Generalforsamlingen rummer jf. lovgivning om frie grundskoler 2 møder, nemlig dels generalforsamlingen hvor formanden for bestyrelsen gennemgår årets gang i sin beretning, suppleret af skolelederens beretning, regnskabsaflæggelse og budgetgennemgang. Ministeriet krævede for nogle år siden at vedtægterne skulle ændres, således at det er bestyrelsen og ikke generalforsamlingen der godkender regnskabet og budgettet, hvorfor disse punkter kun er til orientering.

Efter generalforsamlingen er der møde i forældrekredsen - kaldet valgmøde, hvor bestyrelse og suppleanter vælges og hvor forældrekredsen vælger den eksterne tilsynsførende for det kommende år.

Af ovenstående årsager skal der foreligge 2 referater, nemlig referat fra generalforsamlingen og referat fra forældrekredsens valgmøde.

Læs referatet af de to møder her.

OBS: Dokumenterne ligger vandret - vi ved det godt, men du kan under "vis" i acrobat reader, der er det program du åbner pdf- filer med ændre på indstillingen og rotere dokumentet, så det er mere læsbart.

 //