Misbrugspolitik
Nørrebro Lilleskole efterår 2004.

Elever og forældre bør fra skolen orienteres grundigt om alkohol og euforiserende stoffer


Elever:

 • I 5. klasse orienteres om alkohol og rusmidler på et forældremøde, og der udarbejdes evt. en handlingsplan for forebyggende aktiviteter i samarbejde med forældrene.
 • I 6. klasse arrangeres et møde med en gæstelærer fra f.eks. GODA (foreningen for gode alkoholvaner) eller SSP, hvor både elever og forældre er til stede. - Mødet skal være oplysende og debatterende.
 • I begyndelsen af 7. klasse udarbejder forældrene i forbindelse med et forældremøde en fælles alkohol/rusmiddelaftale om regler for børnenes private fester i det (de) kommende år.
 • Fra skolens side lægges op til at børn i overbygningen ikke nyder alkohol eller andre stoffer.
 • Der arrangeres besøg af gæstelærer for 7. klasse (evt. en tidligere misbruger)
Forældre:
 • Ved arrangementer på skolen, hvor børn deltager/er i nærheden, drikkes der ikke alkohol, med mindre der er indgået særlig aftale. En undtagelse herfor er skolens sommerfest / julefest, samt arrangementer med børn og forældre hvor der indgår spisning.
 • Ved arrangementer udenfor skolen - f.eks. klasseforældrerådets arrangementer - opfordres til samme holdning.
   
Personale:
 • Ved alle arrangementer i skolens regi, hvor børn deltager/er i nærheden af, drikkes der ikke alkohol, med mindre der er indgået særlig aftale. Fx Sommerfesten og Julefest.
 • Ved Jubilæer, runde fødselsdage m.v. kan personalet efter aftale med ledelsen indtage et glas vin el. lignende.
Misbrugssituationer:
 • Hvis en elev møder påvirket på skolen eller til skolens arrangementer, kontaktes forældrene og der udarbejdes en handleplan af elev - forældre - skoleleder og klasselærer.
 • Hvis en elev er kommet ind i et misbrug involveres skoleleder og forældre og der udarbejdes en handleplan.
 • Skolen skal være særlig opmærksom på elever fra misbrugshjem. Ved mindste mistanke om at et barn lider overlast tages problemet straks op.
 • Hvis forældre møder påvirkede på skolen, eller der er mistanke herom, kontaktes skoleleder eller souschef straks.
Misbrugssituationer Personale:
 • Såfremt der opstår mistanke om at en kollega har et misbrugsproblem kontaktes "Beredskabsgruppen". Denne gruppe består af 3 personer udvalgt fra personalegruppens forskellige team. Beredskabsgruppen udarbejder sammen med den pågældende en handlingsplan.
 • Beredskabsgruppen har ingen beføjelser af tjenstlig karakter.
 • Såfremt handlingsplanen ikke overholdes kontaktes ledelsen af skolen med henblik på tjenstlig handling i form af påtale / afskedigelse.
 • Såfremt misbruget er konstateret hos ledelsen, skal beredskabsgruppen kontakte bestyrelsesformanden.
 • Beredskabsgruppen uddannes i "den vanskelige samtale" eller lignende.