Årsplan for sportsværkstedet: 

Idræt og bevægelse kan være med til at bygge bro mellem mennesker, og give en bedre forståelse af en selv og andre. Børnene skal i grupper der spænder på tværs af klasser, lære hinanden og sig selv bedre at kende gennem bevægelse. Vi vil arbejde meget med hvad børnene kan og hvad de kender til at starte med, for at finde et fælles ståsted, der afgører hvad vi skal arbejde med videre. Børnene vil få mulighed for at vise deres interesser eller påvirke hvad der skal ske under de pågældende temaer. 

På sportsværkstedet kommer vi ikke til at arbejde så meget med 'sport' men mere med bevægelse. Det vil hovedsageligt være bevægelsesøvelser og lege der vil præge det kommende år. Deciderede sportsgrene vil der også være plads til, men formålet er ikke at de skal lære at spille fodbold eller floorball, men snarre at de bliver lidt stærkere motorisk og lærer dem nye bevægelsesmønstre, hvilket de kan tage med ud når de skal bedrive deres egne interesser. Altså skal vi gennem leg, bevægelsesøvelser og lidt formel sport, udforske og udvikle hvordan vi bevæger os, og allervigtigst skal vi have det sjovt, og sprede lyst til at bevæge os. 

Periode 1: 

Her bor jeg (uge 35-42)

Periode 2: 

Verden omkring os (uge 43-4)

Periode 3: 

Cirkus (uge 5-15)

Periode 4: 

Udeliv (uge 16-25)

Introduktion: Vi skal arbejde med “bevægelsesidentitet”, og sport i lokalområdet. 

Introduktion: Vi skal arbejde med idrætter og bevægelseskulturer fra andre lande.

Introduktion: Vi skal arbejde hen mod cirkus forestillingen. 

Introduktion: Vi skal arbejde med udelukkende udendørs idrætter. 

Hvad skal børnene lære: at kende sig selv og sin egen krop. Hvordan er de vant til at bevæge sig, hvad er de gode til og hvordan føles nye bevægelser. 

Det skal foregå med lege og spil der kan udføres i nærområdet og på skolen. 

Hvad skal børnene lære: nye bevægelsesmønstre og kulturer at kende. De skal introduceres for nye idrætter og lege som få, eller ingen, har prøvet.  

Hvad skal børnene lære: At samarbejde på tværs af årgange for at få en forestilling op at stå. 

Hvad skal børnene lære: hvilke muligheder de har for at bevæge sig udendørs. De skal gives et grundlag til diverse idrætter eller aktiviteter, som gør at de selv har muligheden for at fortsætte med dem. 

Hvordan arbejder vi: 

Vi arbejder med hvad de kender, og bruger eleverne til at introducere ting for hinanden. Det vil dreje sig om at se hvad vi kan sammen, og hver for sig. Vi arbejder mest i en stor gruppe, men også i mindre, alt afhængig af emne. 

Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder igen oftest i en stor gruppe. Det er hovedsageligt motorik vi beskæftiger os med. Har nogen af eleverne nogle specielle ønsker, eller noget de selv kan fremvise, vil det blive taget op. 

Hvordan arbejder vi:

Det er projektarbejde på tværs af årgangene. 

Hvordan arbejder vi:

Vi arbejder med samarbejde, spilforståelse og bevægelse i forhold til hinanden eller baner, oftest i store grupper. Vi kommer til at arbejde med de muligheder der udendørs.