Årsplan for idrætsundervisningen i 4. klasse – 2018/2019

Eleverne skal først og fremmest bevæge sig og have det sjovt, samt opøve færdigheder indenfor de forskellige idrætsaktiviteter, som vi arbejder med i årets løb.

Vi vil komme til at arbejde både enkeltvis, parvis, i mindre grupper og på hold, på den måde udfordres eleverne også socialt.

Det primære formål med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. På sigt skulle dette gerne bidrage til, at eleverne opmuntres til forsat at være fysisk aktive.

Idrætstimerne begynder altid med fælles opvarmning, som består af løb, opvarmningsøvelser, styrketræning og små lege, hvorefter vi går i gang med aktiviteterne.

Jeg forventer, at alle elever møder op til timerne med idrætstøj, så de kan deltage. Husk at medbringe en drikkedunk, så der er mulighed for at få fyldt væske på undervejs.

I Nymånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning. I alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter, fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion og konkrete problemstillinger. Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Uge nr.

Idrætsaktiviteter

Mål

33

Klasselæreruge

Tage imod den nye 3. klasse. Vi arbejder med fællesskab, trivsel, sammenhold og sociale kompetencer.

34 - 36

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

      

       Eleverne skal få en

       forståelse for taktik og fairplay.

       Eleverne skal lære forskellige

       teknikker til at gribe, kaste og sparke.

37

Musik, bevægelse og udtryk i forskellige former.

Sideløbende sætter vi fokus på grundtræning og opvarmning. Hvorfor og hvad opvarmer vi? Hvad sker der fysisk i kroppen

 

Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelses-udslag med og uden musik-ledsagelse.

Mime og fortælle historier ved hjælp af kroppen og rummet.

Udtrykke stemninger med kroppen.

38 - 40

Atletik

Vi laver lege og legelignende øvelser, der træner forskellige atletik-elementer.

Beherske flere former for løb, spring og kast.

Sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald.

Udvise sikkerhed i balancer og krydsfunktioner. 

41

EMNEUGE

42

EFTERÅRSFERIE

43 - 47

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regel-baserede holdidrætter og forskellige små minispil.

48

ALTERNATIV UGE - Juleuge

49 - 51

Lege – fangelege, stafetter

Redskabsaktiviteter.

Eleverne skal afprøve forskellige redskabsbaner og selv etablere baner.

Vi bruger lege til opvarmning og skal også selv opfinde lege.

Gennem forløbet indgår den opnåede sikkerhed i eksperimenterende og udfordrende opgaveløsninger, fx små gymnastiske serier med ruller, spring og balancer.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer.

Indgå i og skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre. 

Turde deltage i legens udfordringer.

Kende opvarmningens formål og udførelse.

Kende til grundtrænings-elementerne.

Anvende spænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder.

52

JULEFERIE

1 – 4

Vi træner forskellige former  for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

     

       Eleverne skal få en

       forståelse for taktik og fairplay.

       Eleverne skal lære forskellige

       teknikker til at gribe, kaste og sparke.

5 – 6

Musik, bevægelse og udtryk i forskellige former.

Sideløbende sætter vi fokus på grundtræning og opvarmning. Hvorfor og hvad opvarmer vi? Hvad sker der fysisk i kroppen

Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelses-udslag med og uden musik-ledsagelse.

Mime og fortælle historier ved hjælp af kroppen og rummet.

Udtrykke stemninger med kroppen.

7

VINTERFERIE

8 – 13

Bordtennis og slagboldspil

Beherske enkle tekniske færdigheder i slagboldspil.

14

EMNEUGE

15

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regel-baserede holdidrætter og forskellige små minispil.

16

PÅSKEFERIE

17 - 20

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

       Eleverne skal få en

       forståelse for taktik og fairplay.

       Eleverne skal lære forskellige

       teknikker til at gribe, kaste og sparke.

21

LEJRSKOLE

22 - 25

Udholdenhedsidræt – fx løbetræning, cykling, orienteringsløb, mm.

Kende til forskellige motionsformer.

Færdes i naturen ved hjælp af kort i kendt terræn.

26

KLASSELÆRERDAGE

 

NB. Der tages forbehold for ændringer i årsplanen.