Bestyrelsens Rolle, Ansvar og Kompetence

Bestyrelsen for Nørrebro Lilleskole består af syv forældre til elever på skolen, og har det overordnede ansvar for skolens drift, ledelse og økonomi. Den har den overordnede beslutningsret på skolen, i tæt samarbejde med skolederen. Skolelederen varetager skolens daglige ledelse, herunder fastlæggelse af skolens pædagogiske mål og principper.

Generalforsamlingen

Bestyrelsen vælges i forbindelse med skolens generalformsaling, i det hedder ”møde i forældrekredsen”. For at blive valgt skal man have forældremyndighed til en elev på skolen. På generalforsamlingen præsenterer bestyrelsen deres arbejde i det forgangne år og fortæller om fremtidige visioner og fokusområder for det kommende år. Derudover præsenterer de skolens økonomi på en let og gennemskuelig måde. Hvis generalforsamlingen vedtager forslag, er det bestyrelsen der skal sørge for at de bliver ført ud i livet.

Økonomi

Som overordnet ansvarlige for skolens økonomi er det bestyrelsen der fastsætter størrelsen af skolepengene, er ansvarlige for udarbejdelse af og opfølgning på skolens budget, samt at skolens penge anvendes sparsommeligt, produktivt og effektivt.

Personale

Bestyrelsen står for at ansætte skolens ledelse, skolelederen og vice-skolelederen, som står for den daglige ledelse af skolen. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for eventuel afskedigelse af personale og deltager som regel også ved ansættelsen af nye medarbejdere.

Møder

Bestyrelsen mødes 6 gange om året og diskuterer skolens udvikling, økonomi og eventuelle sager der er opstået og som kræver bestyrelsens stillingtagen. Bestyrelsen har tavshedspligt i forhold til de sager den behandler om elever, forældre og personale.  

Klager

Klager over forhold på skolen håndteres først og fremmest af de involverede teams og skolens ledelse. I tilfælde af at man som klager ikke er tilfreds med behandlingen af en klage afgjort af skolelederen, kan man rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen, jævnfør proceduren for klager. Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde træffe en endelig afgørelse, der ikke efterfølgende kan ankes.

Alle forældre til børn på skolen kan bede bestyrelsen om at behandle en sag. Hvert år justerer bestyrelse og skoleleder skolens Ansvars- og kompetenceplan som du kan se i her.

 

Bestyrelsesmedlemmer Navn Mail
Formand Jacob Sørensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Juliana Rodriques -Andersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontaktpers. Galaksen Mie Odgaard Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
     
Kontaktpers. forældreråd Sesse Frich -Trusell Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Økonomiansvarlig

Thomas Bugge

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant 
Asbjørn Lindsø Andersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant

Amalie Martinus Hauge       

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Personale
Skoleleder Anja Szabo Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tillidsrepræsentant Jeanne Pedersen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Viceskoleleder Eric Rodgers Veitch Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skolesekretær Geert Ohlfsen-Bagge Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.