.kontextplus.dk