Hvert år gennemgår bestyrelsen skolens ansvars og kompetenceplan med henblik på at foretage justeringer og tilretninger så det er gennemskueligt hvem der kan træffe beslutninger om hvad. I 2019 er dette også sket i forbindels med bestyrelsens konstitueringsmøde.

Du kan hente planen her