Dansk i 2. klasse er stort set forløbet efter planen, og næsten alle elever har nået de faglige mål. Der har været en rigtig stor motivation til at både læse og skrive gennem hele året. Der har ligeledes været en tiltagende iver for at "komme på banen" under de litterære samtaler ud fra Fandango Grundbog.

I oktober måned var der dog en meget stor motivation til at forfatte egne fortællinger, som fortsatte resten af året. Det betød, at det kreative skrivearbejde blev opprioriteret ift. Fandango arbejdsbog, således var der flere Stjernestunder end planlagt. Det mundede ud i en masse fortællinger, som bl.a. dannede grundlag for gode og frugtbare samtaler i klassen. I den forbindelse skal det nævnes, at konstruktiv kritik nu er en helt naturlig del af det at forfatte i modsætning til tidligere, hvor en del elever har haft ekstremt svært ved at genskrive eller rette i egne tekster.

Særligt positivt er klassens generelle læringsmiljø, som i de sidste måneder af året udelukkende har været præget af en positiv indstilling og socialt set har der været en masse frugtbart samarbejde.