Elevrådsarbejdet 2019-2020 & trivselsmåling.

 

 Elevrådets arbejde:                                                          Trivselsmåling 2019 0.-3.kl     Trivselsmåling 2019 4.-9.kl.

 

Skolens fødselsdag d. 20. april:

Fælles arrangement for hele skolen. Traditionen tro planlægger elevrådet, i samarbejde med ledelsen, hvad der skal ske.

Vi sætter tid af til at tale med børnene om hvad der kunne være interessant for dem at opleve med hele skolen, som både de små og store synes kunne være sjovt.

Venskabsklasser/ store og små venner:

Elevrådet taler løbende om, hvordan fælleskabet mellem venskabsklasserne kan styrkes (aktiviteter, turforslag m.m.).

Foreløbigt har vi talt om, at man arbejder sammen med sin venskabsklasse til de emneuger, hvor det kan lade sig gøre. Vi har også talt med lærergruppen om at lave en dag, som vi sætter af til venskabsklasser, hvor vi tager på tur sammen. Derudover vil vi komme med forslag og opfordringer via opslag og på Husmøderne.

Møder:

Elevrådet mødes ca. en gang om måneden. Der hænger mødeplaner i alle klasser.

Der kan i perioder være brug for at mødes hyppigere.

Elevrådets indsatsområder:

1. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 har elevrådet fremsendt en del ønsker omkring gården og indretning heraf. Da der ikke fulgte priser med og da alle ønsker skal drøftes i alle klasser har elevrådet i samarbejde med bestyrelsen besluttet at 2020 skal bruges til at analysere vores gårdmiljø, herunder udarbejde et budgetforslag til ændringer af legepladsen, således at dette kan behandles i forbindelse med budget 2021.

 

2. Bestyrelsen har anmodet elevrådet om at sætte fokus på Grøn omstilling, sortering mm.

 

 

Referat af elevrådsmøde d. / 6:  (sidste elevrådsmøde for dette skoleår)

Evaluering af skolens fødselsdag:

Eleverne syntes generelt at det var en rigtig sjov og anderledes fejring af skolens fødselsdag. De har ikke noget imod at man kommer i Zoo engang imellem, men forandring fryder, mener de. :)

De kom med det forslag at man kunne dele skolen op i to hold næste gang, hvor den ene halvdel laver en aktivitet imens den anden halvdel laver en anden aktivitet, så man ikke er så mange på een gang.