Siden er sidst redigeret den 05.10.2020

 

Kære kommende forældre og børn.

Her på denne del af hjemmesiden vil vi orientere om optag til 0.klasse i skoleåret 2020-21 med opstart til august 2021.  Orienteringsmødet i oktober kan desværre ikke gennemføres som vi plejer grundet Corona situationen, men vi vil nedenfor præsentere os selv og give praktisk information. Det gør vi gennem en række videoer, tekster og billeder. Når du som kommende forældre er endt på siden her, er det sikkert fordi vi har sendt dig en mail med et link.

 

Vi ved at det er surt ikke at kunne se skolen inden I skal træffe et valg, men vi er ikke herre over coronasituationen og vi har et stort ønske om at passe på vores børn, ansatte og på dig.

Du er naturligvis velkommen til at surfe rundt på siden hjemmesiden og finde information fx om skolepenge, sfo m.v. men den information du skulle have haft på mødet er vi nødt til at lække ind her og på selve dagen den 29.oktober hvor mødet skulle være indkaldt laver vi et webinar som du også indbydes til. Se mere i den fremsendte mail.

Spørgsmål er altid velkomne på mail på adressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Scroll ned af siden her og se de mange indslag.

Video:  "Inden du ringer til os og spørg om hvilket nummer du står på ventelisten"  klik her (Mac)  klik her (PC) Skoleleder Jacob Hatting orienterer

Hvad er en lilleskole?   Iphone/Mac klik her        PC/android klik her

Musik skal der til - se Galaksens vende tilbage sang klik her

 Børnene præsentereser & viser rundt:

Skolen NBL        iphone/Mac tryk her       PC/android tryk her

Stjerneskuddet  Iphone/Mac tryk her        PC/android tryk her

Galaksen           iphone/Mac tryk her        PC/android tryk her

Nymånen          iphone /Mac tryk her        PC/android tryk her

HF-månen        iphone /Mac tryk her        PC/android tryk her

og 9.kl.             iphone/Mac tryk her         PC/android tryk her

Gården             iphone/Mac tryk her         PC/android tryk her

Gymnastik       iphone/Mac tryk her          PC/android tryk her

Køkkenet         iphone/Mac tryk her          PC/android tryk her

Musik               iphone/Mac tryk her         PS/android tryk her

  

sommer

De enkelte trin:

Galaksen (SFO)præsenterer sig klik her

Stjerneskuddet 0.-2.kl klik her

Nymånen  3.-5.kl. klik her

Halvfuldmåmen præsentere sig klik her

 

Folkeskolereformen - betyder den noget for NBL ?

Folkeskolereformen er en ændring af skolen der har fået stor betydning, så selvom den ikke har direkte betydning for os som lilleskole, så har vi forholdt os til den i tre videoer nedenfor.

Folkeskolereformen og undervisningen   Iphone/Mac klik her        PC/android klik her

Folkeskolereformen og Inklusion             Iphone/Mac klik her        PC/android klik her

Folkeskolereformen og arbejdstiden       Iphone/Mac klik her        PC/android klik her

Lejrskoler, koloni og musik og teaterfestival.

Alle klasser tager på lejrskole hvert år (når der ikke er corona). 0.kl holder en overnatning på skolen og de ældste tager ind imellem til udlandet, men ellers bruger vi mest danske lokaliteter. Lejrskolerne skal have et fagligt indold. Vi tror det er vigtigt for ungerne at se hinanden på slap line og vi tror at lærer elevforholdet ligeledes profitterer af at vi er sammen i et par døgn eller mere. Klassefællesskabet bliver ligeleedes styrket, så ud over at det er dyrt for skolen, så er det rigtig godt givet ud. Forældrene opkræves ikke særskilt for lejrskoler ud over måske lidt lommepenge. Årsagen til dette er, at vi vil have alle børn med og en udskrivning på 4-5000 kronere for en lejrskole, kunne gøre at nogen ikke havde råd. I ugen før sommerferien tagere de store afsted på musik og teaterfestival. Her kommer repræsentanter og klasser fra de 59 lilleskoler for at være sammen, spille musik, lave teater, deltage i workshops m.v. I ugen efter at vi er gået på sommerferie har skolen et tilbud om koloni. Her kan alle komme med, men normalt er det de mindste i stjerneskuddet der fylder mest. Kolonien placeres ligeledes forskellige steder i Danmark.

Billedet ovenfor er fra 8 & 9.klasses tur i år til Bornholm.

 

Demokrati

Skolen har et formelt demokrati bestående af en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling, persdonalemøder, lærermøder og elevrådsmøder. Elevrådet er repræsenteret i bestyrelsen og må deltage i alt bare ikke personalespørgsmål. Ved siden af det formelle demokrati har vi også klassemøder, gangmøder og husmøder hvor alle deltager. Se hvordan det kan foregå på et husmøde - klik her

Ud af huset

Vi tager tit på ture ud af huset, både i naturen og på muser o.lign. Nedenfor kan du se nogle små animationsvideoer som eleverne i 5.klasse har lavet da de var på tur til mediateket.

https://www.youtube.com/watch?v=GG6AWafWBW0

https://www.youtube.com/watch?v=QuYvdmdwiTg

https://www.youtube.com/watch?v=Bf2UGmPvbQ8

 

Galaksen (SFO)

Du kan læse meget mere om galaksen på hjemmesiden, her får du bare en lille video, der viser hvordan udelivsværkstedet arbejder med at etablere plantekasser i gården. klik her

Kunst i Galaksen

 

Tilsyn

Vi forventer af forældrene at de bidrager til skolens udvikling ved at stille spørgsmål, ved at I undrer jer og at dialogen omkring jeres barn og skolen ud over forventningsafstemning også handler om at vi er fælles om at udvikle skolen. Det kan ske at I er kritiske og det må man gerne, men vi forventer at samtalen hjemme om skolen foregår i en god tone og at spørgsmål eller kritik rettes direkte til den eller dem det handler om. Det at I følger med, tager ansvar og er kritiske er jeres del af tilsynet. Men vi har også en ekstern tilsynsførende som hvert år ser os efter i sømmene og som vurderer vores undervisning. Den tilsynsførende skal helst skrive i sin rapport, at vi præsterer en undervisning der står mål med hvad man i almindelighed kan forvente i folkeskolen og det har skiftende tilsynsførende heldigvis gjort i hele skolens levetid. I videoen nedenfor præsenterer vores nuværende tilsynsførende sig.

Klik her

Fra billedkunst

 

Bestyrelsesformanden orientere klik her(mp4)    klik her(mov)

I videoen orienterer bestyrelsesformand Jacob Sørensen om de tanker og overvejelser han havde som almindelig forældre i forbindels med valg af skole.

De ansatte

Vi er 3 på kontoret - skoleleder Jacob, viceskoleleder Eric og regnskabsfører Geert. I undervisningen  og Galaksen har vi 19 ansat som fortrinsvis er læreruddannede. Fortrinsvis fordi vores galaksepersonale er ansat som fagpersoner, aflønnes som lærere og er ansat som lærer og pædagoger. Baggrunden for dette er dels at pædagoger er svære at rekrutterer, men ligeledes at vi gerne ser at dem vi ansætter har kvalifikationer som gør dem egnede til at undervise. Ambitionen er at lærerne i Galaksen og Stjerneskuddet (0-2.kl) kan flekse mellem at undervsie i skolen og udføre undervisningsrelaterede aktiviteter i Galaksen i årsplanerne begge steder opereres med parallellagte temaer så der altid er en sammenhæng.

Generelt har de ansatte det godt. Vi kan blive ramt af sygdom og stress som alle andre, men NBL er eet sted hvor folk gerne bliver længe. Hør fx hvad skolens tillidsmand Jeanne siger tryk her

Kontoret

På kontoret vil du typisk møde Geert, der er vores forretningsfører, Jacob der er skoleleder og Eric der er viceskoleleder. Jacob figurere flere steder her på siden, så her får du lige mulighed for at se Geert - tryk her og Eric tryk her 

I er altid velkomne på kontoret også her i coronatiden, hvis I har et æriende, hvis I skal tale med os eller hvis I skal hente en blanket, aflevere en glemt madpakke eller lige vil orientere os om noget I har set eller hørt på skolen.

Serviceteamet

Vi har vore eget serviceteam - Toni, der er pedel, Lotte og Salime der gør rent. De fylder ikke så meget i det store fællesskab, men det gør alt det de fikser og fjerne efter os andre. Her smiler og vinker de til dig - og vi skylder dem at hjælpe til hvor vi kan. klik her