Skema for:

1.klasse

 2018-19    

Lektioner:26

 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.30-9.15

Dansk

Kulturfag

Dansk

Matematik

Matematik

9.15-10.00

Dansk

Kulturfag

Dansk

Matematik

Matematik

10.00-10.15

pause

pause

pause

pause

pause

10.15-11.00

Dansk

Matematik

Værksted

Dansk

Værksted

11.00-11.45

Dansk

Matematik

   Værksted

Dansk

Værksted

11.45-12.00

spisning

spisning

spisning

spisning

spisning

12.10-12.30

pause

pause

pause

pause

pause

12.30-13.15

Science

engelsk

 Indkrydsning i Galaksen 

Idræt

 Indkrydsning i Galaksen 

13.15-13.30

Science

engelsk

 

Idræt

 

13.30-13.45

 Lufter  Lufter          Lufter  

13.50- 14.00

 Indkrydsning i Galaksen   Indkrydsning i Galaksen    Indkrydsning i Galaksen   

         

 Klassens Lærere:

 Dansk, Science og Idræt - Mercy

 Kultur & Engelsk: Nural

 Matematik: Mie