3.september 2019

NBL City er i luften.

Så er vi i gang med planlægningen af Emneugen i uge 41. som bliver Miniby aka NBL City 2019

NBL City, eller minisamfund er et tilbagevendende tema i skolens historie. Første gang vi lavede det i en emneuge var i forbindelse med rydningen af ungdomshuset og så har det taget fart siden. Hvert år har vi ændret lidt, udviklet lidt og hele ideen er at skolen i en uge udgør et lille samfund, hvor man kan blive ansat i butikker, restauranter eller produktionsvirksomheder og her få erfaringer med at tjene penge og bruge penge.

 

I uge 41 går det løs igen.

Vi har fordelt personale og arbejdspladserne således: 

 

Smykkeværksted 2.sal 5. klasse samt fysik (Line, Helene)

Danse/ sports workshop i spejlsalen og 0.kl ( Mie, Theresa)

Sanseværksted el. andet (bolsjekogeri, Tivoli) 3.sal 8.kl ( Mille, Jeanne)

Bar samt husorkester i salen ( Richard, Mercy)

Restaurant i køkkenet og 2.klasse ( Glika, Anja, Rebekah)

Wellness 2.sal 4. og 5. ( Ilham, Nural) 

Avis/ Byrådet/ Jobcenter i Universet -( Sarah, Anne Mette, Victor

Stillingsopslag:

En haj i køkkenet læs mere her

NBL Jazz klub

NBL Nyt -hvis du er bladsmører :)

SMYKKERIET - Hvis du er kreativ og pyntelysten.

Jobopslag for Danseværkstedet

(Nørre)Bronx spa og wellness

Sanseværksted 

 

Tidspunkter & tider  se her

 

 

3.september

Vi måtte desværre aflyse matematik for 6.klasse 12.30-1400 i går grundet mandskabsmangel

 

30.8.2019

Efter en lang og dejlig ferie er vi nu igang igen. Som I kan se har vi lagt skemaerne ind under de enkelte klasser og vi har ændret på lektie knapperne så man nu kan se en dato for hvornår der sidst er lagt noget ind. Det skulle gøre overblikket nemmere. Vi har sagt goddag til Lisbeth der afløser Anette på kontoret, vi har sagt velkommen til Line, der er ny lærer i 0.klasse og vi måtte sige farvel til fru K, der fik mulighed for at købe den fædrende gård og flytte hjem til Fyn. Nu venter vi spændt på Viktor, der starter den 1.10 som afløser for Thomas, der uventet sagde op sidste dag inden ferien. Thomas vil blive savnet. Da han har været på skolen i en menenskealder tænkte han at det var tid at prøve noget nyt, hvis det skulle nås inden han blev alt for gammel og da han så kunne få en stilling tættere på sin bopæl slog han til fordi det gav ham mere tid til familie. Så med få ændringer er korpset nu klar til endnu et år og det bliver spændende. Pt. arbejdes der på forberedelsen af en ny emneuge - ja nogen vil nok sige at det har vi prøvet før, men vi skal i uge 41 igen lave minisamfund, et tema som alle børnene elsker og den storyline, der ligger til grund for minisamfundet er blevet pudset af og rummer spændende overraskelser.

Som I har set er skolen dækket til af stillads. Vi får skiftet taget og samtidig bliver 4.sal moderniseret. der bliver så flot, når vi får åbnet til kip og hanebjælkerne står frit fremme. Den gamle gang bliver inddraget og der kommer nye ovenlysvinduer. Men frem for alt bliver der isoleret og alt bliver nyt. Nye gulve, vægge, lysninger og som sagt helt ny indretning.

Så velkommen tilbage - vi glæder os til samarbejdet og til et helt fantastisk skoleår.

 

 

 

28.6.2019

Sidste skoledag, var en dejlig oplevelse, ikke mindst da de små venner sendte 9.klasse afsted og de fik den obligatoriske bamse med.

På personalesiden var det vemodigt, vi fik sagt farvel til K, Anette og overraskende Thomas der efter 24 år kom med sin opsigelse i dag. Thomas vil gerne tættere på sin bopæl og har derfor søgt og fået job på Frederiksværk skole. Ham bliver de glade for :)

Vi har derfor sat en stillingsannonce op og lagt den på hjemmesiden, facebook og skolejobs.dk. Du må gerne dele den for vi kommer til at mangle en dygtig matematik of idrætslærer.

Skolens sommerbrev er derfor forsinket, men det kommer i starten af næste uge her på siden.

 

27.6.2019

Kære forældre og elever

Sommerferien starter i morgen og mens I er på ferie skal der arbejdes hårdt på skolen. Dels skal vi være færdige med et sommmerbrev, der kommer her på siden i den kommende uge og dels begynder byggeriet, der skal ende med at vi har et nyt tag og en moderniseret 4.sal. Arbejdet forventes at være færdigt i slutningen af september så vores 9.klasse skal starte skoleåret i Universet.

Vi har ansat en ny sekretær Lisbeth der starter 1.8.2019. Jeg håber I vil tage pænt imod hende.

Elevskamaerne bliver lagt ind på hjemmesiden i starten af det nye skoleår. På forsiden kan du downloade en pdf. fil med alle elevskemaer.

 

God sommer.

Mvh

Jacob

 

21.juni

I forbindelse med sekretærens fratræden er der opstået tvivl om, hvorvidt koloni informationen er udsendt til alle der skal afsted. Det burde den være for længe siden - ca en måned - men da fler har henvendt sig sendes den nu ud via klasselærerne og den kan også findes på vores hjemmeside.

 

18.juni

Musikholdet i OB får dri klokken 12.00, men de må gerne blive og spille.

11.juni

Onsdag den 12.6 aflyses dansk 8.kl. 13.30-1400.

7.juni

Som tidligere meddelt får vi besøg af Josephine S. Nielsen i det kommende skoleår. Josephine skal i forbindelse med sine studier undersøge relationer mellem børn, herunder relationer mellem søskendebørn på skolen. Hvis du er interesseret er projektbeskrivelsen her.

Line vil kontakte søskendebørnenes forældre mhp særlig tilladelse til at interviewe dem, men ellers vil hun bare være her og deltage i forskellige skoleaktiviteter, hvor nun naturligvis også kommer til at tale med alle børnene.

 

6.juni 2019

Skolen har i dag indgået aftale med Anette om at stoppe samarbejdet. Anette er derfor fritstillet. Anette kommer sidste skoledag for at sige farvel til kolleger, forældre og børn. Skolen kan jf fratrædelæsesaftalen ikke kommentere på baggrund eller årsager.

4.juni 2019

Vi har lagt fripladsansøgningsskemaet ind på forsiden. Hvis du ønsker at benytte dig af det skal du hente det ned og udfylde det. Husk at det skal aflaveres på kontoret senest den 1.septem,ber 2019 kl.12.00. Du kan hente skemaet her.

3.juni 2019

Aflysninger:

Mandag den 3.6 Fransk aflyses for 8.klasse geundet prøve i huset.

Fredag den 7.6 Bio / Geo 7.kl. 12.30-14.00 aflyses grundet prøve.

 

8.maj: Trivselsundersøgelse, undervisningsmiljø mm.

Kære forældre

Skolen er forpligtet til at lave en undervisningsmiljøvurdering hvert 3 år. I samme anledning har I modtaget et brev fra Mille Oali, der er kontaktlærer for elevrådet. Hun har valgt at anvende ministeriets materiale til trivselsundersøgelsen. Dels af resursemæssige årsager - vi spare en del tid ved at lave undersøgelsen på denne måde og dels fordi vi gerne vil sikre os at vi komemr hele vejen rundt. På baggrund heraf har vi modtaget et par henvendelser fra forældre, der er nervøse for datasikkerheden. Vi oplevede tidligere omkring PISA undersøgelserne, at der var et problem, hvorfor skolen stoppede deltagelsen i Pisaundersøgelserne, men vi har ikke selv oplevet problemer med trivselsundersøgelsen, eller hørt om sådanne, hvorfor vi i år gennemfører undersøgelsen. Det er naturligvis frivilligt for eleverne at deltage. Selve undersøgelsen foregår på en online portal. Link til denne er sendt ud med Milles brev.

Undersøgelsen vil blive gennemført på forskellig måde og tid i de enkelte klasser. Nogen steder - typisk i de mindre klasser vil eleverne få en orientering af deres lærer, hvorefter de selv får lov til at udfylde spørgeskemaet på computer - det forventes at denne del af undersøgelsen gennemføres efter den 10.maj. I de større klasser vil eleverne blot blive bedt om at svare på spørgeskemaet.

På baggrund af forældrehenevendelserne skal jeg derfor slå fast, at ingen elever vil blive tvunget til at gennemføre  besvarelsen af spørgeskemaet. Det er således i orden at meddele sit barn at det skal hun ikke deltage i. Endvidere vil vi tage forældrehenvendelserne med i evalueringen og det kan føre til at vi fremover laver vores egen interne undersøgelse, da der ikke er er formkrav hertil.

 

Mvh

 

Jacob Hatting

 

 

8.april 2019

8. klasse får fri onsdag kl.12.30 -1400, grundet mangel på vikarer.

Der er lagt specialskema ind for 9.kl. i uge 17 - se det her eller via forsiden

1.april 2019

EMNEUGE 14 - Så er vi i gang :)

Emneugen handler om BÆREDYGTIGHED. I løbet af ugen, skal hvert værksted fremstille et produkt, som kan vises/demonstreres om torsdagen til forårsfesten. Hver klasselærer har delt sin klasse op i 5 grupper der svarer til de 5 værksteder - se nedenfor. Dvs. klasselæreren tager en fælles snak med eleverne og fordele dem efter deres ønsker. På værkstedet bestemmer man selv, hvordan man vil arbejde. Det kan være, at man gerne vil opdele i mindre grupper og lave workshops. Man kan også være samlet alle sammen noget af tiden og andre tidspunkter giver det mening at opdele i de store/små. Det vurderer i på de enkelte værksteder.

Fælles Mål:

 • Eleven kan forstår globale sammenhænge mellem diverse problematikker indenfor bæredygtighed.  
 • Eleverne kan diskutere begrebet bæredygtighed.
 • Eleverne kan diskutere hvordan vi bidrager til at påvirke klimaet på en bæredygtig måde.
 • Eleverne skal danne indblik i hvordan vi kan påvirke klimaforandringerne og give eksempler på enkelte løsninger.
 • Eleverne kan få viden om samfundsmæssige forhold som bidrager til den manglende bæredygtughed.
 • Eleverne kan få viden omkring, hvad de selv kan gøre i hverdagen for at mindske overforbrug og forurening.
 • Eleverne skal kunne samarbejde på tværs af klasserne og bidrage til at styrke de sociale forhold på skolen.
 • Eleverne skal have mulighed for at udøve medbestemmelse på de forskellige værksteder.

Der skal være 5 værksteder:

 1. Fødevarer → Glika, Sarah og Nural
 2. Klima/miljø → Helene, Anja H og Theresa
 3. Kreativitet/innovation → Anja R, Mercy og Jeanne
 4. Økonomi/forbrug (el, biler, mobiler, shopping) → Am, Mie og Rebekah
 5. Affald/forurening → Ilham, Thomas og Mille
 6. Musik→K + RichardSkema for ugen ser således ud:

Mandag

8.30 - 13.00

Tirsdag

8.30 - 14.00

Onsdag

8.30 - 13.00

Torsdag

8.30 - 14.00

Fredag

8.30 - 12.00

Vi starter i klasserne og bliver krydset ind hver dag fra 8:30-8:40


Vi mødes nede i salen 8:45-9: Intro til ugen, eleverne får deres værksteder at vide.Vi arbejder på værkstederne hele dagen

Vi starter i klasserne og bliver krydset ind hver dag fra 8:30-8:40:


Vi arbejder på værksteder hele dagen


HUSK, at præsentere eleverne for app’en “Action bound” til om onsdagen. Nærmere info følger.

Vi starter i klasserne og bliver krydset ind hver dag fra 8:30-8:40


Fælles udflugt i fælledparken, hvor der vil være et orienteringsløb med mobiltelefoner (action bound)


Grupperne til løbet skal inddeles af lærerne fra de individuelle værksteder, 5-6 elever pr. gruppe.

Vi starter i klasserne og bliver krydset ind hver dag fra 8:30-8:40


Vi arbejder på værksteder hele dagen og gør klar til forårsfesten.

Vi starter i klasserne og bliver krydset ind hver dag fra 8:30-8:40


Der evalueres i de enkelte klasser i fællesskab med klasselæreren


10:30-11:30:

kahoot for hele skolen med præmie og se video, som de store elever har lavet om hele ugen.

Hver lærer skal lave 2 spørgsmål, som omhandler deres værksted. De skal sendes til Nural senest onsdag i emneugen.

     

Forårsfest: 15.30 - 17.30

 
 

 

 

15.marts 2019

Så er vi i avisen - se https://www.berlingske.dk/nyheder/skoleleder-blaastempler-klimapjaek-at-strejke-og-demonstrere-er-en-del-af

 

13.Marts 2019

Husk generalforsamlingen den 26.marts kl.1900 i skolens Gymnstiksal.

11. Marts 2019

Onsdag den 13.3 har 6.klasse fri kl.11.45 da Annemette & eric skal på kursus.

22.februar 2019

Kære forældre

Som I ved er bestyrelsen ved at gennemskrive skolens politikker for at sikre at de lever op til skolens værdier. I denne forbindelse er flere politikker allerede nu opdateret.

Pt. har vi en del henvendelser omkring LUS - og lusepolitikken er derfor ligeledes opdateret. se

https://www.norrebro-lilleskole.dk/index.php/lusepolitik

Det er vigtigt at I følger denne politik og at alle fremadrettet kæmmer deres børn hver weekend. Ellers slipper vi ikke af med lusene. Man kan kæmpe meget som forældre, men hvis børnene så bliver smittet igen, fordi nogen ikke efterlever skolens politik, så skaber det irritation m.v., så læs politikken og følg den.

Mvh

Jacob Hatting

23.januar 2019

Vi arbejder på højtryk for at få kolonien på plads. den afvikles fra mandag den 1.7 - fredag den 5.7 og det ser ud som om vi skal til fyn i år.

Fra Bestyrelsesmødet den 15. Januar 2019

Budget 2019 er vedtaget og forelægges generalforsamlingen.

Der er afsat penge til renovering af salen og nyt tag.

Bestyrelsen gennemgår og justerer gældende politikker ud fra et ønske om at de skal være forståelige, skrevet i et tidsaktuelt sprog og matche vores værdigrundlag. Det forventes at arbejdet er afsluttet i forbindelse med generalforsamlingen.

 

15.januar 2019

LUS LUS LUS

Det kribler og krabler og klør. Husk at Disney Show er = med kæmning. Alle bør kæmme deres børn hver fredag og kun hvis alle gør det hjælper det. Der skal bare et par børn til der ikke får kømmet håret før alle har lus igen. Så skolen opfordrer til at I alle kæmmer en gang om ugen. Læs i øvrigt skolens lusepolitik under politikker her på siden.

 

14.januar 2019

Så du videoen "Koldhævede boller i Glikas madværksted" på FB ? - så kan du hente opskriften her

 

04. Januar 2019

Godt Nytår til jer alle

i får lige et lille nyhedsbrev - tryk her 

 

20.12.2018

 Kære forældre & elever

 Så nåede vi til årsafslutningen og det var med stolthed at vi kunne afslutte året med julekoncert i Simeons kirken. Julestemningen indfandt sig og præsten Per Vibskov Nielsen holdt en kort tale og læste juleevangeliet. Det var så fint og alle var glade. Tak for et fint år og tak for samarbejdet. Vi glæder os til 2019, hvor alle forhåbentlig møder glade og med friske kræfter.

God Jul og godt Nytår.

Jacob Hatting

 

19.12.2018 

 På grund af lærers sygdom har vi desværre været nødt til at aflyse undervisningen for 6.kl efter klokken 12.00 i dag onsdag.

 

 

14.12.2018

Så nærmer juleferien sig - vi slutter torsdag den 20.12 kl.12.00 men Hygoteket har åben frem til kl.1700.

God Jul og godt Nytår til jer alle :)

Vi ses igen den torsdag den 3.01.2019

 

13.12.2018

OBS: På fredag den 14.12 holder personalet julefrokost. Derfor slutter undervisningen klokken 12.00. Der er som altid åbent i Galaksen til kl.17.00, men har man mulighed for at hente tidligt er det ok.

Tak til alle jer der har været inde og bruge doodlen omkring skolefoto - det er godt at vi kan evaluere på den måde. Pt. har vi fået 53 svar, hvor 9 er meget tilfredse, 7 er tilfredse, 13 er neutrale, 18 er utilfredse og 10 er meget utilfredse. Det kunne tyde på at vi skal undersøge andre muligheder.

10.11.2018

Skolefoto er uddelt, desværre manglede der nogle billeder fra skolefotografen som vi har efterlyst. I samme forbindelse beder vi om at I evaluere årets skolefoto via vores doodle på adressen:

https://doodle.com/poll/gx9n9ex3zhqw82ts

 

Vinterhold i ungdomsskolen: Tilmelding åbner 1. nov.

Ungdomsskolens fritidsundervisning begynder vintersæsonen efter nytår.

Her er hold for enhver smag: Sport, kreative og musiske fag, tech, sprogfag, madlavning, podcast, knallertkørekort, yoga, lektiehjælp og meget mere. Holdene er gratis for alle 13-18-årige københavnere.

Hvis dit barn har gået på et hold i efteråret og ønsker at fortsætte, skal I huske at tilmelde jer vintersæsonen, som løber fra januar til marts. I er også meget velkomne til at finde et helt nyt hold. Og så byder vi jer, der ikke før har gået i ungdomsskolen, velkommen! Vi glæder os til at tage imod en masse nye såvel som gamle elever.

Tilmeldingen er åben i hele november og december måned. Nogle hold bliver meget hurtigt fyldt, så det er en god idé at tilmelde sig hurtigt. 

Se alle hold og tilbud på ungdomsskolen.kk.dk
Tilmelding med elev UNI-Login på ungdomsskolen.kk.dk

Mange hilser fra Københavns Kommunes Ungdomsskole

Følg os: Facebook.com/ungdomsskolen.kbh / Instagram: @ungkbh

 

30.10.2018 

Momo florerer og er også kommet på besøg på Nørrebro Lilleskole iflg. en forældre her til morgen. Du kan læse mere om Momo her:

https://www.bt.dk/samfund/mettes-11-aarige-datter-blev-truet-af-momo-det-skal-stoppes

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/5-gode-raad-til-foraeldre-om-momo-challenge/

Vi opfordrer forældrene til at tale med ungerne om fænomenet, og få blokeret for disse henvendelser der spreder angst og utryghed.

Børnetelefonen har fået adskillige opkald om uhyggelige Momo

Det skræmmende fænomen på de sociale medier Momo er kommet til Danmark, og det kan de mærke hos Børnetelefonen.

»På 14 dage har vi fået 16 henvendelser fra bekymrede børn, der enten har været i kontakt med Momo, eller som er bange for, at 'hun' skriver. Blandt andet har vi talt med en dreng, hvor Momo havde sendt uhyggelige billeder og truet ham med at dræbe hans familie.«

Sådan fortæller Charlotte Smerup, der er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår, som står bag Børnetelefonen.

Momo er en uhyggelig dukke med et kvindeansigt og en fuglekrop, som skræmmer børn og unge over hele verden og lokker dem til at gennemføre farlige udfordringer via de sociale medier.

Fænomenet går typisk ud på, at børn og unge kontakter nogen, der udgiver sig for at være dukken Momo på sociale medier. Dukken giver dem derefter udfordringer, som de skal udføre, og disse er typisk farlige og involverer selvskade. Hvis de ikke udfører udfordringerne, truer afsenderen med at skade børnenes familier eller offentliggøre personlig information om dem på nettet.

Tidligere på måneden bragte B.T. historien om en 11-årig dansk pige, der af Momo blev udfordret til at dræbe sin familie.

Og det er altså ikke det eneste danske barn, der har været i kontakt med 'Momo'.

»Flere af de børn, vi har talt med, har skrevet med en, der præsenterer sig som Momo. Eksempelvis var der en pige, der blev truet af Momo, men der fandt hun ud af, at det var nogle fra hendes klasse, der stod bag,« siger Charlotte Smerup.

 

 

12.10.2018

Kort nyt for alle nr. 6

 

7.10.2018

Hvis du ønsker at søge om Julekurv hos Børnenes kontor kan du hente den nødvendige ansøgningsblanket her

Du kan også hente blanketten på kontorets opslagstavle. Ansøgningsfristen er den 26.oktober 2018 inden kl. 12.00

 

3.10.2018

Så er indbydelsen til den 25.10 til mødet for ny børnehaveklasse sendt ud. Har du ikke modtaget den kan den hentes her

3.10.2018

Har du forgæves ringet til kontoret i går, så skyldes det at Eric var alene på skansen. Både Anette og Jacob var syge så han var lidt presset, da han også skulle undervise. Alle beskedder på svareren er aflyttet, så oplever I at det er svært at komme igennem kan I roligt lægge besked.

 

Emneugen i uge 41 nærmer sig og emneugeudvalget har derfor udsendt følgende omkring mål, organisering og indhold:

 

Emneuge 41: Sanserne

 

Indhold

I denne emneuge skal eleverne lære om menneskets fem sanser, hvor på kroppen sanserne hører til, hvad de kan og hvordan de fungerer. De skal på forskellige værksteder udforske sanser. De skal eksperimentere sig gennem ugen gennem deres sanser.  I løbet af ugen kommer de gennem 5 forskellige sanseværksteder, hvor de hver dag fordyber sig i en sans.

Fordeling af lokaler i emneugen:

 

Smagssansen → I køkkenet og i 1.klasse hver dag i hele ugen.

 

Synssansen → Er i 8.kl. hver dag i hele ugen / fysik

 

Lugtesansen → Er i 4.kl. hver dag i hele ugen

 

Følesansen → Er i 3. og 5. klasse samt i salen kl. 10.15 - 12.30

 

Høresansen →Musik?

 

Eleverne møder ind i EGNE klasser og bliver krydset ind af klasselæreren. Derefter går de straks til deres værksted. Frugt spises på værkstederne og frokost spises i egne klasser. Klasselæreren har ansvar mens der spises frokost.

 

Personalefordeling på værkstederne

 

Høresansen

Smagssansen

lugtesansen

Synssansen

Følesansen

Richard

Glika

Sarah

Rebekah

Helene

K

Anja

Ilham

Mille

Paule

Theresa

Jeanne

Sara

Thomas

AM

 

Nural

 

Anja R.

Mie

 

Skema for ugen

 

Hold

Mandag

8.30 - 13.15

Tirsdag

8.30 - 14.00

Onsdag

8.30 - 13.15

Torsdag

8.30 - 14.00

Fredag

8.30 - 12.00

9.kl + 4.kl

Følesans

værksted

Lugtesans værksted

Høresans værksted

Smagssans

værksted

Synssans værksted

8.kl + 3.kl

Synssans værksted

Følesans

værksted

Lugtesans værksted

Høresans værksted

Smagssans

værksted

7.kl + 2.kl

Smagssans

værksted

Synssans værksted

Følesans

værksted

Lugtesans værksted

Høresans værksted

6.kl. + 1.kl

Høresans værksted

Smagssans

værksted

Synssans værksted

Følesans

værksted

Lugtesans værksted

5. kl. + 0.kl

Lugtesans værksted

Høresans værksted

Smagssans

værksted

Synssans værksted

Følesans

værksted

Sociale mål  

Under emneugen er der særligt fokus på at styrke elevernes sociale kompetencer gennem store og små venner og arbejde trværfagligt med kreative arbejdsformer.

 

Faglige mål

 

Formålet med forløbet er, at eleverne tilegner sig viden om kroppens sanseapparat. Eleverne arbejder med undersøgelseskompetencen ved i forløbet at planlægge og udføre små elevaktiviteter.

 

Modelleringskompetencen udbygges gennem elevernes arbejde med at anvende og forklare modeller af sanseorganerne, ligesom kommunikationskompetencen udvikles gennem det at formidle viden om et udvalgt sanseorgan.

Idé-bank

 

https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/elevopgaver-dine-sanser

 

https://www.experimentarium.dk/wp-content/uploads/2016/10/skolemateriale_sanser.pdf

http://www.skoven-i-skolen.dk/content/sanselege-i-skoven

 

https://www.clioonline.dk/naturteknologifaget/indskoling/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=5a311450-519e-5894-4368-d7621796b795&is_preview=1

 

https://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/krop/sanser/

 

https://www.norddjurs.dk/media/5578562/Fa%CC%8A-sanserne-i-spil-vol-2.pdf

 

Evaluering:

 

Der skal  laves evaluering på holdet HVER dag som en afsluttende aktivitet, for at lærerne kan justere deres undervisning til dagen efter. Dette vil siges, at der skal evalueres løbende. Holdet bestemmer selv hvordan de vælger at evaluere, men forslag kunne være:

 • kahoot

 • evalueringsark

 • individuel skriftlig evaluering

 • mundtlig fælles evaluering

 

Udover dette, skal udvalgte elever fra 9. klasse lave en kort video fra ugens gang, som vises til husmødet om fredagen.

 

Budget:

 

Hvert hold har max. 3000 kr. at gøre godt med i emneugen, husk at kontakte Anette i god tid, hvis I skal have kontanter.

 

Så vi undgår små-forstyrrelser på kontoret med elever som lige skal have 20 kr. eller 30 kr. til dit eller dat (fra Anette:).

 

Info:

 

Hvis høresansen vil arbejde med tinnitus, må I meget gerne kontakte Anette, hun vil gerne hjælpe, da hun ved en del om det.

 

 

 

 

 

 

01.10.2018

Skolefoto doodle mm.

Vi har i dag udsendt en doodle til jer, for at evaluere vores skolefoto ordning. Baggrunden er at et par forældre har givet udtryk for utilfredshed med kvaliteten på billederne. Derfor var det vores opfattelse at alle havde fået billeder, men det har de altså ikke. Fotografen har i dag orienteret os om at nogle forældre der har ønsket dette har fået billederne på mail, mens alle dem der afventer at få dem på papir må have lidt tålmodighed endnu. I slutningen af oktober får vi billederne i en kasse til fordeling i klasserne, og så må vi gentage den doodle, da det jo tager lidt tid inden I alle har fået billederne.

 

24.09.2018

Så har vi lagt indkaldelsen til forældremødet i Galaksen ind på forsiden. Forældremødet var opringdeligt planlagt afholdt i slutningen af september eller starten af oktober, men personalet har argumenteret for, at de gerne ville have den første rotation med i værkstederne, for at kunne orientere ordentligt omkring udviklingen. Vi glæder os til at se jer den 7. november klokken 1600.

 

21.09.2018

Vi har i dag desværre været nødt til at aflyse idræt for 9.kl. grundet sygdom i personaleguppen.

14.09.2018

Glika er igang - og med rotationen i vlrkstederne er det nu næste holds tur.

 http://norrebro-lilleskole.dk/zfiler/Velkomst%20hold_farvel.pdf

12.9.2018

Se kort nyt for alle 4 - klik her

Se kort nyt for alle 3-klik her

3.9.2018

Aflysning:

Onsdag den 12. september 8.30-10.00 er Engelsk for 8.klasse aflyst. Eleverne vil får opgaver som de kan arbejde hjemme med. 

31.August 2018 

Se kort nyt for alle 2 - klik her

 

24. August 2018

Se kort nyt for alle - klik her

 

17. August 2018


Velkommen til et spændende skoleår

Det blev en superflot start for 0.klasse, først en langsom indføring i uge 32 og så en ny tradition for første skoledag, hvor 5.klasse optrådte med sang og musik og efterfølgende blev parret med deres nye små venner, som fulgte dem op i klassen. Stor tak til 5.klasse som klarede det med bravur.

Kalender

Der er tradition for at skolens kalender bliver lagt på hjemmesiden. Det er sket i starten af uge 33. Men det er kun den eksterne kalender, der rummer forældremøder, lejrskoler m.v. der ligger der. Der er altså en del møder m.v. der ikke fremgår af hjemmesidens kalender og det skyldes hensynet til overskuelighed og målgruppe, et tema der har været drøftet i bestyrelsen, som ikke mener at alle interne møder m.v. skal med. 

Årsplaner

Årsplaner lægges på hjemmesiden senest i forbindelse med det første forældremøde.

 

Forældremøder

Det er aftalt at klasselærerne inden udsendelse af dagsorden skal kontakte forældrerepræsentanterne for at høre om de har input. Det skal ligeledes i forbindelse med forældremøderne overvejes om meddelelser m.v. kan afgives skriftligt, således at der er tid og rum til samtaler om væsentlige emner i forældregruppen.

 

Galaksen

Er kommet godt fra start, men Glika har lidt under at køkkenet ikke var færdigt. Det har hun imidlertid klaret på fornem vis.

Det er aftalt at en ansat i Stjerneskuddet hver dag går i morgenordningen 8.15 for at sikre en god start på dagen for alle. Det betyder at den pågældende ikke deltager i morgenmødet.

 

 

 

15. August 2018

Kære forældre

Vi har som I ved mange opgaver på kontoret. Og da Anette er deltidssygemeldt - hun er her tirsdag og torsdag, men arbejder i mindre grad hjemme mandag, onsdag og fredag, så har vi ekstra travlt. Derfor laver vi nu et forsøg med at lukke kontoret i tidsrummet 10.15-11.45. Vi vurderer at I skal kunne komme forbi og tale med os i forbindelse med aflevering og afhentning af jeres børn, men vi har som beskrevet brug for tid til at kunne fordybe os i arbejdsopgaver der kræver koncentration. Efter efterårsferien vil vi evaluere ordningen. I er fortsat velkomne til at ringe eller maile til os og vi skal nok tage os af presserende opgaver hvis de skulle opstå, men vi beder om at vi i videst muligt omfang fredes i ovennævnte tidsrum.

Mvh

Jacob

 

 

 

5. August 2018 

Kære børn og forældre,
 
Så er det i morgen mandag, at Galaksen sådan rigtig går i luften :)
Vi glæder os alle sammen rigtig meget til at komme i gang.
 
Hermed programmet for ugen:
 
7.30 - 8.30: Morgenåbning (to Galakse-voksne er tilstede)
8.30 - 9.30: Samling og frugt (alle Galakse-voksne tilstede)
9.30 - 10.30: "Ude-tid" enten i gården, en legeplads i nærheden eller Byoasen
10.30 - 11.30: Fri leg i hele Galaksen
11.30 - 12.00: Frokost - vi spiser samlet i Universet
12.00 - 12.30: Leg i gården
12.30 - 14.00: Værksteder åbner; 
Idræt m. Mie, madlavning m. Glika, musik m. Kira, billedkunst m. Ilham og udeliv m. Anja R.
Børnene er inddelt på hold og har fået tildelt det værksted, som de skal følge til og med uge 37.
Holdlister mv. kommer til at hænge på infotavlen ved Universet.
14.00 - 14.30: Café
14.30 - 17.00: Fri leg i hele Galaksen
 
Det vil være en rigtig god idé, at man møder ind inden kl. 9.00, så man kan være med til samling, hvor vi giver info vedr. dagen.
 
Vedr. afhentning; for at lette indkøringen vil det være en fordel hvis man ikke henter, når der er værksteder eller når der er café. Det vil sige man kan hente kl. 14.00 eller efter caféen kl. 14.30.
 
De bedste hilsner
Personalet i Galaksen

 

12.juli 2018

 

Fra august har skolen valgt kun at tilbyde økologiske produkter fra Skolemælk. Det handler både om at bidrage til den grønne omstilling, men lige så meget om at begrænse udvalget, da sorteringsarbejdet er rimelig stort hvis hele Skolemælks sortiment udbydes.

Så hvis du har haft et almindeligt mælkeprodukt, skal du sørge for at ændre produktet til et økologisk produkt på skolemælks hjemmeside eller ved at kontakte os, så hjælper vi gerne.

 

Du kan ændre dit produkt fra uge 30 til og med mandag den 30. juli, så vil du få det nye produkt fra skolestart.

God sommer fra Skolemælk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Juni 2018

Fru K meddeler:

 

Flower Power festival!

 

Vi skal meget snart til årets Musik- og teaterfestival, denne gang i Haslev.

 

Afgang mandag d. 25. juni:

 

8.30 Vi mødes under uret på Hovedbanen - Vær der til tiden!

Hjemkomst onsdag d. 27. juni:

 

11.45 ankomst Kbh Hovedbanegård

Telte: skolen har nye tippi-telte, som alle kan sove i, men man må også gerne tage sit eget telt med, men så står man selv for at slå det op/ned, husker alle delene til det og ved om det er regntæt!

 

Ellers skal man huske:

 

Underlag

sovepose

mobil + lader

toiletsager + håndklæde

skiftetøj

regntøj

Man må ikke forlade festival-pladsen på noget tidspunkt! Så husk at købe ind inden vi skal afsted, hvis der er noget du har brug for - der er masser af boder og dejlig mad alle 3 dage ;)

Det flippede humør ;)

 

Adresse:

Haslev Privatskole Jens Chr. Skous Vej 3, 4690 Haslev

tlf.:  5631 2969

 

Invitation:

Vi skal i år lave en lille musical alle elever sammen!

Den hedder “Let the Sunshine in” og vi afholder generalprøve torsdag d. 21. juni, hvor hele skolen og jer forældre/venner/søskende er inviteret! Det starter kl 10.30 i salen

Vel mødt!

Resten af skoleåret:

 

Denne uge:

Vi øver musical hele ugen!

fri-tider: 13.15 - 14.00 - 13.15 - 14.00 - 12.00

Generalprøve om torsdagen!

 

Uge 26 (sidste skoleuge):

Festival! mandag til onsdag

Kort efter festival, følger sommerferien - det betyder at alle elever bedes huske at få afleveret alle bøger i alle fag, medmindre andet er aftalt med den enkelte lærer. BØGER NU!

 

Torsdag, dagen efter festival, møder alle først kl 10.15 -12.00 vi har brug for at sove længe efter en funky festival ;)

Torsdag, flytter vi klasser, gør klar til næste skoleår og møder de nye 6. klassere - husk at mød op!

 

Om fredagen, sidste skoledag, mødes vi i de nye klasser, afslutning i salen, hygger og ønsker hinanden en god sommerferie.

 

Ses mandag d. 13. august kl. 8.30

 

 

19. Juni 2018

 

Uge 32 - tilmelding Galaksen

Sedlen med tilmelding er væk - for fristen er overskredet. Men du kan nå det endnu hvis du sender en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Obs vi mangler en medarbejder....

Vi blev desværre brændt af af en af de nye medarbejdere, der skulle være startet i Galaksen den 15.6. Under ledige stillinger kan du se opslaget. Hvid du kender nogen der kender nogen så lad os høre. Har vi ikke et par gode bud inden fredag vil vi slå den op af de sædvanlige kanaler.

Persondataforordning

Vi har lagt den nye politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger ind under politikker på siden. Du kan følge det direkte link fra forsiden. Politikken er udarbejdet som følge af den nye persondataforordning.

Alle forældre har modtaget en samtykkeerklæring som vi beder om at då retur udfyldt. Flere forældre har spurgt hvorfor vi ikke har udfyldt de valgmuligheder der er - altså sat alle de relevante krydser og svaret er at det må vi ikke. Men naturligvis vil vi helst have at alle forældre sætter kryds i alle de mulige felter. Enkelte forældre har undladt at sætte kryds i rubrikken helbredsoplysninger, hvilket er uheldigt da vi gerne vil kunne meddele lærerne at keres barn er sygt, når det er tilfældet. Vi kontakter derfor forældre, der efter skolens opfattelse har givet for få tilladelser, så vi kan drøfte dette.

Ansøgningsskema til fripladstilskud

Skemaet er lagt på hjemmesiden og kan derfor hentes og udfyldes. Skemaet kan afleveres på kontoret fra mandag den 13. august og senest den 1. september.

 

1.Juni 2018

Vi har desværre måtte aflyse B&G for 8 klasse 12.30-14.00 på grund af afgangsprøve.

28.maj

Som I har bemærket har vi udsendt samtykkeerklæring og i den forbindelse følgende info:

- Vi skulle have udsendt den redigerede erklæring. Desværre har vi ved en fejl udsendt en erklæring hvor der 12 steder i teksten står (skolens navn), men da blanketten indledningsvis er forsynet med skolens navn tænker vi at det går.

-Enkelte har bemærket at der ikke står e-mail og spørger derfor hvorfor vi ikke beder om det, når vi nu alligevel ønsker tillaldelse til det ene og det andet. Svaret er at e-mail ikke står eksplicit, men e-mail er en del af ens personlige kontaktoplysninger og e-mail indgår i de klasselister og fortegnelser som vi bede om tilladelse til at anvende, så vi mener at e-mails er dækket ind.

- Husk at aflevere til klasselæreren - det tager tid for os hvis vi skal sortere efterfølgende og har du ikke afleveret endnu må du gerne skrive klassetrin ud for dit barns navn. 

- Enkelte har spurgt om vi ikke bare kunne have sat krydserne og jo det kunne vi godt, men det må vi ikke. Vi er opmærksomme på at det kan give administrative udfordringer når der skal sorteres og det kan ikke udelukkes at vi tager konktakt til jer, hvis vi ønsker en tilladelse som ikke er givet.

Spørgsmål vedrørende form og indhold m.v. kan rettes til skolelederen.

 

 

24.maj 2018

I morgen den 25.5 er dagen hvor EUs dataforordning træder i kraft. Det betyder at alle forældre og ansatte skal give skolen lov til at benytte deres persondata - mail, navn mm. Alle forældre har fået udsendt et skema der skal udfyldes og der ligger fortsat skemaer til dem der ikke kan printe selv uden for kontoret til fri afbenyttelse.

Bemærk skolen må ikke sende jer mails efter fredag hvis I ikke har givet skriftlig tilladelse - så venligst uderskriv og aflever til klasselæreren.

Mvh

Jacob 

14.maj

Så har vi også fået en politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger - se den her

8.maj

7.Klasses matematik mandag den 14.5 er aflyst grundet lejrskole.

8. maj 2018 

Sygdom på Kontoret

Grundet sygdom på kontoret, skriftlige prøver mm. kan der opstår ventetid ved telefonisk henvendelse. I er meget velkomne til at lægge besked på svareren eller sende en mail, så skal vi nok vende tilbage hurtigt.

Lejrskoler

Alle planlagte lejrskoler i uge 20 gennemføres som planlagt.

Ferieplan 

Som det vil være de fleste bekendt, er ferieplanen for 2018-19 lagt ud. Ferieplanen for 2017-18 ligger der fortsat - den var kortvarigt nede men er der nu igen. Bemærk at vi skal i skole fra 8.30-12.00 Grundlovsdag. Klokken 12.00 lukker både skole og Hygotek. Vi vil naturligvis bestræbe os på at holde en kurs hvor fridagene år for år er de samme, men det kan ikke altid lade sig gøre. Derfor er det en god ide, at printe den gældende ferieplan ud og hænge den på køleskabet eller lignende.

Galaksen

Det er lykkedes os at ansætte de 3 nye medarbejdere i Galaksen. Derfor skal I i fremtiden møde Glika, Anja & Nina i Galaksen. I øvrigt vil I kunne se at puderummet i glasburet næsten er færdigt - det bliver et herligt tumlested. Vi har fået 25.000 kroner fra Nordea fonden til indretning af Altanen med minidrivhuse til den nye aktivitet Udeliv.

 

2.maj

Vi har modtaget vedlagte omking et forskningsprojekt, hvor de søger raske børn til undersøgelse af motorisk indlæring. Se mere her

 

26.april 2018

Vi var i går den 25.4 desværre nødt til at aflyse fysik i 7.klasse og fransk i 6.klasse grunder sygdom.

24.april 2018 

Hermed den sidste avis fra emneugen - hvis du ike fik den læst - tryk her

 

18. april 2018

Mathias Sihvonen som I kender fra Hygoteket stopper efter forårsfesten på lørdag, da hans studie skema er uforenligt med arbejdet på skolen. Det er vi naturligvis kede af, men vi håber at se Mathias som vikar i skoledelen fremover. Frem til sommerferien vil Mathias timer i Hygoteket blive varetaget af Rene Vork, der tidligere har været ansat på skolen.

 

 

18. april 2018

Nattens forhandlinger i forligsinstitutionen endte med at forligsmanden udsatte logout og strejke med yderligere 14 dage. Parterne er indkaldt til på fredag og det forventes at der her landes en aftale. det er positivt at forligsmanden udsætter konflikten fordi det tyder på at hun mener at der kan nås et aftaleresultat.

 

13. april

Lockout

I weekenden skal der igen forhandles på det statslige område og på det kommunale område og nu siger de at det er knald eller fald. Bliver de ikke enige vil det betyde at vi får en lockout og forligsmanden kan udskrive denne efter bare 5 dage. Hvis du vil have et overblik over de scenarier som forhandlingerne kan udløse har DJØF lavet en fin fremstilling som giver overblik. Se her

Indtil vi ved noget andet fortsætter arbejdet planmæssigt på skolen. Og når vi hører mere skriver vi det naturligvis her så hurtigt som muligt.

Fortov

IMG 20180413 091719

Vi er simpelthen så glade for at Københavns kommune laver vores fortov, de har larmet og banket og det er sød musik for øregangene, fordi det denne gang bliver lavet ordentligt. De nye jernstolper skal forhindre at lastbilerne kører op på fortovet og derfor er der håb for at vi ikke igen skal have vippefliser - selvom nogen syntes de var sjove, så var det jo farligt.

 

Galaksen

Hermed et lille Nyhedsbrev om Galaksen.

Der snakkes, tænkes og udvikles i disse dage omkring Galaksen, hygotekets afløser. Som tidligere nævnt har vi haft behov for at udvikle en ny model for fritidstilbud og det er i denne sammenhæng at man skal forstå Galaksen. Nyt navn men også ny struktur og nye tiltag.

Bestyrelsen har i det sidste år haft Hygoteket som indsatsområde. Det betyder, at alle sten er vendt omkring vores nuværende Hygotek. Således har vi talt om ansættelsesprofiler, økonomi, aktivitetsniveau, samarbejde mellem Hygoteket og skolen og fritid, leg og læring.

Den direkte anledning til at tage denne snak var, at ministeriet har meddelt, at tilskuddet i 2018 og i årene frem vil falde. Det er en logisk konsekvens af den sidste lockout, at lov nr.409 og den øgede tilstedeværelse i de kommunale skoler og hermed udvidelse af skoletiden det har medført, at den tid SFO´ordningerne skulle holde åbent er blevet reduceret. Derfor den logiske besparelse og derfor et øget tilskud til skolerne.

Men vores bestyrelse har i stedet for at skære ned, valgt en anden vej. Det er sådan noget vi kan, fordi vi er en lilleskole. I bestyrelsens arbejde har der været fokus på den frie leg, men der har også været et ønske om at højne kvaliteten.

Da vi pt. står med en konstitueret afdelingsleder i Hygoteket og flere medarbejdere, der skal forlade os til sommer for at studere gav muligheder for at tænke nyt, så det har vi gjort og vi har fortsat travlt.

I arbejdet med at definere "det nye" har bestyrelsen besluttet:

- at der ikke skal skæres ned, men tilføres flere penge.

- at kvaliteten skal styrkes - både i værkstederne og i den pædagogiske praksis.

- at der skal ansættes "Fagpersoner" dvs. personer med en relevant uddannelse –

pædagoger, lærere, eller andre fx en økonoma som madmor.

- at der skal være større sammenhæng mellem skolen og Galaksen - også gerne

indholdsmæssigt.

Det har ligget bestyrelsen på sinde, at der skabtes bedre sammenhæng mellem skole og skolens fritidstilbud og det er naturligvis en balance. Der er intet ønske om at skabe en ”helhedsskole” eller at udvide skoledelen, men der er et reelt ønske om at skabe en indholdsmæssig sammenhæng, således at de temaer der arbejdes med i skolen og i Galaksen bliver sammenhængende og bearbejdet på hver sin måde.

Der er ligeledes et ønske om at fastholde ”den fri leg” sådan som vi kender den fra Hygoteket, da vi fra debatcafemøderne ved at det er noget der ligger forældre og elever på sinde. Omvendt har vi oplevet at specielt de store elever har kedet sig, at den fri leg også har rummet elever der havde vanskeligt ved at finde ud af hvad de skulle. Derfor prøver vi nu at etablere en ny struktur der skal tage højde for dette.

Ansættelser

Vi har valgt at ansætte Anja, der har været lærer på mellemtrinnet som afdelingsleder i Galaksen med ansvar for det indholdsmæssige og for udviklingsprocessen. Anja skal endvidere være teamleder for stjerneskuddet og klasselærer i 0.klasse. Vi har endvidere valgt, at ansætte Mie, som i dag er støttelærer i 1. og 0.klasse som daglig leder af Galaksen. Mie skal samtidig fortsætte som støttelærer i stjerneskuddet hvor hun skal anvende sine kompetencer inden for læseindlæring. Anja og Mie har fået timer til at udvikle Galaksen og de har nu udarbejdet en grundstruktur.

Det er tanken at denne skal videreudvikles i samarbejde med de nye medarbejdere, der tiltræder den 15.juni. Vi har slået stillingerne op med ansøgningsfrist den 20.4 og pt. er der 52 ansøgninger. Af samme grund er konceptet ikke fuldt udviklet endnu, men derfor vil vi alligevel gerne orientere om status.

Der er ikke udarbejdet et skriftligt materiale endnu. Anja og Mie orienterede på generalforsamlingen ud fra nogle plancher. 

Headlines:

Der skal ansættes 3 stk. 20 timers fagpersoner - lærere / pædagoger eller anderledes kvalificerede.

Der skal være større sammenhæng mellem det indholdsmæssige i stjerneskuddet og i skolen.

Der indføres et børnemøde for alle børn i Galaksen - madmor og et børnehold bager boller m.v.

Der indføres "læsebånd" og "Bevægelsesbånd" som aktiviteter i overgangen mellem skole og Galakse

Der indføres faste værksteder en time om eftermiddagen, som skal arbejde med faste temaer.

Der afsættes tid til fri leg.

Der indføres vidensdage med oplæg udefra inden for de temaer der arbejdes med, fx "nærområdet" besøg af kunstner, eller politibetjent m.v.

Lokalerne skal ligeledes bruges anderledes - fx indrettes et lokale i stueetagen med spejlvægge, så det kan anvendes til dans m.v. Glasburet skal indrettes til puderum og terrassen skal indgå i "udeliv" med planter, krydderurter m.v.

Af de nuværende ansatte er det kun Ilham der fortsætter, Mathias, Kira og Clemens stopper fordi de skal studere.

Udviklingen af Galaksen:

Vi ved at der er usikkerhed blandt flere forældre og elever omkring det nye. Derfor vil vi løbende frem mod ferien orientere hver gang der er nyt, men nogle ting er dog vigtige at slå fast allerede nu.

1. Skolen er dynamisk, og hele tiden i udvikling.

2. Både bestyrelse og personale ønsker løbende dialog med forældrene om struktur,

   kvalitet og indhold.

3. Galaksen er under udvikling - og det er korrekt, at der ligger en binding på 1 time

   om eftermiddagen i værkstederne som er nyt i forhold til Hygoteket.

4. Galaksen vil løbende blive evalueret - i forældregrupperne - i personalegruppen

     og i bestyrelsen

5. Det ligger både bestyrelse, ledelse og personale på sinde, at Galaksen ikke skal

     være en forlængelse af skoledagen, men et fritidstilbud.

6. Det ligger os ligeledes på sinde at der skal være rum og tid til fri leg.

Den demokratiske proces.

Det er naturligvis dejligt at alle på skolen er interesserede og gerne vil bidrage til udviklingen af skolen, Galaksen m.v. Derfor ved vi også, at der bliver snakket, diskuteret m.v. i diverse fora. I den forbindelse er det vigtigt at fastholde at skolens inddragen af forældre sker på generalforsamlinger, på forældremøder, debatcafemøder m.v. og altså ikke i lukkede facebookgrupper som skolens personale ikke har adgang til. Man er altid velkommen til at kommentere, diskutere eller stille forslag, men det skal ske direkte til pædagoger, lærere, ledelse m.v., hvis vi skal kunne deltage i snakken. Omvendt er det fint at forældrene taler sammen i lukkede facebookgrupper, det kan bringe afklaring m.v., men i kommunikationen med skolen og de ansatte skal man altså gå en anden vej.

Eleverne er blevet orienterede om det nye. De har endnu ikke set hvad det egentlig er, og derfor vil jeg gerne mane til ro. L - lad os nu få Galaksen i gang og så skal vi nok holde nogle forældremøde og drøfte den videre udvikling i Galaksen. 

Børnemødet

En af de tanker jeg er mest begejstret for er børnemødet i Galaksen. Tidligere har Hygotekets personale holdt møder opdelt efter klassetrin, men nu skal alle børnene samles til et børnemøde, hvor de ud over at få noget at drikke og spise – madmor og børn kan lave boller – også vil kunne etablere en fællesskabskultur, der er mere samlende end den vi tidligere har set. Her vil eleverne også blive inddraget i den videre udvikling af Galaksen.

Ansættelsesproceduren er i gang

Afslutningsvis kan jeg orientere om, at der har været stor interesse for de 3 nye stillinger i Galaksen. Således har vi pt. modtaget 52 ansøgninger (ansøgningsfristen er den 20.4), hvoraf vi skal udvælge 9 personer som vi ønsker til samtale. Ved første sortering har vi udtaget de ansøgere, der har forholdt sig til hvilken af de 3 stillinger de ønsker. Det er der 11 ansøgere der har. De 11 ansøgerer er alle uddannede ( 5 pædagoger, 3 lærere, 1 P.ba i ernæring, 1 fødevareteknolog med erfaring fra skolekøkkener og en musiker)

Når der er flere nyheder orienterer vi yderligere. 

Mvh

Jacob

10.april 2018

 

Her kan du læse om formålet med emneugen og se programmet.

NBL City 2018 - generel info

 

Overskriften ”Minisamfund” er titlen på noget vi har prøvet før, derfor er emneugen på nogen måder kendt omkring struktur m.v. I år skal hvert værksted finde ÉN repræsentant som skal være medlem af byrådet. Blandt de 7 medlemmer, skal vælges en borgmester.

 

Formål

 • At sætte fokus på begrebet ”samfund” som den demokratiske styreform vi har i Danmark, herunder kendskab til almindelige samfundsmæssige organisationsformer m.v.

 • At sætte fokus på begrebet ”arbejde”, herunder hvordan man får et sådant (ansøgning, udvælgelse), løn, m.v.

 • At sætte fokus på fællesskabet som et arbejdsfællesskab, hvor man er gensidigt afhængig af hinanden.

 • At blande eleverne for at samarbejde i nye sammenhænge på tværs af alder, køn og klasser, med det formål at lære hinanden at kende så vi undgår mobning og konflikter.

 • At give mulighed for fordybelse i gennem et længere fagligt forløb.

 • At skabe gensidig tryghed blandt børn og voksne bl.a ved at lærerne også flytter rundt og hermed får kontakt med andre elever end dem de har til hverdag.

 • At skabe, forme og udtrykke sig kreativt, herunder få nye erfaringer.

 

Værksteder

Hvert værksted skal sørge for:

 • At udbetale løn efter hver endt arbejdsdag. Mellem 300 og 500 NBL dollars.

 • At udvælge en repræsentant til byrådet første dag mandag d. 16/4.

 • Overveje om en forældre seddel skal sendes rundt med eventuelle oplysninger om eleverne skal huske at medbringe noget i løbet af ugen, alternative skematider eller generel info om det værksted eleven hører til. Samt evt. info om forårsfesten lørdag.

 • Hver gang der sælges en vare, skal læreren sørge for at få samlet pengene ind, så de igen kan benyttes til at udbetale løn til værkstedets medarbejdere.

 

Personalet fordeles på 7 værksteder. En samlet oversigt, samt skema for hvor eleverne hører til vil hænge på lærerværelset fra onsdag d. 11/4.

Værksted

Personale

Lokale

Smykkeriet

Kira, Rebekah

Hygoteket

Sanse værksted

Paule, Anja

5. klasse

Avis

Helene, Anne Mette

4. sal

Musikhuset

K, Mathias

Musik

Sportshuset

Jeanne, Mie, Clemens

Salen

Café/Restaurant

Mille, Thomas, Ilham

Køkkenet

Wellness/salon

Sara, Patrick, Sarah

3. og 4. klasse

 

Pauser

Pauserne afholdes som normalt og styres af lærerne på de individuelle værksteder. Vær obs. på om de små skal have tid til at spise frugt og at hver lærer skal overholde sine almindelige gård- og gymvagter i løbet af ugen.

Økonomi

Der er afsat ca. 2000 kr til hvert værksted.

 

Skema/mødetider for ugen

Mandag

8.30 - 9.00 krydses ind i klasserne

9.00 - 10.00 eleverne fordeles på deres værksteder. Der udvælges repræsentant til byrådet.

10.00 - 10.15 pause

10.15 - 11.45 LÆSEKARAVANEN FOR HELE SKOLEN i SALEN

11.45 - 12.30 pause

12.30 - 13.00 værksteder. Byrådet samles på lærerværelset og udvælger en borgmester.

 

Tirsdag

8.30 - 12.30 - eleverne krydses ind på deres værksteder og arbejder.

12.30 - 13.00 NBL City åbner. Alle mødes i salen til BYMØDE hvor hver repræsentant siger nogle få ord om deres værksted samt borgmesteren holder en kort tale og ‘åbner’ for NBL City.

 

Onsdag

8.30 - 13.00 - eleverne krydses ind på deres værksteder og er der hele dagen.

 

Torsdag

8.30 - 14.00 - eleverne krydses ind på deres værksteder og er der hele dagen.

 

Fredag

8.30 - 12.00 - eleverne krydses ind på deres værksteder og er der hele dagen. Der gøres klar til forårsfesten lørdag.

 

Lørdag (forårsfest)

10 - 12.30

Byråd

 • 1 repræsentant fra hvert værksted (7 i alt)

 • heriblandt én borgmester som skal holde tale om tirsdagen i salen, kl. 12.30 til åbningsfesten af NBL City.

 

Repræsentanterne fra byrådet skal sørge for generel trivsel på arbejdspladsen. Det er altså denne person man skal gå til, hvis man har klager vedr. arbejdsvilkår, udbetaling af løn, trivsel, mm. Medlemmer af byrådet kan vælge at give advarsler eller fyre en ansat i bestemmelse med byrådet og borgmesteren. Byrådet skal altså have ‘fingeren på pulsen’ hvad der angår deres arbejdsplads. De skal sige nogle få ord om hvordan det står til på deres arbejdsplads i forbindelse med bymødet tirsdag 12.30.

9. april 2018

Så er der kommet jobopslag til vores emneuge, hvor alle børn skal søge ind i forskellige virksomheder i forbindelse med emneugen minisamfund, der afvikles i uge 16. Hent jobopslag her

8. april 2018 

Indbydelse til forårsfest - hent den her 

7.april 2018

På baggrund af en forældrehenvendelse om Grundlovsdag 5. Juni, skal det meddeles at 5.juni i skoleåret 2017-18 er en skoledag fra 8.30-12.00. Der er ikke åbent i Hygoteket denne dag.

29. marts 2018

Forhandlingerne i forligsinstitutionen i går blev sluttet sent i aftes. Her har forligsmanden udsat strejke og lockout med 14 dage. Strejken kan således tidligst iværksættes den den 25.april og lockouten den 31. april. se mere her: https://www.dr.dk/nyheder/penge/korrespondent-loehde-forsoeger-slaa-en-kile-gennem-musketer-eden

 

21.marts 2018

Der er pt. 27 elever tilmeldt kolonien i uge 27. Der er 60 pladser og det er først til mølle.

 

20.marts 2018

Børnenes Kontor - tøjhjælp
Kære forældre
Nu er der igen mulighed for at søge om tøjhjælp hos Børnenes Kontor.
Ansøgningsskemaet kan printes fra hjemmesiden eller hentes hos Anette på kontoret.
 
Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres på kontoret senest fredag d. 4. maj kl. 12.
 
 
Bedste hilsner
Anette

 

Nyt vedrørende lockouten: 

Som det er alle bekendt er der varslet lockout fra den 10.4.2018. Vi har nu fået præciseret at lockouten kun omfatter lærerne. Det betyder at Hygoteket er åbent i nedenstående tidsrum. Men en del af vores personale er både ansat i Hygoteket og i skolen. Hvis de i den forbindelse har deres hovedbeskæftigelse i skolen, vil de være omfattet af konflikten. Det betyder at vi under en lockout vil køre med nedsat mandskab og vi opfordrer derfor alle der kan til at holde deres unger hjemme.

Hygotekets åbningstider under en lockout:

Mandag:14.00 -17.00

Tirsdag: 14.00 - 17.00

Onsdag:12.30 - 17.00

Torsdag: 14.00- 17.00

Fredag: 12.30 - 17.00

 

Mvh

Jacob Hatting 

 

18. marts 2018

I morgen mandag giver vi 6.klasse fri kl.13.30 istedet for klokken 14.00 grunder møde.

 

13. marts 2018

Så er det i dag at vi holder generalforsamling efter nedenstående program:

kl18.00-19.00 møde om Hygoteket / Galaksen

kl.19.00- 21.00 Generalforsamling og møde i forældrekredsen 

OBS: Koloniseddel er lagt på forsiden.

 

Vi har modtagt en henvendelse fra TV2  der søger familier der slås med "Skærmproblemer" i forhold til deres unger. Se mere her

7.marts 2018

Klokken 11.00 i dag har regeringen på et pressemøde orienteret om at arbejdsgiverne varsler lockout den 10.4, hvilket reelt betyder at 120.000 af 130.000 overenskomstansatte i Staten bliver lockoutet, herunder alle lærere på private skoler. Der er således ingen tvivl om at det også rammer Nørrebro Lilleskole, hvis lønmodtagere og arbejdsgivere ikke bliver enige om ok18 inden den 4.april./10.april.

For lærere og pædagoger på Nørrebro Lilleskole betyder ovenstående at de vil være omfattet af lockout fra den 10.april.

Skolen kan derfor ikke levere undervisning eller pasning fra den 10.april til konflikten er afsluttet, sandsynligvis ved et lovindgreb. Som tidligere nævnt opfordrede skolen i går via forældrerepræsentanterne forældrene til at tale sammen i de enkelte klasser, så man kan organisere sig ud af pasningsbehov.

I samme forbindelse er vi blevet spurgt om skolen kan anvendes af forældrene til at passe børn. Her har vi svaret nej, dels grundet det forhold at forældrebørnepasning på skolen vil kunne se som strejkebryderi, dels grundet forsikringsforhold da forældrene ikke er omfattet af de forsikringer som de ansatte omfattes af i forbidnelse med deres kontrakter. Derfor vil eventuelle uheld eller ulykker, der sker med børnene på skolen, være ansvarspådragende for skolen, da der ikke har været ført ordentligt tilsyn.

 

6.marts 

Konflikt:

Frie Skolers lærerforening meddelte i går hvilke skoler der er udtaget til strejke den 4.april. Nørrebro Lilleskole er ikke blandt de udtrukne. Men det er forventeligt at eventuelle strejker bliver mødt med en lockout og sker det bliver vi omfattet. Vi må se hvor galt det går. I forbindelse med den sidste lockout hvor skolen var lokket i en måned organiserede forældrene pasning af eleverne på skift. Denne drøftelse er bestemt relevant igen i de enkelte klasser, så vi er parate hvis det skulle ske. Vi vil fra skolens side opfordre forældrerepræsentanterne til at drøfte det med klassens forældre.

OBS: vi vil løbende holde jer ajour her.

 

 

1.marts 2018

Husk Generalforsamling & møde i forældrekredsen den 13.3 klokken 19.00

                         OBS: Hygoteket lukker og slukker den 31.7.2018 ved midnat :) 

                                                     - og hvad sker der så? 

 

Bestyrelsen har i dette år arbejdet med en ny model for Hygoteket. Den 1.8.2018 starter Galaksen og det er ikke bare et nyt navn, det er nyt indhold, andeledes organisering og en helt ny måde at tænke skole og fritidsordning på. Igen har vi fornyet skolen og der er store planer.

Kom og hør mere på orienteringsmødet lige inden generalforsamlingenden klokken 18.00,

                                     hvor Anja og Mie vil orientere om de nye tiltag.

 

8.februar 2018

Kære forældre og børn i Hygoteket

Vi vil gerne invitere jer alle til at komme og se vores revy!

Revyen vil blive afholdt onsdag d. 14 marts kl. 15:30, hvor vi håber på at se så mange af jer som muligt. Så sæt et kryds i kalenderen og tag jeres gode humør med - det skal nok blive en fest :-)

 

22. Januar 2018

Fastelavnsfesten på skolen bliver Fredag den 23.februar - altså efter vinterferien.

 

10. Januar 2018

Karina Steiner fratræder efter fælles aftale sin stilling ved skolen med udgangen af Januar.

10. Januar 2018

 

Kære forældre

I behøver heldigvis ikke sende en ko med jeres barn i skole, for at få frisk mælk:) - så har du allerede abonnement på skolemælk, behøver du ikke læse videre!

Mælk er næring til læring, gør en sund madpakke komplet oggiver energi til en lang skoledag.

Som forælder kan du væremed til at holde fast i gode spise- og drikkevaner.

Bestil skolemælken her: http://www.skolemaelk.dk/foraeldre/netbutik/login/ - hvor du også kan læse mere om levering, sund mad og meget mere.

Med venlig hilsen

Skolemælk

Med venlig hilsen

MEJERIERNES SKOLEMÆLKSORDNING

Tlf. 8731 2140

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.skolemaelk.dk

Mejeriforeningen

Danish Dairy Board

Agro Food Park 13, 8200 Århus N

www.mejeri.dk

www.skolemaelk.dk

 

Fredag den 8. december 2017

I dag må vi desværre aflyse 9.klasse idræt.

 

Torsdag den 30.11.2017

Den 4.12 og den 18.12 fra 12.30-14.00  skal indskolingslærerne til møde, hvorfor Hygoteket overtager ansvaret for ungerne.

 

torsdag den 30.11.2017

Kærre Nørrebro Lilleskole

Der er valg til Nørrebro Lokaludvalg den 21. februar 2018. Hermed en invitation til at stille op eller deltage i valget og stemme.

Hej,

Vil du stille op til Nørrebro Lokaludvalg eller være med til at bestemme hvem, der skal sidde i Lokaludvalget?
– så læs med her

Der er valg til Nørrebro Lokaludvalg den 21. februar 2018.

Hvis du (eller din forening) vil være med – enten stille op eller være med at bestemme, hvem der skal vælges – så skal du tilmelde dig senest onsdag den 7. februar 2018. Hvis du ikke selv vil være med, så har vi stadig brug for din hjælp med at sprede ordet i alle netværk på Nørrebro.

Du kan læse meget mere om lokaludvalget og finde tilmeldingsblanketten her

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du kunne være interesseret i at stille op – så kan vi tage en snak om det. Vi kommer også gerne ud til et møde i din forening for så vidt det er muligt og fortæller mere om lokaludvalgets arbejde og valget.

Tlf.: 35371440
E-mail: 
//Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den./" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=da&q=http://Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.&;source=gmail&ust=1512113343569000&usg=AFQjCNGmXZbPzd-fy0KtEi-fFs6KIggWbg" style="color:rgb(17, 85, 204)">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du skal overveje at stille op til Lokaludvalget, hvis du:

 • ·har lyst til at prøve at påvirke politikerne på Rådhuset med dine og dit baglands holdninger, mærkesager og lokale perspektiver.
 • ·kan lide at dykke ned i komplekse politiske sager og projekter med mulighed for, at få indflydelse.
 • ·har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
 • ·har forslag til Nørrebros udvikling, f.eks. til konkrete projekter, som kan gøre en forskel i bydelen – og lyst til at føre dem ud i livet.
 • ·vil være med til årligt at dele ca. 3,2 mio. kr. ud til aktiviteter på Nørrebro igennem lokaludvalget puljer.


Følg med i Lokaludvalgets arbejde og læs mere om valget og hvad det kræver at sidde i Lokaludvalget:

Hjemmeside: noerrebrolokaludvalg.kk.dk 
Facebook: www.facebook.com/noerrebrolokaludvalg/

Mange hilsener,
Nørrebro Lokaludvalgs Sekretariat


Ps. Denne invitation er sendt til alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke på Nørrebro. Enkelte, som f.eks. administrerer flere boligforeninger, netværk, foreninger, puljeansøgere mv. kan opleve at modtage denne mail flere gange.Vi håber I vil sørge for, at den kommer de rette mennesker i foreningerne mv. i hænde.

Med venlig hilsen

Karoline Siemen
Projektmedarbejder
Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen

Nørrebrogade 208 
2200 København N

Direkte 3537 1440
Mobil 2059 3958
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
EAN 5798009800275

 

 

 

17.november

Det har i dag været nødvendigt at aflyse 9.kl.idræt grundet sygdom og manglende vikarer.

 

15.november

Julefesten afholdes den 30.11 kl. 15.30-17.30 - program følger.

 

10 .november

Vi følger løbende med i udviklingen af bandekonflikten og holder øje med hvor hvad foregår, således at vi ved hvilke børn der eventuelt måtte være påvirkede af de ekskalerende skyderier. Der vil altid være voksne på skolen der har tid til at tale med børnene, hvis de har behov for at tale om deres oplevelser. Vi tager ikke generelle snakke om bandekonflikten, det har vi gjort i alle klasser, men vi ønsker en hverdag der er angstfri, så derfor gentager vi ikke disse snakke, med mindre der er elever der åbenlyst er påvirkede af det. 

 

1.november 2017

Vi har modtaget:


Jeg skriver fordi vi har en lektiecafé på Rantzausgade 35A på Nørrebro, hvor vi står til rådighed for jeres elever i tidsrummet 16-18 hver onsdag. Der er lige kommet nye lektiehjælpere til - så det eneste vi mangler er eleverne, som virker til at have glemt os lidt efter sommerferien. 

Jeg skriver til jer i håb om at i kan videreformidle min besked til jeres skoles lærere og forældre så de kan gøre eleverne opmærksomme på deres muligheder for at få hjælp til lektierne af os hver onsdag. Vores faglige egenskaber favner bredt, og vi brænder for at hjælpe hvor vi kan. 

Med venlig hilsen
Lektiecaféen på Rantzausgade 35A

Amalie Prien Aloush

 

 

24. oktober 2017

Lektieklubben der skulle have været startet som forsøg her efter efterårsferien lader vente på sig. Det skyldes sygdom i blandt det personale der skulle varetage opgaven. Lektieklubben vil blive sat i gang snarest muligt. 

 

10. oktober 2017 

Du kan bestille skolemælk fra uge til uge - har du allerede abonnement på skolemælk, behøver du ikke læse videre!

Mælk er næring til læring, gør en sund madpakke komplet oggiver energi til en lang skoledag.

Som forælder kan du væremed til at holde fast i gode spise- og drikkevaner.

Bestil skolemælken på www.skolemælk.dk senest mandag den 16. oktober og få mælk efter efterårsferien.

Med venlig hilsen

Skolemælk

Med venlig hilsen

MEJERIERNES SKOLEMÆLKSORDNING

Tlf.  8731 2140 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.skolemaelk.dk

5. Oktober 2017

Vi viderebringer lige en meddelelse sendt fra Mødrehjælpen. Skema til ansøgning om julehjælp findes på forsiden af hjemmesiden og ansøgningsfristen er den 25. oktober 2017. Ansøgninger skal sendes / afleveres på kontoret til Anette, eller i Anettes dueslag.

Hej,

Julen står snart for døren. Hos Mødrehjælpen støtter vi mere end 5,000 børn og 2,500 børnefamilier til at få en god jul. Jeg skriver til jer, fordi vi i dag har åbnet for ansøgninger til julehjælp.

Vi ved, at der er rigtig mange børnefamilier, som har brug for julehjælp. Men vi ved desværre også, at der er mange, der ikke ved, at de kan få denne hjælp. Hvis der er nogen på jeres skole, som måske kunne have brug for en hjælpende hånd i julen, så må I meget gerne dele teksten nedenfor på jeres skoleintra.

Alle børnefamilier, der står i en svær situation, kan søge om julehjælp hos Mødrehjælpen

Hænger dit familieliv sammen i en meget tynd økonomisk tråd? Er du bange for ikke at kunne give dine børn en god jul? Mødrehjælpen uddeler igen i år julehjælp til børnefamilier, der har brug for en hjælpende hånd. Sidste år støttede vi over 5,000børn og 2,500 familier – måske er det et godt tilbud til dig? Læs mere og ansøg her:  https://moedrehjaelpen.dk/sog-julehjaelp/

Mange varme hilsner,
Mødrehjælpen

De bedste hilsner
Annette Irma Braun Jensen
Kampagneassistent

Mødrehjælpen
Abel Cathrines Gade 13
1654  København V
Tlf.: 33 45 86 33
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Logo_MailSignatur_Byline_1

 

 

 

25.september

Grundet ekstraordinær sygdom er det desværre nødvendigt at aflyse 7.kl. dansk 12.30-14

22.september

Da 9.klasse udtrykkeligt har bedt om at blive fritaget for deltagelse i emneugen, har vi valgt at efterkomme dette for at undgå stress hos de søde unger. Derfor er der udarbejdet specialskema jf.nedenstående.

 

Skema for: 9.kl. i uge 41, d.9.oktober-d.13.oktober

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
7.30-8.30
8.20-8.30 møde møde møde møde møde
8.30-9.15 Fransk Fransk Dansk synopsis Dansk synopsis Kultur disposition
9.15-10.00 mundtlig mundtlig Dansk synopsis Dansk synopsis Kultur disposition
10.00-10.15 pause pause pause pause pause
10.15-11.00 eller eller Dansk synopsis Dansk synopsis
11.00-11.45

Engelsk

mundtlig

Engelsk

mundtlig

Dansk synopsis Dansk synopsis
11.45-12.00 spisning spisning spisning spisning spisning
12.00-12.30 pause pause pause pause pause
12.30-13.15
13.15-14-00
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-17.00

Mandag og tirsdag hjælper Paule og Eric med fransk og engelsk dispositionerne til terminsprøverne.

Onsdag hjælper Paule og Eric med dansk synopsis til terminsprøven.

Torsdag hjælper Eric med synopsis til terminsprøven.

Fredag hjælper Eric med dispositionen i kultur til terminsprøven.

21. september

 

Skærmtid i skolen og Hygoteket

 

For at styrke sammenholdet og fællesskabet på skolen, samt nedbringe stressniveauet for vores elever, der især i de større klasser ofte er på flere sociale medier, er det besluttet at skolen ønsker at begrænse skærm tiden mest muligt, dog således at skærme indgår i relevante undervisnings og fritidstilbud.

 

Skærme i betydningen computer, tablet eller projektorer anvendes jf. nedenstående på skolen:

 

Undervisningen:

Da film, billeder m.v. er medier som eleverne skal kunne håndtere, analysere m.v. i forbindelse med undervisningen og da dette er et krav i forbindelse med undervisningens slutmål og prøveafvikling, har lærerne frie hænder til at inddrage disse medier i det omfang de finder det relevant for undervisningen.

 

Pauser:

Eleverne kan i sjældne tilfælde få lov til at bruge storskærmen i klassen, men kun efter nærmere aftale med deres lærer og kun hvis der i hvert enkelt tilfælde er en saglig begrundelse. (6.-9.kl. kan få deres mobiler i forbindelse med den store pause, da de anvendes til mobilpay, men inddrages igen efter pausen)

 

Hygoteket:

Der anvendes kun skærme i Hygoteket i forbindelse med fredagsbio, computerværksted, danseværksted, eller projekter hvor eleverne i samarbejde med en voksen søger information til gavn for en konkret aktivitet fx opskrifter til bagning m.v. Endvidere har 3.klasse mobiletik på skemaet i Hygoteket.

 

Mobilpolitik:

 

Skolen stiller ikke krav om at eleverne medbringer mobiltelefoner. Af samme grund er mobiltelefoner ikke dækket af skolens forsikringer og medbringes mobiltelefoner sker det på eget ansvar. Bortkomne eller beskadigede mobiltelefoner erstattes ikke.

 

Ved undervisningens start klokken 8.30 inddrages alle mobiltelefoner, der lægges i en fælles kasse. Telefonerne udleveres til eleverne igen når undervisningstiden er afsluttet den pågældende dag. (udleveres i spisepausen)

 

Lærerne administrerer indsamlingen og udleveringen.

 

Mobiltelefonerne kan inddrages i undervisningen, såfremt læreren skønner at det vil være værdifuldt.

 

Pausetid er ikke skærmtid!

 

Elever, der snyder ved ikke at aflevere deres mobiltelefon, vil få telefonen inddraget såfremt en voksen på skolen ser at den anvendes uden tilladelse fra klasselæreren. Første gang det sker kan eleven hente telefonen på kontoret efter sidste time. Anden og efterfølgende gange vil telefonen kun blive udleveret til elevens forældre.

 

Forældre, der i løbet af skoledagen har behov for at kunne kontakte deres børn henvises til skolens kontor 35354501, hvor ledelsen gerne viderebringer meddelelser.

 

Politikken vil blive igangsat efter efterårsferien og vi indkøber kasser, der sikrer at skærme mv. ikke beskadiges.

Legegrupper

Opdragelse til fællesskabet er en vigtig del af skolens pædagogiske linje, da alle voksne og børn skal kunne omgås og have udbytte af indbyrdes samvær i mange forskellige relationer og organisationsformer. Konkret betyder det, at eleverne og de voksne skal lære hinanden at kende ikke bare på skolen, men også i de familiemæssige rammer. Det er vores erfaring, at de klasser hvor forældrene kender hinanden og har det sjovt også er de klasser der klarer sig bedst socialt. Derfor er legegrupper en obligatorisk del af vores pædagogik i 0.-5.klasse. Lærerne har ansvaret for, at alle elever placeres i legegrupper, og forældrene påtager sig ansvaret for at bakke op om initiativet og skabe gode rammer for samvær i lege- grupperne.”

Ovenstående vil blive indarbejdet i “Velkommen til Stjerneskuddet og Velkommen til Nymånen”.

 

13. september

Fravær

Kommunen har udarbejdet nye regler for registrering og indberetning af elevfravær. Disse er en del skrappere end tidligere. Se nedenfor:

image001

Konkret vil vi på skolen administrere efter pkt.b, således at klasselæreren skal kontakte hjemmet, hvis en elev har mere end 2 dages ulovligt fravær på en måned. En typisk måned har nemlig 20 dage og 2 uf af 20 dage er 10%.  I henvendelsen skal læreren orientere om at fraværet jf ovenstående regler er så højt at der skal underrettes, såfremt fremmødet ikke bliver bedre med det samme. Samtidig skal der laves aftale om hvordan eleven får fulgt op på den mistede faglighed, men det skal der også hvis fraværet skyldes kendte forhold fx. Sygdom, indlæggelse, hospitalsundersøgelser, rejser mv.

 

 

7. september

Fredag den 15/9 aflyses B/G i 8.kl. 12.00-14.00 grundet kursus.

 

4. september

Kære forældre i 8.klasse

På grund af ekstraordinær meget sygdom, lærere på kursus m.v., står vi desværre i den situation i dag at vi ikke har lærere nok. Vi har derfor valgt, at sende 8. Klasse hjem og aflyse deres undervisning.

Jeg beklager at det er sådan, men vi har desværre ikke kunnet gøre andet.

Vi håber på jeres forståelse.

Jacob Hatting              

Skoleleder 

01. september

Vi er desværre nødt til at aflyse biologi / geografiundervisningen for 8.klasse den 15.september kl.12.00-14.00 Aflysningen skyldes kursus.

 

27. august 2017

Aflysning:

9.klasses dansk undervisning aflyses den 4.september kl 8.30-10.00 grundet kursus og manglende relevant vikar. Eleverne er informerede om deres opgaver i samme anledning.

 

Fredag den 18. august 2017

Dansk friskoleforening har bedt os meddele følgende:

Kære forældre.

Alle landets friskoler har fået et nyt fælles magasin, som udgives af Dansk Friskolemagasin, hvor du/I/vi er medlem.

I dag lanceres første nummer og vi inviterer dig til at læse de mange historier gratis via en app, som kan downloades via understående links.

Læs om...

- Hvordan friskole- og byfællesskabet i Astrup har reddet byen.

- Hvordan en friskole blev afsætsrampe for Emmelie de Forrest

- En guide til det bedste forældrefællesskab i klassen.

- og meget mere!

Hent appen nu…

Iphone/Ipad:  https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8

Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader

Computerhttp://www.e-pages.dk/friskolen

Events, ekstramateriale, video og abonnement – www.magasinetfriskolen.dk

Ønsker du efter digital læsning at få dit eget trykte magasin ind ad døren otte gange om året, så henvend dig til skolens kontor. 
Køber du et abonnement igennem skolen, kan du nøjes med 99,50 kr./halvår. 
Alternativt kan du købe det direkte fra Dansk Friskoleforening til 175 kr./halvår. (www.friskoler.link/abonnement)

 -----------------------

De bedste hilsner


Per Ølholm
Redaktør
+45 2843 2343
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.magasinetfriskolen.dk

id:<a href=

Medlemsmagasin for:

Dansk Friskoleforening
Middelfartvej 77
5466 Asperup
T 6261 3013

 

Torsdag den 17.august

Kære forældre

Siden juni 2017 har der været flere skud- og voldsepisoder i København, med relation til bandemiljøet. Københavns politi har siden 20.juni, indført visitationszoner i store dele af byen. Det skal folkeskolerne og privatskolerne naturligvis have fokus på, hvorfor vi har drøftet episoderne med vores ansatte og elever.

I samtalerne er der lagt vægt på:

At det er meget få unge, som er en del af konflikten.

At episoderne er forekommet mange steder i København.

At der er steder på Nørrebro hvor man skal være særligt opmærksom.

At skyderierne er foregået om aftenen og natten.

 

Det er meget vigtigt at vi hjælper hinanden, for at sikre at vores børn og unge ikke kommer i farezonen, men samtidig er det vigtigt ikke at skabe mere panik eller angst, da vi så lader de kriminelle sætte dagsordenen.

Gode råd:

Tal med dit barn om alvoren af den igangværende konflikt. Især elever fra mellemtrinnet og opefter.

Interesser dig for hvad dit barn laver om aftenen, hvor det er og hvem det er sammen med.

Hvis du eller dit barn har bekymringer for andre børn eller unge, skal du videregive bekymringen til de sociale myndigheder. (Børn op til 12 år familierådgivningen 30355273) (Unge over 12 år: Ungerådgivningen: 20659654, 28112317, 29114677 eller 24988087.)

Københavns Politi har en bande-hotline på 93500012 hvis I har oplysninger om bandeaktivitet.

Vi har fra skolens side valgt, at gennemføre de ture, der er planlagt med børnene til flere steder på Nørrebro herunder Hans Tavsens plads, Den Røde Plads, Sankt Hans Torv, Blågårds Plads m.v. Vi finder at det ville være angstskabende, hvis vi grundet bandekonflikten ikke turde gennemføre vore hverdag som planlagt. Men naturligvis følger vi med i dagspressen og undgår at bevæge os i områder hvor der aktuelt foregår politiarbejde eller er igangværende konflikter og vi er altid opmærksomme på hvad der foregår når vi er i byen med eleverne.

Hvis du har oplysninger, kommentarer, eller synspunkter du ønsker at bidrage med jf. ovenstående er du altid velkommen til at rette henvendelse til skolens kontor 35354501 eller skolens leder Jacob Hatting på 26971652.

 

Lørdag den 5.august 2017

Skemaerne for dette skoleår er lagt ind under de enkelte klasser.

 

Søndag den 2. Juli.2017

Så har vi lagt ansøgningsskema til fripladsansøgning ind på forsiden af hjemmesiden. Se mere om ansøgning i sommerbrevet som du finder samme sted.

Onsdag den 28.6.2017

Så kan du læse skolens sommerbrev her på siden. Se mere her

Vi har også lagt elevskema og mødekalender ind på forsiden.

 

Søndag den 25.6.2017

I løbet an den næste uge vil de nye skoleskemaer blive sat ind på hjemmesiden under de gamle klassebetegnelser. I uge 31 vil klassenavnene blive ændret således at 2.kl bliver til 3. kl. osv. Men i starten af ferien kan du altså finde den nye skema under det gamle klassetrin. Sommerbrevet kommer også i løbet af ugen.

Tirsdag den 13.6

Vi har desværre modtaget meddelelse om at en elev indskrevet i kommende 0.klasse ikke skal starte alligevel.  Så nu har vi en plads i 0.kl til en sød lille kammerat, først til mølle princippet, kontakt os hurtigst muligt. Er du interesseret så henvend dig til Anette på kontoret hurtigst muligt (35354501)

 

Fredag den 9.juni 2017

Byggeri

Som de fleste har bemærket er der opsat stillads i gården. Vi skal have renoveret vores vinduer mod gården og da økonomien i skolen er god har vi besluttet at tage alle vinduerne i en omgang. Vinduerne skal renoveres og ikke udskiftes fordi det gamle vinduestræ er gammelt kernetræ, der nu har siddet i bygningen i snart 100 år. Tankevækkende længe, når moderne vinduesfirmaer ikke vil give mere end 6 års garanti på nye vinduer. Derfor renovere vi dem for at bevare det gamle træ, men også for at bevare det oprindelige udseende. Efter renoveringen får vi garanti for at vinduerne holder endnu 50 år. Stilladset er nu opsat og de fleste af vinduerne er taget af rammerne og er kørt til afrensning. Når de er microafrenset bliver de lagt i olie og efterfølgende tørret. Herefter males de op igen, kittes og får nyt glas. De nederste vinduer vil få isat panserglas, så vi undgår at de smadrer.

Vi forventer at stilladset er væk og processen afsluttet omkring skolestart den 14. august, måske først den 20 august.

 

Vi har modtaget to mails som vi hermed deler.

 

Skolemælk til madpakken

Vi skriver til dig, fordi vi gerne vil minde dig om, at det er nu, du kan melde dit barn til Skolemælk, hvis der skal være Skolemælk fra 1. skoledag efter sommerferien.

Gå ind på www.skolemælk.dk, så er du i gang. Det er nemt og hurtigt og du kan altid framelde eller ændre mælken, hvis du får brug for det. Læs mere i vedhæftede PDF.

BemærkHvis du allerede har tilmeldt dit barn til skolemælk, skal du intet gøre.

Med venlig hilsen

Skolemælk

Med venlig hilsen

MEJERIERNES SKOLEMÆLKSORDNING

Tlf.  8731 2140 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.skolemaelk.dk

Læs mere her

 

Børns voksenvenner

Kære skoler i København og på Frederiksberg

Jeg skriver til jer fra Børns Voksenvenner København – en forening, der skaber venskaber mellem børn med et spinkelt voksennetværk og frivillige ressourcestærke voksne (se mere om os på: www.voksenven.dk) .

Vi har dog den udfordring for tiden, at vi mangler børn (i alderen 6-12 år).

Derfor ville vi høre, om det var muligt at komme på jeres forældre-intranet, så forældrene bliver opmærksomme på vores organisation, hvis de sidder i en situation, hvor de har et barn, der kunne have brug for en voksenven?

I så fald har jeg vedhæftet et skriv (det er vedhæftet i både Word og PDF alt afhængig af, hvad I helst vil bruge) og en pjece, som vi godt kunne tænke os at få på jeres intranet.

Hvis I vil vide mere, må I endelig skrive.

På forhånd tak for hjælpen og rigtig god weekend! J

De bedste hilsner

 

Nathalie Ida Fretté Schönenberg
Akademisk medarbejdercid:<a href=
Børns Voksenvenner København

Ny Kongensgade 9B, 4. sal

1472 København K

+45 2815 1934 

CVR nr.: 17438670

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
www.voksenven.dk/koebenhavn

Se mere her      og her        og her

 

 

Onsdag den 7.6.2017

Meddelelse om Rene Vork

Som de fleste vil vide så har Rene været sygemeldt i en længere periode. Vi har fra skolens ledelse løbende været i kontakt med Rene og Rene har meddelt os at han desværre ikke magter opgaverne på skolen. Derfor har vi i god ro or orden lavet en fratrædelsesaftale med ham. Vi vil gerne have lejlighed til at sige ordentlig farvel til Rene. Derfor er det aftalt at han kommer den 23.6 ( sidste skoledag) klokken 11.00 og siger farvel til børn og personale og eventuelle forældre, der har tid og lyst til at hilse på ham. Vi er kede af at måtte undvære en fantastisk pædagog, men accepterer at sygdom er hver mands herre.

 

Tirsdag den 30.5.2017 

Elevrådets beretning og trivselsmåling er lagt ind under elevrådet. Det er spændende og der er flere steder hvor vi skal sætte fokus til næste år. Se mere under elevrådet eller tryk her.

Uge 20: Mandag den 15.5-fredag den 19.5

Grundet lejrskoler har det været nødvendigt at foretage følgende aflysninger:

Mandag den 15.5: Fransk 6.klasse

Fredag den 19.5: Bio / Geo 6.kl

 

En varm hilsen fra Paris

Frankrin1

 

Frankrig 2

Frankrig_3.JPG

 

Lørdag den 29.april

Tak for en dejlig emneuge.

Emneuge 2017 køkken 01Emneuge 2017 køkken 03Emneuge 2017 køkken 02

 

Emneuge 2017 Plantekasse 02

Emneuge 2017 Plantekasse 03

Emneuge 2017 Plantekasse 04

Emneuge 2017 Plantekasse 05

Emneuge 2017 Plantekasse 06

Emneuge 2017 Sløjd 01

Emneuge 2017 sløjd 02

 

 

Lørdag den 8.april 2017

God Påskeferie :)

Hvis det har interesse så har Københavns skolehaver  sendt os en invitation. Herigennem kan interesserede elever fra 0.-6.klasse få en lille køkkenhave som de kan så, plante og høste fra i efteråret. Flere elever fra skolen har haft haver der og har været glade for det. Se mere her.

BEMÆRK ansøgningsfristen 17. april.

 

Onsdag den 5.april 2017

Igen i dag har vi måtte aflyse undervisningen for 7.-8.kl., kl.12.00-14.00 grundet sygdom. Alle var ellers på arbejde men 2 medarbejdere måtte hjem og lægge sig med influenza.

 

Tirsdag den 4.april 2017

Tak til alle jer forældre der gjorde en stor indsats i lørdags. Det var en smuk skole vi mødte indtil.

Aflysning: grundet 3 sygemeldinger i overbygningen og en kollega på kursus har vi i dag måtte lave specialskema og sende eleverne fra 6.- 9.klasse hjem klokken 12.00. Vi regner med at være på omdrejningshøjde igen i morgen.

Forårsfest

På Nørrebro Lilleskole

Lørdag den 29/4 2017 kl. 13-15.30

 

I forlængelse af emneugen på skolen, vil denne dag bære præg af alle de fine ting ungerne har arbejdet med i ugens løb. Der vil være fernisering på de forskellige trin, mulighed for at købe kaffe og kage ligeledes på de forskellige trin og så vil der selvfølgelig være god underholdende musik i salen.

 

 

Lørdag den 25.3.2017

Hent forældrebrev her      Hent ansøgningsskema her

Børnenes kontor indkalder ansøgninger til beklædningshjælp - se forældrebrev og ansøgningsskema ovenfor.

 

Fredag den 24.3.2017

IMG 1194

Vi har besøg af Lisa Nyeng der studerer på  Musikkonservatoriets musikpædagogiske linje. Lisa skal i et forløb på ca.10 uger arbejde med et projekt der hedder Små komponister.

Forløbet "Små Komponister" handler om komposition, primært indenfor den klassiske musik. Vi skal lytte til nogle af de store værker, og forsøge at trænge ind i dem, skille dem ad, forstå delelementer med egen krop, stemme, instrumenter osv. Vi skal lære lidt om notation og musikforståelse og undervejs skal vi selv komponere vores eget stykke. Til sidst vil børnene være uddannet "små komponister" og få et diplom med hjem. 

Målet er at hun selv skal udarbejde en folder om forløbet henvendt til lærere, der ønsker at arbejde med dette emne.

 

 

Onsdag den 22.3.2017

Skal I med på Koloni ?

Der er pt. tilmeldt 40 elever og vi har plads til 50. 

 

Tirsdag den 14.3.2017

Til alle jer der kommer til generalfordamlingen på torsdag klokken 19.00 - her er regnskabet

 

Mandag den 27.2.2017

Koloni

Mangler du en koloni seddel, så hent den her.

 

Fredag den 24.2 2017

Ferieplanen er ændret !

På bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen, at imødekomme et ønske fra flere forældre i 1.klasse, om at udvide åbningstiden i Hygoteket, for at afhjælpe det problem der opstår i forbindelse med at sommerferien i år, er på 7 uger. Mange forældre skal afvikle 3 ugers ferie i sommerferien. Når forældrene lægger deres ferie i forlængelse af hinanden får de derfor 6 uger og står så hvert 5 -6 år med et problem på en uge.

    Årsagen til at vi får de lange sommerferier er dels skudår* og dels hvor de 3 flytbare helligdage ligger – inden for eller uden for en weekend.

Bestyrelsen vil gerne afhjælpe dette problem, men kan ikke garantere, at økonomien vil være til at vi gør det generelt. Det afhænger dels af budgettet, likviditet og endelig erfaringer med det konkrete behov. Bestyrelsens beslutning kan derfor ikke danne præcedens for kommende år, men bestyrelsen vil i det omfang det er økonomisk muligt tilgodese ønsket.

Konkret betyder ændringen at Hygoteket åbner efter sommerferien den 31.7.2017 kl.7.30 i stedet for den 7.8.2017

*) Ferieplanen dækker skoleåret og dermed 2 kalenderår. 2016/17 bliver derfor ramt af skudåret i forbindelse med ferieplanen.

 

Mandag den 20 februar 2017

7.klasses matematik kl. 12.30-14.00 aflyses i dag grundet sygdom.

 

Torsdag den 16.februar 2017

Så er der indgået aftale om koloni i uge 26 mere info følger.

 

Lørdag den 11. februar 2017

God vinterferie

 

Så nåede vi til vinterferien i uge 7 og skolen er lukket ned. Dvs. børnene , pædagogerne og lærerne er taget på ferie, mens serviceteamet gør hovedrent og reparere på den gamle skole. Uge 6 var i år anderledes på NBL. Det var den fordi den forventede emneuge var aflyst af en alternativ uge. Emneugernes organisationsform er jo kendt som aldersintegreret dvs. at eleverne blandes for forskellige hold efter interesse m.v. På den måde kan en 0.klasses elev være sammen med en fra 4.kl. en fra 7. kl, to fra 3. kl., og 1 fra 9.kl. osv. Men emneugen er i år flyttet til uge 17, så lærerne har i uge 6 haft mulighed for at deltage i ”Uge 6” der er sex og samfunds indspark til seksualundervisningen i den danske grundskole.

Se: http://www.sexogsamfund.dk

Forplantningens mange mysterier er naturligvis en vigtig del af seksualundervisningen, men i de senere år har seksualundervisningen ændret sig markant således at den også handler om etik, følelser og praktiske råd til hvordan man skal agere som et socialt individ.

Årets tema i Uge 6 har været ”egne rettigheder on/offline” så der har været særligt fokus på sociale medier, rettigheder, billeddeling m.v.

At der er brug for sådan en undervisning er helt sikkert. Mobning, udlevering af personlige oplysninger og billeddeling hører hverdagen til blandt de unge og som forældre er man ofte rådvild, skal og kan jeg blande mig? Er det ikke grænseoverskridende at læse mine børns opdateringer osv. Vi mærker også på skolen at forældre efterspørger retningslinjer for hvad man som forældre kan, skal og bør.

Et råd kunne være at man som forældre skal skabe trygge rammer for ens børn både on og offline og det kræver at der opbygges tillid så det er legalt at tale sammen om den opførsel og de aktiviteter børnene har på nettet.

Supplerende kan man orientere sig på en lang række hjemmeside fx:

http://www.kidsandmedia.dk/related-articles/8

http://www.emu.dk/sites/default/files/foraeldre_debat_.pdf

http://boernogsocialemedier.dk

Vigtigt er det at finde måder at gebærde sig på nettet, der svarer til dem vi forlanger af hinanden IRL (in real life).

Rigtig god vinterferie til alle dem der skal have det.

Jacob Hatting

Skoleleder 

 

 

Fredag den 10. februar 2017

Vi har udsendt dagsorden for generalforsamlingen på mail til alle forældre. Vi håber at I alle har mulighed for at komme den 16.marts. Vi starter med en debatcafe, hvor vi vil runde folkeskolereformen forsidste gang. Hensigten er at konstatere, at vi satte os ind i hvad den betød, at vi foretog nogle valg som vi siden evaluerede og at vi nu er i en ny situation, hvor folkeskolereformen er blevet det nye normale, hvorfor vi er det unormale. Spørgsmålet er derfor om folkeskolereformen kan virke fremmende for os som privatskole, så vi hvæsser skoene og bliver klarere i vores bud på et alternativ til folkeskolen. Vi vil gerne tale med jer om de initiativer vi har taget, herunder fx. den nye kommunikationsstrategi, hvor møder i højere grad afløser skriftlig kommunikation.

I dag går vi så på vinterferie - god ferie til alle der skal have det.

Mvh

Jacob

 

3.februar, 2017

Kære forældre

Nogen har måske undret sig over sommerferiens længde, som den fremgå af skolens hjemmeside. Har vi nu fået 7 ugers sommerferie mod tidligere 6 er der blevet spurgt og ja det har vi i 2017, fordi det er skudår og fordi de tre flytbare helligdage; 1.juledag, 2.juledag og 1.nytårsdag tæller forskelligt i skolernes planlægning alt efter om de ligger på en hverdag eller en fridag (Weekend). Hovedreglen for skoleårets planlægning er at eleverne skal have 200 skoledag i løbet af et skoleår og når disse er lagt har vi en ferieplan. 2017 er derfor et år hvor der bliver 7 ugers ferie og det vil ske fremover hver 6 år.

Vi er klar over at det kan give problemer i familiernes ferieplanlægning så derfor arbejder vi hårdt på at få en koloni på plads i uge 26, men uanset hvad det bliver til vil der være pasningstilbud i uge 26.  Hygoteket har endvidere åbent i uge 32, så reelt er der tale om 5 uger, der skal dækkes af forældrene.

 

 

1. Februar 2017

Hej 6.kl. og forældre


Jeg skal på kursus i morgen om den nye naturfagsprøve, det starter kl 12 i Greve, så der bliver ikke sat vikar på for 2 lektioner, derfor har 6.kl. fri kl.11.45 i morgen. De har idræt med Thomas lige inden, og han vil give dem en danskopgave med hjem fra mig, der skal være lavet til om torsdagen d.2/2.
Jeanne

 

31.Januar 2017

Husk Store Lusedag tirsdag - god jagt ;)
 
Husk Store Lusedag d. 31. januar. Forældre opfordres til at tjekke deres børn for lus. Hermed opfordres til at koordinere indsatsen mod hovedlus ved en samtidig fælles indsats d. 31. januar. Dette er for, som hjælp til selvhjælp, at reducere lusesmitten. Initiativet opfordrer til tjek for lus, så også de symptomfri lusetilfælde findes, da lus kan suge blod i hovedbunden i flere uger uden at foranledige kløe. Luseliv: Hovedlus smitter fra menneskehoved til menneskehoved og andre tænkte smitteveje er ubetydelige. Det er de største og voksne lus, der kan smitte. Nyklækkede lus derimod er stedfaste på det menneskehoved, hvor de klækker af æggene. Luseæg sidder kittet fast til hårstrå helt nede ved hårbunden. Her er de gennemsigtige luseæg vanskelige at få øje på. De tomme æggeskaller bliver derimod luftfyldte og ses som hvide perler på hårstråene, efterhånden som håret vokser ud. Lus er sarte væsner, der suger blod flere gange dagligt og trives i fugtigheden og varmen nær hovedbunden. Lus er fantastiske akrobater. De svinger sig rundt i ’hår-skoven’ med alle deres 6 ben udstyret med hårtilpassede klosakse. Alle lusestadier er ens bygget med hoved, bryst og bagkrop. De har hverken vinger eller hoppeben og kan derfor kun kravle. De er nødstedte, hvis de bringes bort fra deres levested, håret nær ved eller på hovedbunden. Tjek for hovedlus: Ved samtidig indsats begrænses lusenes udbredelse og man undgår den evindelige gensmitte med lus. Apotekernes hylder er fyldt med dyre remedier mod lus. Ikke alt er desværre særlig effektivt og under alle omstændigheder må man tjekke for lus. Til dette formål er det enklest at anvende en tættekam, da man ikke med sikkerhed kan afgøre om man har lus, blot ved at se i håret efter lus. Lus er lyssky og vil bevæge sig bort fra en lyskilde. Benyt ’en sigte’, en tættekam, og gennemse hvad tættekammen fanger, når den trækkes gennem håret fra hårbund til hårtop. Kæmning foregår enklest i nyvasket vådt hår med hårbalsam. Våde lus sidder stille! Hårbalsam i det våde hår gør håret let at kæmme, således vil selv afrohår kunne kæmmes med tættekam. Kæm håret igennem systematisk fra hårrod til hårspids og for hvert strøg tørres tættekammen af i en klud eller køkkenrulle. Tjek tættekam og det udkæmmede for de 6-benede lus. Brug en lup! De største lus, hunlus, er som svovlet på en tændstik og kendes på at deres ægfyldte bagkrop ender i 2 spidser. Alle andre lus, nymfer og hanner har kun 1. Finder man lus? Så fjern alle lus ved kæmning og der vil kun være æg tilbage i håret. Luseæg vil klække i løbet af 10 - 11 døgn, efter den sidste hunlus er fjernet. Da de nyklækkede lus ikke smitter, kan man bekæmpe luseangrebet ved at kæmme for lus 2 gange per uge i 2 uger. Dette forudsætter, at den tættekam man anvender, fjerner selv de 1 mm små nyklækkede nymfer ellers må man indlægge ekstra kæmmedage og kæmme 3-4 gange ugentligt i 2 uger. Finder man voksne hun lus i perioden efter første kæmning, er man gensmittet og der kan være lagt nye æg, så man har atter 2 kæmmeuger foran sig. 
 
Rigtig god lusejagt 

Fra bestyrelsesmødet:19. Januar 2017

Bestyrelsen ser meget gerne at elevrådsarbejdet styrkes, forskellige modeller og ideer blev drøftet.

Bestyrelsen vedtog budget 2017.

Med budgetvedtagelsen er der afsat midler til at udskifte alle vinduer mod gården i sommerferien.

Bestyrelsen har vedtaget, at der skal være et fast punkt på dagsordenen til 3. Klasses forældremøde. Forældrene skal tage stilling til om de fortsat vil bruge Hygoteket, om de vil lade eleverne gå videre i klub og hvornår og om det skal ske samlet eller i mindre grupper. I samme forbindelse indgår vi i et samarbejde med Sankt Johannesgårdens klub og vi håber at kunne indgå en aftale med dem om at de deltager i 3. Klasses forældremøde, så de kan orientere om mulighederne.

Bestyrelsen tilslutter sig skolelederens anbefaling af, at vi melder os ud af CopyDan og sparer de ca.48.000kr. Ledelsen skal udarbejde et oplæg til lærerne så de ved hvad vi må / ikke må når vi udtræder af aftalen.

Bestyrelsen drøftede skolens strategi med henblik på ordblindhed. I samme forbindelse besluttede bestyrelsen at bruge kr.100.000 på at opgradere Inklusionen, herunder screeningen omkring ordblindhed. Bestyrelsen opfordrer til, at man sikrer at der er uddannede personale til at varetage læseindlæringen, screeningen m.v. Endelig ønskede bestyrelsen at standardbrevet til forældrene ændres så det passer til vores kommunikationsstrategi.

Bestyrelsen drøftede generalforsamlingsindkaldelsen, herunder debatcafeen der skal handle om ”Hvad der blev af folkeskolereformen og hvordan vi har forholdt os til ændringerne”. Endelig drøftede vi bestyrelsens sammensætning. Daniel udtræder, resten af bestyrelsen og suppleanterne ønsker genvalg.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen, der nu er lagt på hjemmesiden.

 

17. Januar

Stramninger i Franskundervisningen

Skolen underviser i fransk som andet fremmedsprog. Det gør vi fordi vi i sin tid oplevede at det var svært at rekruttere tysklærere og fordi faget tysk ikke var populært blandt de unge. Siden er der sket meget, blandt andet har vi fået ansat Paule, der er franskmand og i en periode var franskundervisningen faktisk meget populær. Men nu står vi igen ved en milepæl, undervisningen i fransk har ikke nogen nyhedsværdi og flere af eleverne mangler motivation.

Undervisningen i det andet fremmedsprog i 3 år er en forudsætning for at man senere efter endt grundskole kan søge ind på gymnasiet eller eux, mens andre ungdomsuddannelser ikke har dette krav.


Undervisningen i fransk kræver at læreren selv producere en del materialer, da forlagene ikke udgiver ret meget fransk undervisningsmateriale. Det skyldes nog at kun ca.12 % af alle elever undervises i fransk.

For at sikre et godt niveau i skolens franskundervsining er det derfor nødvendigt både at have en motiveret og dygtig fransklærer - det har vi. Men det er ligeledes nødvendigt at de elever der deltager i undervisningen er indstillet på at modtage undervisning i 2. fremmedsprog og velforberedte og her kniber det lidt for nogen. Der pjækkes fra undervsiningen, eller der støjes i undervisningen osv. forhold der er med til at gøre undervisningen dårligere for de elever der gerne vil og det er ikke rimeligt. Derfor starter skolen nu en helt bevidst strategi omkring franskundervisningen. Ligesom eleverne får at vide ved opstart på skolen "Nørrebro Lilleskole er ikke et sted man skal gå, men et sted man kan gå" vil de blive oprienterede om at franskundervisningen ikke er noget man skal have, men noget man kan have. Forudsætningen for at modtage undervisning er:

 • at man kommer til timerne
 • at man er velforberedt
 • at man deltager aktivt
 • at men forsøger at dygtiggøre sig.

Vi vil også kigge indad og se om der er steder hvor vi kan forbedre undervsiningen, gøre den mindre lærerstyret og inddrage eleverne yderligere, men det kræver ro og fordybelse og derfor er vi nødt til at fjerne de elever der hverken kan eller vil.

Det skal ske ved at elever der ikke er indstillet på at modtage undervisning over flere gange – en enkelt dårlig dag har man lov at have – konfronteres med at de enten må finde motivationen frem eller forlade franskholdet. Forældrene kontaktes med henblik på i et samarbejde at ændre elevens indstilling, men fristen for en eventuel ændring bliver kort, da vi også skylder de elever der pligtskyldigt deltager og bidrager til undervisningen den respekt at vi kan skabe ro omkring deres undervisning. 

Da vi generelt ønsker et højt niveau i undervisningen og da vi gerne ser at eleverne kan gennemføre en simpel samtale til deres prøve i fransk, vil vi derfor stramme op i den kommende tid.

 

 

6.Januar 2017

Grundet sygdom er vi desværre nødt til at sende 9. klasse hjem kl.12.00 i dag.

 

4.Januar 2017

Godt Nytår

Grundet sygdom er det desværre nødvendigt at give 7.klasse fri i dag kl.11.45

 

Torsdag den 15. december 2016

Kære forældre, ansatte og børn

Det har været et godt år for Nørrebro Lilleskole. Et år præget af engagement, lyst og ønsker om at bidrage til børnenes og de unges dannelse på den bedst tænkelige måde. Vi har haft udfordringer, med sygdom, vikardækning osv.,  men ikke udfordringer der ikke kunne løses og vi har haft bekymringer for mange af vores elever, men også her er der grundet et godt og dygtigt personale skabt løsninger, der bidrager til den fortsatte progression og udvikling. Skolen er en utrættelig maskine, der år efter år skaber gode resultater, god økonomi og muligheder for den enkelte, så der bliver fornuft i arbejdslivet og hermed glæde og læring for eleverne. Vi har en god balance i skolen, med fyldte klasser, lange ventelister og det er et rigtig godt udgangspunkt for et nyt og spændende skoleår.

Lokalaftalen er på plads og dermed har vi skabt ro omkring lærernes arbejdstid. Som altid – hos os – er aftalens indhold og måden vi er kommet frem til den præget af tillid. Tillid til at alle yder en fornuftig indsats, uden at det skal kontrolleres eller registreres og tillid til at man også får den løn man har krav på og optjent. I år kan vi rose os selv af at vi har nået et lønniveau for lærerne, der svarer til hvad man kunne få i folkeskolen i København og det er godt både for fastholdelsen af vores dygtige lærere og for eventuel kommende rekruttering. Der er endvidere afsat midler til at også de øvrige personalegrupper kan få lidt mere på lønsedlen og det møder næppe de store protester.

Samtidig har den gode økonomi gjort det muligt at realisere ønsker som vi længe har haft til vores bygning og dermed vores undervisningsmiljø. Vi har netop godkendt, at der i juleferien udskiftes lofter på gangen på første sal, i kontorgangen og i musiklokalet. Musik får et lidt mere lydisolerende loft da der er behov for mere lyddæmpning her og der bliver ligeledes råd til at udskifte gulvet, til et mere rengøringsvenligt gulv. Der er indkøbt 20 computere mere og i 2017 bliver der råd til yderligere 20 stk. Vi får projektor i musik og i personalerummet og der indkøbes nye møbler til universet. Så vi har fået vores julegaver tak for det J

Det er mange penge der er brugt, men det er retfærdigt at de penge vi har tjent i år også kommer de børn og forældre til gode som er på skolen.

Nu nærmer årsafslutningen sig så og derfor vil vi gerne benytte lejligheden fra ledelsens side til at sige tusind tak for indsatsen og ønske alle en velfortjent juleferie til alle ansatte.

God jul og Godt Nytår

Mvh

Jacob

Nisse

 

Mandag den 12. december 2016

Opslag om koret - se her

Juleafslutning den 19.12  se her

Bestyrelsen har givet os en ekstrabevilling så vi har kunnet få realiseret flere nødvendige forbedringer her og nu. Bevillingen skal ses i sammenhæng med at årets resultat er beregnet til at give et overskud. Da vi sidste år fik ændret på søskendemoderationen, er det naturligvis ikke hensigtsmæssigt at komme med et større overskud og derfor er bestyrelsen gået med til at vi igangsætter følgende;

 • Faldunderlag i gården
 • Lofter i gangareal 1. Sal
 • El i samme forbindelse
 • Nyt gulv i musiklokalet
 • Mørklægningsgardiner til teamlokalerne & kontor
 • Borde til elever + gardiner +skillevæg
 • Ophæng til løbehjul
 • Brandalarm ( ny)
 • Projektor musik
 • Projektor P-rum
 • Ekstrabevilling til Musik

Bestyrelsen har ligeledes ønsket at der indkøbes ekstra chromebooks så vi kan få antallet op på 60 hurtigst muligt og inden vi skal reparere. Der er derfor bestilt 20 chromebooks og et skab der skal stå i glasburet, så stjerneskuddet også har computere. Der er budgetteret med yderligere 20 computere, der vil blive indkøbt i foråret. Ingen tvivl om at det er en fantastisk julegave til de ansatte og eleverne. Når det er sagt er det også rimeligt, at de forældre og elever der er med til at producere et overskud også får glæde af midlerne i form af bedre adgang til computere og bedre undervisningsfaciliteter.

Investeringerne betyder at vi er mange der har travlt – musikrummet skal tømmes inden den 19.12 og der skal gøres klar til håndværkerne.

NBL skal være værter for Lilleskolernes parlament

Lilleskolernes parlament er et demokratiprojekt igangsat af Bjarne fra Bagsværd friskole i samarbejde med Lilleskolernes sammenslutning. Ideen er at elever fra 7.-10 klasse på landets lilleskoler kan deltage i de 2 dage parlamentet er samlet. Her skal de blandt andet på besøg på Christiansborg, hvor de skal møde Pia Olsen Dyhr fra SF, de skal drøfte elevernes demokratiske rettigheder på egen skole og ligeledes hvilke områder de ønsker at kunne deltage i fremadrettet.

Parlamentet kommer til at fylde 20-25 elever og et par voksne og de skal bo på skolen i de to dage parlamentet er samlet, nemlig tirsdag den 7. & onsdag den 8. Marts 2017.

Ledelsen drøfter NBL elevers eventuelle deltagelse med Nural.

DR – på besøg

DR har været på besøg – de havde hørt at vi samarbejde med DR ultra og deror har de været her og interviewe nogle 2. Klasses elever om hvad børn må i dag. Det skal bruges til et program hvor man sammenligner med tidligere tider.

Og mens vi er ved det så er en af vores tidligere elever i Politikken med en artikel om de unges seksualitet – se hvad Dalia Zahle mener her:

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-12-07-gymnasiepige-med-opraab-i-er ikke-skabt-til-kun-at-give-drengen-nydelse

 

Onsdag den 23.november 2016

Grundet sygdom aflyses 8.kl. engelsk i dag, således at 8.kl. har fri kl. 11.45.

 

Onsdag den 16. november 2016

Kære forældre og børn. Der er åben for tilmelding til lucia frem til på fredag. Tjek sedlen, der hænger ved afkrydsningslisten ved hygoteket og skriv jeres barn på, hvis han/hun er interesseret. Tilmeldingen er bindende. Bh Rene, Nural, Sarah og Karina.

Onsdag den 16. november 2016

Kære forældre og børn.

Vi går den kolde tid i møde og derfor har elevrådet sammen med 100%dinnødhjælp startet et projekt op, som går ud på at vi skal hjælpe en flygtninge lejr i Grækenland. Vi vil rigtig gerne gøre en forskel på Nørrebro Lilleskole, og derfor har vi meldt os til dette projekt.

I uge 48 har vi alternativ uge og der vil elevrådet sørge for at der er gennemsigtige sække med skilte foroven fra mandag til onsdag, på gangen, inden kontoret.

Vi vil blive utrolig glade, hvis I vil hjælpe os med at samle en masse tøj sammen. I skal blot putte tøjet i de poser I tænker tøjet passer ned i, også skal vi nok sørge for at finsortere det.

Om torsdagen, altså d.1. dec. har vi julefest på skolen og der vil være yderligere tøj og pengeindsamling på 3. sal, som halv- fuldmånen vil stå for. Det er altså den sidste dag man kan komme med tøj til 100%dinnødhjælp. Vi håber at I vil bakke op om vores projekt og vil være med til at gøre en indsats.

Bedste hilsner, Elevrådet

 

Onsdag den 16. movember

7.klasses timer fra 12.00 - 14.00 er aflyst i dag grundet sygdom og kursus.

 

22. oktober

En del af vores forældre, elever og ansatte har holdt efterårsferie her. Læs mere her

http://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=3090243

 

14.oktober 2016

Afslutningen på emneugen var en blanding af optræden og udstilling. På de fleste værksteder fortalte eleverne m deres projekt, viste plancher, billeder m.v. I salen afløstes husmødet af en fremlæggelse så den kan du se her.

APARTHEID TIDSLINJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.oktober 2016

Så synger emneugen på sidste vers. Der er lavet rejsebøger a la "Turen går til..." og der læses korrektur på disse for landene Japan, Brasilien, Peru, Italien og sydafrika. Der knokles store og små sammen og det er dejligt at se de store tage ansvar for de små. De små syntes de lærer en masse og de store at de har mange sociale opgaver. Stemningen er i top og alle er glade.

se billeder her

 

 

10. oktober 2016

Så er emneugen skudt i gang. Eleverne er organiseret i venskabsklasser og det er Geografi der er hovedfaget i denne uge, der har overskriften Verdens Lande. Se mere om ugen her.

 

 

 5.oktober 2016

Kære forældre

Har I viden til at vejlede?

I har stor og afgørende indflydelse på jeres barns valg af ungdomsuddannelse.

Men har I nok viden til at vejlede om f.eks.

 • ·De over 100 forskellige erhvervsuddannelser?
 • ·Erhvervsuddannelser med gymnasial eksamen?
 • ·Forskellen på de gymnasiale uddannelser?
 • ·De mange muligheder for karriere og videreuddannelse en erhvervsuddannelse giver?

Besøg forældreaftenen under Copenhagen Skills Uddannelsesevent i Bella Center d. 26. oktober 2016 kl. 16-20 og bliv klogere på de mange muligheder – og oplev stoltheden ved at kunne et fag!

Programmet er vedhæftet, men det kan også findes på http://copenhagenskills.dk/kaere-foraeldre - hvor I også kan læse mere om aftenen og om uddannelser.

De bedste hilsener og på gensyn

Copenhagen Skills

 

 

28.september 2016

6. klasses fysik er aflyst grundet sygdom blandt personalet.

Der er en del elever og voksne der i disse dage har influenza. den starter typisk med ondt i halsen, men meget hurtigt herefter ca en dags tid bliver den til svimmelhed, træthed og snot i lange baner. Nogen får også dårlig mave, opkast m.v. 

På skolen gør vi hvad vi kan, spritter håndtag af, opfordrer eleverne til hyppig håndvask og så sender vi de elever hjem der er syge. Vi oplever desværre at flere og flere kommer i skole inden de er helt raske. Det er som sådan godt nok at man passer sin skole, men kommer man i skole og er syg så smitter man andre elever.

Vi opfordrer derfor til at ingen elever eller voksne kommer i skole før de er helt raske.

 

Terminsprøver for 8.og 9.kl. 2016

fra d.24.oktober til d.4.november

 

Uge 43 d.24.-28.okt.

klasse

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.kl.

Mdt.matematik/

mdt.fransk

Mdt.matematik/

mdt.fransk

Skr.matematik

Skr.dansk

Dansk mundtlig

Lokale og tid

Mat. 8.kl./fransk 4.sal

Mat. 8.kl./fransk 4.sal

9.kl.

9.kl.

Erics kontor

9.kl.

Skr.matematik

Skr.dansk

Engelsk mdt./Fransk mdt.

Engelsk mdt./Fransk mdt.

Retskrivning og læsning

Lokale og tid

9.kl.

9.kl.

4.sal/8.kl.

4.sal/8.kl.

9.kl.

 

Uge 44 d.31.okt.-4.nov.

klasse

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.kl.

Mdt. Dansk

Naturprøve

/Idræt

Naturprøve

/Idræt

Engelsk mdt./Engelsk skr.

Engelsk mdt./Engelsk skr.

Lokale og tid

Erics kontor

8.kl./Gym

8.kl./Gym

4.sal

4.sal

9.kl.

Dansk efter aftale med K

Mdt. Mat./kultur

Mdt. Mat./kultur

Naturprøve

/Idræt.

Naturprøve

/Idræt.

Lokale og tid

9.kl.

4.sal/Erics kontor

4.sal/Erics kontor

4.sal/Gym

4.sal/Gym

NB! 8.kl. har engelsk skriftlig som hjemmearbejde der afleveres efter aftale med Annemette.

Eleverne skal selv husk at tage følgende med:

Dansk sprog og sprog brug

Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, samt grammatiske oversigte.

Dansk skriftlig fremstilling

Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol og elektroniske ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Matematik Færdighedsdel

Der må ikke benyttes lommeregner eller andre datatekniske hjælpemidler. Det er således udelukkende de nødvendige praktiske hjælpemidler, der er tilladte (passer, lineal, vinkelmåler, mv.).

Matematik

Ved problemløsningsdelen må eleven benytte en godkendt formel- og tabelsamling, egne optegnelser og opslagsværker samt andre hjælpemidler herunder lommeregner og computer

Skriftlig naturfagsprøver fysik/biologi/geografi

Ingen hjælpemidler

Fysik mundtlige

Egne notater og bøger må medbringes

Sprog prøver engelsk og fransk:

Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der alene anvendes tekstbehandling med stavekontrol synonymordbog og elektroniske ordbøger.

Husk blyant, kuglepen, mm. !!!

 

 

22.september 2016

Mødet for forældre til elever der er opskrevet på venteliste med henblik på optagelse i børnehaveklassen til august 2017 afholdes i skolens gymnastiksal den 27.10 kl.17.00. Det vil inden mødets start være muligt at blive vist rundt af elever fra vores Hygotek(SFO) ønsker du denne mulighed er det en god ide at kigge ind på 1. sal fra klokken 15.00.

Hvert år er der forældre der gerne vil have deres børn med. I indbydelsen skriver vi at mødet er for forældrene. Mødet er fastlagt til klokken 17.00 og i tidsrummet 17.00 - 18.00 vil I kunne få en genrel orientering om skolen fra de mindste til de største. Vi ved erfaringsmæssigt at de mindste børn har svært ved at sidde stille i den time til halvanden det varer, hvorfor vi opfordrer jer til at lade dem blive hjemme.

Er det en mulighed at tage dem med på rundvisning og undlade at tage dem med til selve mødet er det helt ok - vi kan godt lide børn, vi syntes bare at der skal være ørenlyd for de viksne der kommer.

Vi glæder os til at se jer den 27.10

 

Mvh

 

Jacob Hatting

 

21.september 2016

Grundet sygdom og kursus er det detsværre nødvendigt at aflyse 5.klasses fransk i dag over frokost. Eleverne er velkomne til at blive i Hygoteket.

 

26. august

Kære forældre

Vi er nu så småt gået i gang med de indledende knæbøjninger til budget 2017. I den forbindelse har alle ansatte fået mulighed for at stille budgetønsker, men vi vil som i tidligere år gerne invitere jer med i processen. Er der ting I mener vi mangler, eller noget der skal fornyes, så er det nu og frem til november at I kan stille forslag. Der er naturligvis forskale på ønsker, noger hører under driften fx. lærer og elevtimer, mens andet hører under anlægsudgifter, men det behøver I ikke tænke på, vi skal nok finde ud af at placere og prioritere ønskerne sammen med bestyrelsen, så hvis du tænker; "Hvorfor har vi ikke...." så tøv ikke, send en mail til skolen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og du er med i processen.

 

9. august

Skema, timer, opstart og så er vi i gang...

Så er skolen i fuld gang og ugen er planlagt med klasselærerdage mandag til onsdag og skemadage torsdag og fredag. Vi har fået 24 søde, sjove og smukke nye mennesker i vores børnehaveklasse og alle klasser er fyldt op. Det betyder at der sammen med børnehaveklassen er 24 nye elever fordelt på de øvrige klassetrin, hvilket er forholdsvis mange nye. Desværre er Jeanne sygemeldt, men Thomas er sprunget til og fungerer som klasselærer for 6.klasse indtil Jeanne er tilbage. De nye skemaer er lagt ind på hjemmesiden under de enkelte klasser. Ved en sammenligning mellem de nye og gamle skemaer kan man se at vi har skruet ca 2 lektioner ned pr klasse i år. Det sker som følge af drøftelser i debatcafeer, i lærergruppen og i bestyrelsen. På baggrund af folkeskolereformen satte vi timetallet i vejret, men der er fra debatcafeen og bestyrelsen sat spørgsmålstegn ved værdien af de lange skoledage og ingen har kunnet dokumentere, at eleverne blev klogere af dette. Der er så at sige ikke en sammenhæng mellem hvor mange timer man får og hvor klog man bliver. Til gengæld er det netop dokumenteret, at børn der er glade for deres skole, lærer mere. Derfor satser vi på at have glade børn, som har tid til et liv uden for skolen også. Det timetal eleverne får i år ligger lidt højere end det gjorde inden vi justerede i forbindelse med folkeskoleeformen men altså lidt mindre end sidste år. Ud over hensynet til elevernes trivsel og fritid, har ledelsen også lagt vægt på at kunne paralellæge så mange timer som muligt i de mindre klasser. Det sker fordi vi ikke længere kan hente vikarer i samme omfang som tidligere, da skolen nu selv skal dække alt korttidsfravær.