Evaluering:

Undervisningen i matematik i 2. klasse er forløbet planmæssigt, og eleverne har fået det målsatte udbytte af undervisningen. De har været meget motiverede for at lære og har deltaget aktivt i alle aktiviteter.
Det har været givtigt og motiverende for eleverne, at hvert emne er startet op med værkstedsmatematik, hvor der er blevet arbejdet kreativt med det nye emne. Vi har haft ca. 4-6 gange med værksted og derefter er emnet blevet gennemgået i bogen og siderne er herefter blevet lavet samt opsamling og gennemgået i plenum.

Hvis eleverne er blevet hurtigt færdige med siderne i bogen har der været "ekstra sider" om det samme emne, som de har skulle løse. Ydermere har alle eleverne en Rema, som de også har arbejdet i. I værkstedsmatematik har arbejdsformen være meget kreativ i form af; tage billeder og lave sine egne tabeller, det har styrket elevernes træning tabeller på en sjov måde, der er blevet arbejdet i grupper med at tælle hop, eller hvor lang tid det har taget at løbe runder i gården, ned til kontoret og andre sjove ting. Der er blevet målt og vejet og talt forskellige ting rundt om på skolen.