Engelsk lektier (7)

Under lockdown foregår nødundervisningen i Google Classroom og Google Meet.

Det er her lektier og andre relevante oplysninger og informationer lægges op.

I kan tilgå disse platforme via jeres skolemail.

 

Onsdag den 16/9 2020

- Finish Princess Anne's speech p. 12 in topic book and page 18 in taskbook

 

Tirsdag den 25. august 2020:

Finish your story (task 2 on page 14 in taskbook)

 

 

Fransk lektier se classroom

Ny skema under nedlukningen indtil d.7/2. Fransk om torsdagen. Der undervises på google classroom og her kan man også se opgaver og lektier.

Matematik lektier - se Classroom

Til 24. august: s. 7 + 8, opg.1,2,3,5,7,8

Til 7. september: s. 16-20

Til 14. september: s. 26

Til 23/9: AFLEVERING! S. 29 + 30.

Til 21/10: side 44 + 45

Til 28/10: s. 48-50 

Til 16/11: s. 61+62

Til 18/11: s. 64 + 65

Fysik lektier (7) d.25/3-20

Under nedlukningen undervises der på google classroom og her kan man også se opgaver og lektier.

COVID-19: se Classroom


Læs side 90 - 105 i Kosmos A til d.11/3 - 20


Vi arbejder med elektricitet og hvis man ikke fik læst kapitlet færdigt forrige time er det lektier!

Kosmos A side 65 - 85 til d.29/1 - 20


Læs side 53 - 63 i Kosmos A til d.27/11

Læs side 38 - 45 i Kosmos A til d.23/10

Læs side 29 -37 i Kosmos A til d.2/10 -19

Læs side 18-27 i Kosmos A til d.4/9-19

Læs side 7-17 i Kosmos A til d.28/8-19

BioGeo lektier

11/9:  Fremlæggelser om organsystemer

Dansk lektier (7)

Under lockdown foregår undervisningen i Google Classroom og Google Meet.

Det er her lektier og andre relevante oplysninger og informationer lægges op.

I kan tilgå disse platforme via jeres skolemail.

 

 

Onsdag den 25/11 2020

Vi arbejder med medier.

Har man været syge tirsdag og onsdag skal man arbejde med side 78-80 i Fandango grundbog. Har man ikke bøgerne hjemme, kan jeg sende et billed af disse.

Hilsen Mille 

Kultur (7)

 

 

 

 

 

 

 

Værksted

Idræt lektier (7)

Vi er tilbage til at have normal idræt. Det skal dog foregå udendørs. Så husk idrætstøj og sko som kan bruges udenfor.