Evaluering: 2. klasse 2016/17 har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.

Uger

Emne

Formål

Andet

32 - 36


Uge 32

mandag: 1. skoledag

Torsdag:

Fredag:


Uge 33

Mandag: Intro til Rema

Torsdag: Fra prik til prik s. 1

Fredag: Værksted Talkort s. 3


Uge 34

Mandag: Værksted Talkort s. 3

Torsdag: s. 4 + 5

Fredag: s. 6 + 7


Uge 35

mandag: s. 8 + 9

torsdag: s. 10 + 11

fredag: s. 12 + 13

Uge 36

mandag: s. 14 + 15

torsdag: s. 16 + 17

fredag: s. 18 + 19

Tal til 1000 (s. 1-20)

  • penge, hvor mange er der?, hvad er rækkefølgen, lægge tal sammen, lægge 10 til, hvordan afrunder man, evaluering “Tænk efter”.

Færdighedsmål:
Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge


Vidensmål:

Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet


Læringsmål:

Eleven kan….

  • identificere tal mellem 0 og 10000

  • bestemme et tal fra 0 til 10000 ud fra forskellige repræsentationer af enere, tiere, hunderede og tusinde

  • bestemme rækkefølgen af tal fra 0 til 10000

  • afrunde et tal til nærmeste tier

  • foretage simple overslag ved handel

Udlevering af bøger og kladdehæfte


Torsdag 27/8: bevægelsesdag

37

Alternativ uge

   

38 - 40

uge 38

mandag: s. 21 værksted

torsdag: s. 21 værksted

fredag: s. 21 værksted

uge 39

mandag: s. 22 + 23

torsdag:s. 24 + 25

fredag: s. 26 + 27

uge 40

mandag: s. 28 + 29

torsdag: s. 30 + 31

fredag: s. 32 + 33

Plus (s. 21-40)

  • Får vi det samme?, hvordan regner du?, hvor meget skal der i dejen?, evaluering “tænk efter”.

   

41

Emneuge

   

42

Efterårsferie

   

43

mandag: s. 34 + 35

torsdag: s. 36 + 37

fredag: s. 38 + 39

Plus - repetition

   

44 - 47

uge 44

mandag: s. 41 værksted

torsdag: s. 41 værksted

fredag: s. 41 værksted

uge 45

mandag: s. 41 værksted

torsdag: s. 41 værksted

fredag: s. 42 + 43

uge 46

mandag: s. 44 + 45

torsdag: s. 46 + 47

fredag: s. 48 + 49

uge 47

mandag: s. 50 + 51

torsdag: s. 52 + 53

fredag: s. 54 + 55

Spejling og figurer (s. 41-56)

  • Er det symmetrisk?, er det spejlet?, er der figurer i figurerne?, evaluering “tænk efter”.

   

48 - 51

uge 48

Alternativ uge

uge 49

mandag: s. 57

Værksted

torsdag: s. 57

Værksted

fredag: s. 58 + 59

uge 50

mandag: s. 60 - 61

torsdag: s. 62 - 65

fredag: s. 66 - 69

S. 70 +  71 skal laves i juleferien

Minus (s. 57-72)

  • Hvordan trækker man fra?, hvor mange er der tilbage?, hvor stor er forskellen? evaluering “Tænk efter”.

   

51 + 52

Juleferie

   

1 - 5

Uge 1

Mandag: s. 1 + ark. 1-3

Torsdag: s. 1 + ark. 1-3

Fredag: Værksted "Undersøg"

Uge 2

Mandag: Værksted "Undersøg

Torsdag: Værksted " tændstiksæske"

Fredag: Værksted "Tændstiksæske"

Uge 3

Mandag: s. 4 + 5

Torsdag: s. 6 + 7

Fredag: s. 8 + 9

Uge 4

Mandag: s. 10 + 11

Torsdag: s. 12 + 13

Fredag:  s. 14 + 15

Uge 5

Mandag: s. 16 + 17

Torsdag: spil / Rema

Fredag: spil / Rema

1. kapitel: Data og chance

Side 2-3 Foto og værksteder

Side 4-11 Statistik (8 sider)

Side 12-16 Sandsynlighed (5 sider)

Side 17 Tænk efter

Fælles mål

Eleven kan gennemføre statiske undersøgelser med enkle data

Eleven har viden om enkle

metoder til at indsamle, ordne og beskrive enkle data

Læringsmål

Eleven kan.....

- lave en systematisk optælling ved en statistisk

undersøgelse

- kan løse en problemstilling gennem en statistisk

undersøgelse

- finde relevante data ud fra tekst og præsentere dem

grafisk.

- aflæse forskellige diagrammer og enkle grafer

 

6

Alternativ uge

   

7

Vinterferie

   

8 - 9

Uge 8

Mandag: Værksted "Tabellerne"

Torsdag: Værksted "Rundt om og indeni"

Fredag: Værksted "Rundt om og indeni  "

Uge 9

Mandag: s. 20 + 21

Torsdag: s. 22 + 23

Fredag: s. 24 + 25

2. kapitel: Figurer og tegning

Side 18-19 Foto og værksteder

Side 20-25 Omkreds mv. (6 sider)

Mål:

- tegne plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen

- Eleven har viden om metoder til at tegne enkle plane figurer

- konstruerer enkle geometriske figurer ud fra skitse og målangivelse

- udvælge træk fra foto af genstande og gengive dem ”så de ligner”

- Eleven kan sammenligne enkle geometriske figurers omkreds og areal

- har viden om måleenheder for areal

- måle omkreds af genstande

- beregne omkreds af enkle geometriske figurer

 

10

Uge 10

Mandag: s. 26 - 28

Torsdag: s. 29 - 31

Fredag: s. 32 + 33

Side 26-32 Tegning og konstruktion (5 sider)

Side 33 Tænk efter

   

11 - 14

Uge 11

Mandag: Værksted "Regn med tallene"

Torsdag: Værksted "Regn med tallene"

Fredag: s. 36 + 37

Uge 12

Mandag: s. 38 + 39

Torsdag: s. 40 + 41

Fredag: s. 42 + 43

Uge 13

Mandag: s. 44 + 45

Torsdag: s. 46 + 47

Fredag: s. 48 + 49

Uge 14:

Mandag: s. 50 + 51

Torsdag: s. 52 + 53

3. kapitel: Regn med tallene

Side 32-33 Foto og værksteder

Side 34-39 Gange og dele (6 sider)

Side 40-45 Plus (6 sider)

Side 46-54 Minus inkl. tal- og figurfølger (7 sider)

Side 55 Tænk efter

Mål:

Eleven kan....

- gengive og beregne en simpel multiplikationsproces som fortløbende addition

- anvende den lille gangetabel (op til 6 ∙ 6) som en del af hovedregning

- oversætte forskellige problemstilling fra hverdagen til et gangestykke

- oversætte et gangestykke til en konkret situation

- anvende enheder af hundreder, tiere og enere som del af en notatregning til plus- og minusstykker

- regne simple plus- og minusstykker ved brug af hovedregning

- redegøre for mere end en metode til at beregne forskellige typer af plus- og minusstykker

- anvende lommeregner til beregninger

- gengive et plus- og minusstykke knyttet til en problemstilling fra hverdagen og omvendt

- tegne den næste figur i en figurfølge

- angive antallet af tern i figur

- forklare hvordan en figur vokser med et bestemt antal tern

Uge 16:

Fredag 22. april st. bededag

15

Påskeferie

   

16

Mandag: 54 + 55

   

torsdag 5. + fredag 6. maj kr. himmelfartsferie

17

Alternativ uge

   

18

Uge 18:

Mandag: Værksted "Måling"

Torsdag: Værksted "Måling"

Fredag: Værksted "Måling"

4. kapitel: Måling

Mål:

Eleven kan....

- måle længder ved anvendelse af flere enheder fx centimeter + millimeter, meter + centimeter.

- omsætte måltal med blandede enheder til måltal med en enhed fx fra 3 m og 30 cm til 320 cm.

- angive brug af passende længdeenhed ved en måling.

- anvende og aflæse linealer og målebånd.

- gætte rimeligt på længdemål

- omsætte fra minutter til timer og omvendt

- afsætte visere og aflæse tider på et analogt ur

- beregne enkle tidsforskelle ud fra tabel og ur

- aflæseforskellige notationer af en dato

- redegøre for månedernes rækkefølge og navne

- måle vægt ved anvendelse af både kg og g

- omsætte måltal med blandede enheder til måltal med en enhed fx fra 3 kg 310 g til 3310 g

- angive brug af passende vægtenhed ved en måling.

- anvende og aflæse skalaer på vægte

- gætte rimeligt på vægten af enkle genstande som fx en blyant og en stol

 

19


Uge 19

Mandag: s. 58 + 59

Torsdag: s. 60

Fredag: s. 61

     

20

Lejrskole

   

Uge 21

Mandag: s. 61

Torsdag: s. 62

Fredag: s. 63

Uge 22

Mandag: s. 64

Torsdag: s. 65

Fredag: s. 66

Uge 23

Mandag: s. 67 + 68

Torsdag: s. 69 + 70

Fredag: s. 72 + 71

Uge 24

Lave huller, spille, repetere


Uge 25

Klasselæreruge

 

Do