Skema for:

7.klasse

 2018-19    

Lektioner:28

 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.30-9.15

Dansk

Kultur

Fysik

 Matematik

Engelsk

9.15-10.00

Dansk

Kultur

Fysik

 Matekmati

Engelsk

10.00-10.15

pause

pause

pause

pause

pause

10.15-11.00

Dansk

Værksted

Fransk

Engelsk

Idræt

11.00-11.45

Dansk

Værksted

Fransk

Engelsk

Idræt

11.45-12.00

spisning

spisning

spisning

spisning

spisning

12.00-12.30

pause

pause

pause

pause

pause

12.30-13.15

Matematik

Værksted

Dansk

   Bio/Geo

13.15-14.00

Matematik

Værksted

Dansk

   Bio/Geo

14.00-14.45

          

 

14.45-15.30

         

         

 Klassens lærere:

 Dansk og Kulturfag: Anne Mette

 Engelsk og Bio / Geo: Rebekah

 Matematik: Thomas

 Fransk: Paule

 Fysik: Jeanne

 Idræt: K