I 2. klasse forløb året efter planen, og alle elever nåede de faglige mål. 

Der var dog en del elever, der ønskede flere timer udenfor, ligesom det indledende emne om Kina ikke fungerede helt hensigtsmæssigt. En stor del skyldtes, jf. eleverne, at arbejdet med Kina udelukkende  foregik i klasselokalet og på etagen. Der var særlig høj motovation under elektriske kredsløb, hvor vi arbejdede i fysiklokalet. Også arbejdet med vejret var præget af stor kreativitet, høj motivation og ansvarlighed. Her blev der arbejdet i sløjd, i klassen, i krea og i gården.