Elevrådsarbejdet 2016-2017 & trivselsmåling.

Skolens fødselsdag d. 20. april:

Fælles arrangement for hele skolen. Traditionen tro planlægger elevrådet, i samarbejde med ledelsen, hvad der skal ske.

Vi sætter tid af til at tale med børnene om hvad der kunne være interessant for dem at opleve med hele skolen, som både de små og store synes kunne være sjovt.

Venskabsklasser/ store og små venner:

Elevrådet taler løbende om, hvordan fælleskabet mellem venskabsklasserne kan styrkes (aktiviteter, turforslag m.m.).

Foreløbigt har vi talt om, at man arbejder sammen med sin venskabsklasse til de emneuger, hvor det kan lade sig gøre. Vi har også talt med lærergruppen om at lave en dag, som vi sætter af til venskabsklasser, hvor vi tager på tur sammen. Derudover vil vi komme med forslag og opfordringer via opslag og på Husmøderne.

Møder:

Elevrådet mødes ca. en gang om måneden. Der hænger mødeplaner i alle klasser.

Der kan i perioder være brug for at mødes hyppigere.

Projekter der er blevet lavet i forbindelse med elevrådets hjælp:

Indtil videre har elevrådet sørget for, blandt andet:

 1. ophængning af sæbe dispenser ude på gangene
 2. Fået etableret drenge og pigetoiletter
 3. haft fokus på hygiejne, lavet skilte til toiletter (husk at vaske hænder og træk efter dig)
 4. husmøderne er blevet mere effektive med korte og vigtige meddelelser
 5. tøjindsamling for 100procentnødhjælp, som har været kæmpe succes, vi er blandt andet en af de få skoler, som har samlet mest tøj ind til 100procentnødhjælp
 6. Synliggøre trinene på skolen/udsmykning (det blev synliggjort i emneugen i uge 17)

Forslag til projekter fra elevrådet:

 1. Næste projekt Miljø (papirspild, affald, forurening)
 2. Legepatrulje gennemføre legepatrulje i gården en gang om ugen, da de små børn har brug for hjælp til lege, konflikter, legekammerater og rollemodeller.

Referat af elevrådsmøde d. / 6:  (sidste elevrådsmøde for dette skoleår)

Evaluering af skolens fødselsdag:

Eleverne syntes generelt at det var en rigtig sjov og anderledes fejring af skolens fødselsdag. De har ikke noget imod at man kommer i Zoo engang imellem, men forandring fryder, mener de. :)

De kom med det forslag at man kunne dele skolen op i to hold næste gang, hvor den ene halvdel laver en aktivitet imens den anden halvdel laver en anden aktivitet, så man ikke er så mange på een gang.

Året der gik:

 • Gode og effektive elevrådsmøder, eleverne har følt at de har været med til at bestemme dagsorden
 • spændende ting at tale om
 • sjovt, fået mange ønsker opfyldt
 • Hyggeligt at være med
 • fedt, der er blevet gjort en forskel og eleverne føler de er blevet hørt (udtalelse fra elever)

Næste år:

 • Flere aktiviteter hvor hele skolen er med til det
 • Flere aktiviteter der skal foregå i pauserne eks. fodbold turnering
 • husmøderne skal være mere interessante eks. sanghold der kunne stille op og synge, underholdning
 • Finde på projekter næste år, hvor elevrådet kan gøre en forskel for skolen.

Elevrådsmøde fredag d.13/1-2017:

Tale om bestyrelsesmøde og elevrådenes parlament

Hvad er der sket i elevrådet indtil videre?

Indtil videre har elevrådet stået for blandt andet:

 1. ophængning af sæbe dispenser ude på gangene 
 2. Fået etableret drenge og pigetoiletter
 3. haft fokus på hygiejne, lavet skilte til toiletter (husk at vaske hænder og træk efter dig)
 4. husmøderne er blevet mere effektive med korte og vigtige meddelelser
 5. tøjindsamling for 100procentnødhjælp

Hvad rører sig i elevrådet?

 1. Der bliver ikke sat tid af til elevrådet i klasserne! Der skal skal sættes tid af til elevrådet min 20.min om ugen til at tale om hvad der rører sig i elevrådet og hvad eleverne skal tage stilling til.
 2. Udskolingen har udfordringer med lektier, lærerne skal være bedre til at koordinere lektierne + husk at skrive lektier på nettet, Nural/Jacob går videre med det til næste lærermøde
 3. Der er ikke nok bærbare til udskolingen, det går ud over nymånens computere, så nymånen ikke har nok til undervisningen  - mener der er købt flere ind til dem.
 4. Der er koldt på 4. sal, også selv om radiatoren, er det noget man kan gøre noget ved - Jacob?
 5. Navne på knager i nymånen (3.+4.kl.) Have fat i en dymo - Nural
 6. Elevrådet har et stort ønske om at man laver minisamfund noget oftere til emneuger. (tale med emneuge holdet om det)

Nye projekter:

 1. Næste projekt Miljø (papirspild, affald, forurening)
 2. Legepatrulje gennemføre legepatrulje i gården en gang om ugen, da de små børn har brug for hjælp til lege, konflikter, legekammerater og rollemodeller.

Skolens fødselsdag

 1. Tænk over ideer til skolens fødselsdag, gå videre med det til klassen.

Engagement i elevrådet- hvorfor er I med? Brug for engagerede medlemmer som står frem, når der er brug for dem

Bestyrelsesmøde på torsdag d.19/1-2017

 1. Ida fra 8.kl. vil gerne deltage

Evt.

 1. Vigtigt at elevrådet bliver gjort synlig

 1. Reklamere for elevrådet til husmødet næste gang, vigtigheden af elevrådet og  

                       hvad er elevrådet?

 1. Forslag til næste emneuge Arbejde med miljø og forurening

Trivselsmåling:

Hver repræsentant har præsenteret målingen for sin klasse i løbet af en uge sammen med klasselæreren. Spørgeskemaerne blev afleveret senest d. 24. april og besvarelserne blev gjort op af elevrådet.

Her er skemaet for trivselsmålingen, og tallene er parentes er det, som eleverne har svaret. Man kan konkludere, at eleverne på NBL synes at skolen er et godt sted at være, både fysisk, psykisk, socialt og fagligt. Dog kan vi også konkludere at eleverne savner mere it i undervisningen, og det er vi i gang med udvikle i undervisningen, skolen har lige fået nye computere, som eleverne vil få gavn af.

                     

DET PSYKISKE

Vi vil rigtig gerne vide, hvad du synes om det at være elev på Nørrebro Lilleskole. Man kan kalde det stemningen. De voksne vil kalde det det psykiske miljø. Vi har lavet nogle spørgsmål, men måske har du noget helt andet, du synes, det er vigtigt, vi får at vide. Det kan du skrive på linierne.

 1.         Har du en bedste ven på skolen?                           

                   Ja (115)         Nej (16)

 1. Har du mere end én ven på skolen?                                          

                   Ja (133)         Nej (6)

 1. Har du altid nogen at være sammen med

                      Ja (102)       Nej (38)

 1. Hvordan har du det med dine lærere?   

                   Godt (100)  nogenlunde (19)   skidt (4)

 1. Bliver du drillet?                                   

                   Aldrig (96)      nogen gange (47) tit (4)

 1. Bliver du mobbet?          

                   Aldrig (118)   nogen gange (14) tit (1)

 1. Driller du andre?            

                  Aldrig (110)  nogen gange (21)   tit (3)

                                                                                                                                                       

 1. Mobber du andre?         

                   Aldrig (101) nogen gange (9)  tit(7)

 1. Går du glad i skole om morgenen?     

                   Sjældent  (3)   nogen gange(51)   tit (65)

 1. Går du glad hjem fra skole?

                    Sjældent (2)  nogen gange (24)   tit (105)

 1. Har du mange lektier for? 

                   Aldrig  (8) nogen gange (96) tit (21)

Her kan du skrive, hvis du har gode ideer:______________________________________

                      DET FYSISKE

Vi vil også rigtig gerne vide, hvad du synes om selve stedet, og de ting vi har her. Altså hvad du synes om de rammer du færdes i. De voksne vil kalde det det fysiske miljø. Igen har vi nogle spørgsmål, men på linierne kan du også skrive noget, hvis der er mere, du mener, vi bør vide.

12.                Er der rent og pænt på toiletterne         

                    Ja (39)   nej (96)

 1. Sidder du godt ved dit bord?                   

                    Ja (119)      nej (15)

14.                Er der for mørkt i dit klasseværelset    

                    Ja (25)        nej (111)

15                 Er der for koldt i dit klasseværelse?     

                    Ja(24)   nej (109)

16                 Har du et godt sted at sidde og spise?

                      Ja (123)     nej (22)

17.                Har vi computere nok på skolen?             

                   Ja (56)        nej (87)

 1. Er vores bøger for gamle?                           

                    Ja (44) nej (92) 

 1. Mangler der legeredskaber til pauserne?   

                    ja (60)       nej (81)

20.              Er der meget støj i timerne?              

                   Aldrig (12)     nogen gange (95)  tit (12)

21.              Er der meget støj i pauserne?   

                   Aldrig (18)    nogen gange (61) tit (56)

Her kan du igen skrive, hvis du har gode ideer til os______________________________

DET ÆSTETISKE

Sidst vil vi også meget gerne vide hvordan det er at være her på skolen. Ikke rammerne heller ikke hvordan du har det med dem der er her, men hvordan du har det med selve stedet! De voksne vil kalde det det æstetiske miljø.

22.                Synes du skolen er pæn udvendig?      

                                       Ja (100)          nej (54)

23.                Synes du skolen er pæn indvendig?     

                                       Ja (107)          nej (49)

24.              Har vi pæne ting på væggene?  

                   Ja (108)          nej (47)

25.                Er der rart og pænt i dit klasseværelse?     

                    Ja (121)        nej (32)

26.                Synes du man kan se det er din klasse?     

                   Ja (129)       nej (27)

27.                Ser du på vores udstillinger i skolen?    

                   Ja (41)        nej(42)

                     

28.               Hjælper du med at holde skolen pæn?  

                    Ja (105)   nej (48)

29.                Synes du Nørrebro Lilleskole er et godt sted at lære?    

                   Ja (144)     nej(9)

                     

NB: Tallene er ikke ensartede for hvert spørgsmål, hvilket er udtryk for at optællingen kun har registreret afgivne stemmer. Resultatet vil blive tolket og indgå i elevrådets arbejdsopgaver i det nye skoleår.

Her kan du skrive, hvis du har gode ideer til hvordan Skolen kunne blive   

                    pænere

___________________________________________________________________Få malet væggene, pænere facade,

OG TIL SIDST

- Måske har du bare en god ide til os i elevrådet, skolebestyrelsen og lærerne som handler om din skole.  Så må du meget gerne skrive den her!

_______________________________________________________

Holde flere arrangementer på skolen

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Kommentar: Isolering og pænere vægge i 9. klasse - der er koldt tit

TAK FOR HJÆLPEN.

Hilsen Elevrådet :)

 

 

 

Referat af elevrådsmøde tirsdag d. 14.april kl. 9.15-10

 

1. Trivselsmåling:

Hver repræsentant præsenterer målingen for sin klasse i løbet af ugen sammen med klasselæreren. Spørgeskemaerne afleveres senest d. 24. april og besvarelserne gøres op. Cecilie og Mira fra 6.kl hjælper Helene med opgørelsen.

 

2. Jubilæumsfest torsdag d. 4. juni:

Asta Rose, 5.kl., Mira og Cecilie 6.kl, Nora og Josef 4.kl vil gerne med til næste udvalgsmøde, hvor den nærmere planlægning finder sted.

Rep. fra 7.kl og 8.kl spørger i deres klasser, hvem der kan tænke sig at være DJ’s til festen.

Rep. fra 3.-5.kl spørger i deres klasser, hvem der vil stå i hvilke boder.

 

3. Skolens fødselsdagsprogram

Gennemgået.

 

4. Elevrådets fælles udflugt

Planlægges - Helene finder ud af hvilken kollega,der kan tage med samt budget. Vi skal højst sandsynligt på Bakken. Cecilie og måske Mira vil gerne være med til at planlægge dagen.

 

5. EVT.

Hjalmar 8.kl. foreslår at vi kan leje nogle haller i Nørrebrohallen til idrætsundervisningen.

Asta Rose fra 5.kl foreslår at man får svømmeundervisning i idræt.

 

 

Elevrådet skal i 2015 forny undervisningsmiljøundersøgelsen blandt eleverne. Se den tidligere her

 

Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden. Hvis du vil i kontakt med elevrådet kan du kontakte elevrådsrepræsentanterne eller Helene, der er kontaktlærer for elevrådet.

Elevrådsarbejdet 2014-2015 - foreløbig plan:

Legepatrulje: I august-september samt april-juni vil der være nogle repræsentanter fra elevrådet, der stiller op som Legepatrulje i gården i det store frikvarter. De vil sætte nogle forskellige skolegårdslege i gang fra Legemappen. Alle kan være med - det er en god måde at lære hinanden på kryds og tværs. Elevrådet vil gerne gøre en særlig indsats for, at de nye børn fra 0.klasse er med til legene, hvis de vil, sådan så de kan falde ekstra godt til.

Legepatruljen kan kendes på deres grønne t-shirts.

Anti-mobbedag/Kammeratskabsdag: Der vil i løbet af dette skoleår blive arrangeret en dag eller to for hele skolen, hvor fællesskabet styrkes på forskellige måder. Elevrådet drøfter dette nærmere på det første elevrådsmøde.

Skolens fødselsdag d. 24. april: Fælles arrangement for hele skolen. Traditionen tro planlægger elevrådet, i samarbejde med ledelsen, hvad der skal ske.

Venskabsklasser: Elevrådet udarbejder forslag til, hvordan fælleskabet mellem venskabsklasserne kan styrkes (aktiviteter, turforslag m.m.).

Møder: Elevrådet mødes ca. en gang om måneden. Der hænger mødeplaner i alle klasser.

 

Referatet af skoleårets sidste elevrådsmøde juni 2014:

 

Der kom et forslag på banen om at holde et skolebal - fx kombineret med en af emneugerne. Temaet kunne være "gamle dage". Man kunne øve lanchet i salen og danse det til ballet.

Forslag i forbindelse med de nye toiletter: Lyst malet, rørerne skal forbedres, fliser i gulvet, sigtemærker i kummen på drengetoiletter, uparfumeret sæbe uden tilsætningsstoffer, sæbeholder i gangen ved vasken.

Legepatrulje: Der er ikke stemning for at køre det hele året men de første par måneder af skoleåret for de nye 0.'er vil elevrådet gerne stå for. Det sættes i gang lige efter sommerferien på første elevrådsmøde.

En ønske til legepladsen næste gang der er råd: Vippe, om også kan dreje rundt.

 

Kan Sløjdlokalet evt. kombineres med håndarbejdslokale?

 

 

 

 

 

 

August 2013- januar 2014:

Elevrådet har været med til en langstrakt og meget spændende proces omkring etableringen af vores nye legeplads i gården. Repræsentanter fra 3.-5.kl har siddet med i alle faser af projektet - undersøgt og formidlet elevernes ønsker til ledelse og bestyrelse, siddet med til møder med forskellige legepladsfirmaer og været med til udvælgelsen af den bedste løsning samt indvielsen af den legeplads. Det har været en rigtig lærerig og interessant oplevelse for både børn og voksne at se elevrådet arbejde så målrettet og engageret med opgaven.

Elevrådets næste projekt er renoveringen af skolens toiletter. I mellemtiden kigger vi på skolens ordensregler for at se, om der er noget at tilføje/redigere.

 

Referat af elevrådmøde 26/8:

Godt fremmøde - vi manglede dog repræsentanter for både 7. og 8. kl. Til gengæld var der 3 elever fra 9.kl :)

- Dragedag i Dyrehaven: Alle laver drager, måske konkurrence om hvem der kan holde sin længst i luften? Evt. op til efterårsferien - vi spørger dem der planlægger emneugen, om det kan passe ind. 

August, Viola og Asta undersøger nærmere.

- Legeplads/gårdprojekt: Status og ønsker. Hvem vil med til møde med et par firmaer angående tilbud?

Theo, Lucca, Mohammed og Viola

- Legepatrulje: Alle er interesserde i at føre ordningen videre. Vi har t-shirts liggende. Helene laver plan for vagter så alle kan få en vagt om ugen i gården.

Torsdag d. 20. juni var 4 elevrådrepræsentanter på bustur med firmaet Elverdal for få inspiration til de fornyende tiltag, der snart skal indledes i vores skolegård.

Det var en spændende dag, hvor vi kørte rundt og afprøvede nye legepladser i København. Arkitekten, som havde tegnet legepladserne, fortalte undervejs om de forskellige ideer til alsidigt udviklende leg på Elverdals legepladser.

Alt i alt en inspirende dag for både legesyge børn og voksne. Vi glæder os til samarbejdet om gårdprojektet!

Vi har været på en spændende Workshop med Nørrebro Lokaludvalg i onsdag d. 7.nov. Her er de spørgsmål som elevrådet skulle diskutere op til workshoppen:


Skole:Nørrebro Lilleskole    
Elevråd i aldersgruppen:7-15 år
Medlemmer af elevrådet: 16 elever, 1-2 elever fra hvert klassetrin
Udvalgte elevrådsrepræsentanter: Lukas og Ulrikke (4.kl), Mads (5.kl) og Asta (6.kl)

Eleverne i de forskellige skolers elevråd får stillet disse spørgsmål, som en del af forberedelsen til

Skoleworkshoppen 7. November kl 9-14 i Osramhuset.


De skal vælge 2 – 3 repræsentanter fra hvert elevråd, der har samlet svarene sammen og har en kopi af dem med.  


Foreningsidræt:
Vi har samlet alle svar på et ark
Elevrådsrepræsentanterne svarer personligt herpå:

Kan du godt lide at lave sport? Hvis ja, hvilken slags?

Ja - karate, tennis,svømning, bordtennis, fodbold, basket ball

Dyrker du idræt i en klub? Hvis ja kan du så forklare hvorfor du godt lide at dyrke idræt i klub?

5 elever dyrker idræt i en klub. Det er sjovere at gøre det sammen med andre, man får nye venner, det er sjovt med motion, man møder nye mennesker, mere organiseret end når man spiller fodbold i gården, sammenhold, opbakning, samarbejde, ros, selvtillid

Hvad kunne få dig til at stoppe med at gå til idræt?

Hvis det blev for nemt eller kedeligt, hvis vennerne holder op

Hvis ikke du dyrker idræt i klub, kan du så forklare hvorfor du ikke gør?

Når man går til noget man hellere vil fx teater eller tegning, kan det være svært at få tid til idræt også. Det kan nogle gange være svært at finde en sportgren som ens venner gider at være med til

Hvad tror du, kunne få dig til at dyrke idræt i klub?

Hvis vennerne går der eller hvis man synes at det lyder interessant

Tænk dine kammerater med ind når du svarer herpå:

Kender du nogen der gerne vil dyrke idræt i en klub men ikke gør det. Hvad er (tror du) er årsagen?

Ikke tid, for dyrt, ikke tage sig sammen til at melde sig ind, hellere spille computer

Hvad kunne man gøre for at flere børn fik mulighed for at dyrke idræt i en klub?

Billigere priser - fx ridning, sammenlægning af idrætsklubber - flere muligheder for forskellige sportgrene og flere venner. Gøre reklame med plakater og ved at fortælle om sin klub på skolen


Lektiecafé:
Vi har skrevet svarene sammen på et ark
Elevrådsrepræsentanterne svarer personligt herpå:

Går du i lektiecafé?

Ingen går i lektiecafé

Hvem fortalte dig om lektie caféen og foreslog du brugte den?

Klasselærere, bibliotek, plakater, forældre

Hvor tit kommer du der?

aldrig

Kan du få alt den hjælp du ønsker dig?

Hvad er godt ved din lektie cafe og hvad er mindre godt?

Hvis du ikke bruger en lektie cafe hvem hjælper dig så med lektierne?

Forældre, søskende, lærerne, mig selv, bedsteforældre, kusine

Er der noget der gør at du ikke havde lyst til at bruge en lektie cafe?

Har ikke brug for det, tænker ikke over det, ved ikke hvad det er (1.kl), gider ikke.


Tænk dine kammerater med ind når du svarer herpå:

Kender du nogen der har svært ved at få hjælp til at lave lektier, men som heller ikke bruger lektie cafeer – Hvis du gør, hvad tror du så er årsagen til at de ikke bruger en lektie cafe?

De gider ikke fordi det er kedeligt

Ved du hvordan man kan finde ud af hvor der er lektie caféer- Hvad ville du gøre hvis du skulle finde én. Hvordan ville du lede- hvem vil du spørge?

Biblioteket, mine lærere, forældre, venner

Hvis du skulle forestille dig verdens bedste lektiecafé, hvordan skulle den så se ud og hvordan skulle der være i den her lektiecafé?

The, kage, gode hjælpere, ro, hyggeligt, venner, lære nye at kende


Fælles snak i elevrådet om ’Det gode børneliv’ –vælg 5 vigtige forhold ud for hvert spørgsmål
Svarene er sammenskrevet

Hvad er en god hverdag for dig?

Playstation, fodbold, ikke forstyrres af lillebror, karate, god mad, sammen med venner og familie, svømme, spille teater, tegne, have det sjovt, være glad og tryg, tro på sig selv

Hvad betyder noget for dig, når du går i skole, i klub, er sammen med vennerne til fritidsaktiviteter?

At lære noget og lege med venner, have det hyggeligt og rart


Snak med Politiet
Ved sidste skoleworkshop møde blandt alle elevråd på skoler på Nørrebro kom der et ønske om at tale med politiet og hvordan børn kunne ønske sig at politiet var når de mødte børn.
Politiet kommer så vi har brug for at høre jer om hvad I kunne tænke jer at tale med politiet om.
Nævn de 3 vigtigste ting I gerne vil stille spørgsmål omkring til Politiet.

Hvorfor må man ikke røre politiets våben?
Hvorfor kommer politiet ikke lidt mere på skolen?
Hvordan er det at have et arbejde hvor man risikere at komme til skade?
Referat af elevrådsmøde 19/4-2012

Forslag til indkøb til gården og idræt:
udendørsbolde - fodbolde og tennisbolde - det synes eleverne mangler, rutchebane, udendørs bordtennisbord, mål og net til gymnastiksalen.

Andre ønsker:
Ur på skolens frontmur og klokke der ringer ved frikvarter, som på mange andre skoler - på den måde er det nemmere at passe tiden.

NBL-bladets Drømmeavis:
Deadline = 6.juni
Alle kan skrive til avisen. Temaet er “Hvordan er din drømmeskole?”. Elevrådet skriver også selv små artikler om det.
Eleverne laver PR herfor - både plakater og reklamerer til næste Husmøde.

Legepatruljen:
starter op igen - eleverne glemmer at tage t-shirts på og sætte det igang i frikvarterene. De skal hjælpes i gang igen og oplære “praktikanter”. Der laves PR for hvem der er legepatrulje hvornår.

Referat af elevrådsmøde 14/3-2012

Fuldtalligt fremmøde.

Skolens fødselsdag:
Evt. 2 aktiviteter, ikke opdelt i venskabsklasser - det ønsker flertallet, Mathilde vil måske gerne holde en lille tale, Dagen skal starte samlet med hele skolen hvor vi får taget billede.

Eleverådet vil gerne lave undersøgelser i klasserne om, hvad vi skal lave. Der kan vælges mellem:

 • Eksperimentarium
 • Svømmehal
 • Skøjtehal
 • Zoologisk Have


Husmøde:
Gode ideer - klasseunderholdning hver gang. nogle synes at de store skal gå ud først, der skal bruges mikrofon så alle kan høre hvad der bliver sagt, det skal haoldes tidligere på dagen og nogle synes kun at mødet skal holdes en gang om måneden.

Elevrådsmøde onsdag d. 22/2 – 2012

 1. 1.Skolens fødselsdag.

Der skal stemmes om, hvad vi skal lave denne dag. Repræsentanterne sætter afstemning i gang i klasserne på næstkommende klassemøde.

Der blev stillet forslag om følgende 4 aktiviteter:

Svømmehal

Skøjtehal

Zoologisk have

Eksperimentarium

 

Når afstemningerne i klasserne er afgjort, afleveres stemmesedlerne fra hver klasse i elevrådets dueslag.

På næste elevrådsmøde afgøres det, hvad vi skal lave.

Der gives besked om dette på husmødet.

Helene laver en stemmeseddel til hver klasse.

Elevrådet vil gerne have at Jacob og Mathilde – elevrådsformanden – hver især holder en lille tale på dagen og at der bliver købt kage eller sodavand til eleverne.

 1. 2.Generalforsamling d. 8. marts

Henrik, Mathilde, Marie og Mads tager med til generalforsamlingen d. 8. marts. Vi kunne godt tænke os at punktet om rumraketten og andre punkter, som er vedkommende for elevrådet, bliver sat i begyndelsen af mødet, sådan så eleverne kan få mulighed for at gå hjem lidt tidligere.

 1. 3.Skolepatrulje

Mads, Emil, Nadia og Emma undersøger mulighederne for at få en skolepatrulje på skolen – snakker med Jacob og vender tilbage.