Årsplan for sløjdundervisningen i 2018-2019

 

I sløjdundervisningen vil jeg bestræber mig på, at de opgaver jeg giver eleverne har karakter af designopgaver. Det er min hensigt, at eleverne skal kunne sætte sit personlige præg på de opgaver jeg stiller. Hvis opgaven f.eks. er et skærebræt, er det ikke meningen, at alle produkter skal være ens. Jeg stiller krav om, at hvert enkelt produkt skal have sit eget personlige udtryk. Det giver eleven personlig erfaring og bidrager til personlig udvikling.

Jeg bestræber mig også på, at de opgaver jeg stiller har et element af problem-løsende arbejde. Det er min overbevisning, at den indsigt, der opnås ved at veksle mellem handling og tænkning, har en overførelsesværdi til andre opgaver, som eleven møder i sammenhænge uden for sløjdlokalet.

Opgaverne i sløjd vil veksle mellem egne forslag, og mere bundne opgaver. 

 

Faglige mål:

Eleverne skal:

  • tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at håndtere og bruge de forskellige former for værktøj korrekt.

  • lære at forstå en arbejdstegning og arbejde ud fra den.

  • indarbejde færdigheder og præcision, inden for måling og forarbejdning af materialerne - herunder brug af almindeligt håndværktøj. 

  • kende korrekte faglige ord og begreber for værktøj og materialer.

 

 

Uge i forløbet

Emne

Indhold og form

1

Introduktion

Eleverne lærer at håndtere og bruge de forskellige former for håndværktøj korrekt.

2 - 4

Den bundne opgave

Eleverne arbejder med den bundne opgave, hvor de arbejder ud fra en arbejdstegning, som er tegnet i et bestemt målestoksforhold.

5 - 8

Den frie opgave

Eleverne laver deres egne arbejdstegninger til den frie opgave, hvorefter de igangsætter arbejdet. De arbejder her med de tillærte færdigheder og præcision, inden for måling og forarbejdning af materialerne.

 

Der tages forbehold for ændringer i årsplanen.