Skema for:

1.klasse

 2020-21    

Lektioner:26

 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.30-9.15

Science

Dansk

Værksted

Dansk

Engelsk

9.15-10.00

Science

Dansk

Værksted

Dansk

Engelsk

10.00-10.15

pause

pause

pause

pause

pause

10.15-11.00

Dansk

 Dansk

Værksted

Matematik

Matematik

11.00-11.45

Dansk

Dansk

Værksted

Matematik

Matematik

11.45-12.00

spisning

spisning

spisning

spisning

spisning

12.10-12.30

pause

pause

pause

pause

pause

12.30-13.15

Matematik

Idræt

 Indkrydsning i Galaksen 

Kultur

 Indkrydsning i Galaksen 

13.15-13.30

Matematik

Idræt

 

Kultur

 

13.30-13.45

 Lufter  Lufter          Lufter  

13.50- 14.00

 Indkrydsning i Galaksen   Indkrydsning i Galaksen    Indkrydsning i Galaksen   

         

 Klassens lærere;

Mie: Klasselærer, dansk og værksted

Anja R.; idræt + science + værksted

Mercy; engelsk + matematik

Richard; værksted

Ilham; værksted

Jesper; kultur

Galakse-voksen: Richard