Årsplanen for danskundervisningen i 3. klasse 2015/16

Der er i årsplanen for 3. klasse taget hensyn til de krav, der er opstillet i de faglige mål for dansk på Nørrebro Lilleskole med hensyn til det læste-, det skrevne- og det talte dansk.

I danskundervisningen vil vi primært arbejde med undervisningsmaterialet “Fandango 3” som er til 3. klasse.

Dertil hører en grundbog, en arbejdsbog og en sprog-bog

I Fandango Sprog 1(sprog-bogen) arbejder vi med sprogets detaljer. Eleverne skal lære, hvordan man bygger sætninger, og hvordan man får sætninger til at hænge sammen til gode tekster. Eleverne kommer til at stifte bekendtskab med fire vigtige begreber; deltagere, processer, omstændigheder og forbindere, så de bliver rigtig gode til at skrive gode tekster.

I Fandango Grundbog 3 og arbejdsbog 3 arbejder vi med skønlitteratur i fokus.

I Fandango Grundbog 3 er den moderne børnelitteratur i fokus, og der arbejdes systematisk med elevernes udvikling som kompetente og glade litteraturlæsere. I første del af grundbogen arbejdes der med kapitlerne personkarakteristik, miljø, virkemidler, komposition, fortællere og synsvinkler, intertekstualitet og tema. I anden del præsenteres en forfatter (Hanne Kvist), en film (Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger) og en kunstner (Julie Nord).

Mandag og tirsdag arbejder vi primært med Fandango Sprog 1.

Fredag arbejder vi med litteratur og medier i Fandango Grundbog 3 og arbejdsbog 3.

Vi kører fortsat videre med månedsopgaverne, som skal ligge i mappen.   

 

Læsningen øves selvfølgelig stadig ved flere tekster i både grundbog, arbejdsbog, sprog-bogen og ikke mindst deres egne producerede tekster.

Vi holder også stadig fast i ”stjernestund”, hvor eleverne læser med HELT ro i 7-10 min. en til to gange om ugen. Børnene skal begynde at arbejde med ”læselog”. Husk at det vigtigt, at barnet har en god frilæsningsbog i sin kasse og at dit barn skal læse mindst 15 min. hver dag derhjemme. God læsetræning kan også sagtens være at læse menukort, opskrifter når de hjælper i køkkenet, vejnavne, skilte og andet i trafikken. Læsning i skolen trænes blandt andet ved individuel læsning, fælles læsning, i makkerpar og/eller læsning for læreren.

Skrivning trænes blandt andet ved, at eleverne arbejder i arbejdsbøgerne og især hvor de selv skal producere tekster i sprog-bogen og når vi laver ”guided writing”, som de kender fra Stjerneskuddet.

Alternative uger

I løbet af året har vi en sportsuge og en matematik, dansk/engelskuge. To emneuger for hele skolen, en lejrskole i uge 20, en teater/musicaluge og året afsluttes, som altid, med en klasselæreruge.

Klassens time

Vi holder klassens time en gang om ugen (fredag i sidste lektion), hvor der blandt andet bliver arbejdet med klassens sociale liv. I klassens time er der blandt andet mulighed for at tale om eventuelle problemstillinger, som børnene skal have hjælp til.Vi laver som regel sociale lege som styrker klassens sammenhold. Vi har stadig vores faste punkter; klasseregler hvor vi taler om, man overholder klassereglerne, om hvad man skal i weekenden, elevrådet – hvis der er nogle, som gerne vil have nogle punkter op i elevrådet. Sigge og Abdul har været elevrådsrepræsentanter sidste år. Der vil blive valgt nogle nye i det nye skoleår.

Der er fællesmøde på etagen for 3., 4. og 5. kl. i den sidste lektion om fredagen i hver måned.

Cooperative Learning (CL)

Jeg benytter stadig CL i undervisningen, når jeg finder det brugbart og relevant. Undervisningsmaterialet Fandango lægger også op til at bruge disse strukturer i undervisningen. I CL arbejder man ud fra strukturer, som i sig selv er indholdsfrit, men er en metode til at bearbejde et lært stof. Strukturerne sikrer, at alle eleverne engageres aktivt i læreprocesserne og kan således det, som læreren ikke kan: nemlig være 20 steder på én gang.

Læringssynet i CL er socialkonstruktivistisk og baserer sig bl.a. på den sovjetiske psykolog Lev Vygotskys ideer om, at læring er en social proces, der finder sted i interaktion med andre.

Vi laver f.eks. dobbeltrække, hvor børnene står overfor hinanden, hvor den ene række er fortællere og den anden række er lyttere. Vi laver forskellige øvelser, hvor man kreativt øver sig i stavning f.eks. alle børn har et kort, hvor der står et ord. Man finder så en makker, siger goddag og spørger makkeren om han/hun kan stave til ......... og omvendt. Hvis man svarer rigtigt bytter man kort og finder en ny makker. Vi laver “hent det rigtige - ord” leg, hvor børnene er to og to, hvor de skal hente ord på gangen for at kunne løse en opgave.

Endvidere laver jeg fortsat AKT øvelser med børnene og har også om fredagen mulighed for at lave specielle hold med elever, der har brug for ekstra hjælp både fagligt og socialt.

Kommunikation

I er altid velkomne til at maile til mig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. den tjekker jeg hver dag. I er også velkomne til at ringe til mig på min mobil 28896569 – helst inden kl. 18.00.

I Nymånen skriver man ikke ugebreve, men månedsbrev. Så en gang om måneden lægger jeg et månedsbrev vedr. 3. kl. på hjemmesiden. Hvis der er presserende ting skriver jeg selvfølgelig til jer via mail, som altid. Man kan også tjekke kalenderen på hjemmesiden, hvor man kan følge med i blandt andet, hvilke forløb børnene arbejder med om onsdagen.

Så husk at tjekke skolens hjemmeside for opdateringer, månedsbreve og andre vigtige informationer.

Kulturfagsforløb

Om onsdagen har børnene kulturfag. Der er 6 forløb i løbet af året; Baggårdens børnearbejdere, Det tredje øje, mystik og børneliv i Nepal, Førstehjælp, Religion/tro og venskaber. Kulturfagslærerne er Mille, Nural og Thomas.

Med venlig hilsen

Nural

NB. Planen er med forbehold for de ændringer, der kan dukke op i løbet af året.

Uge

Indhold / materiale

Mål

Andet

33

Ryste-sammen uge.

Lære hinanden at kende.

Mandag: Morgenmad + klasselærerdag

Tirsdag: Ryste-sammen-dag

Onsdag + torsdag: Tur

fredag: Faglig klasselærerdag, hvor bøger udleveres

34

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

” Man kan bygge et hus. Kan man bygge en sætning?” - om deltagere

Fredag arbejder vi med litteratur og medier i Fandango 3 grundbog og arbejdsbog.

kap. 1 ”Jeg er ikke nogen kanin” om personkarakteristik.

”Jeg er ikke nogen kanin”. Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om begreberne hovedperson og bipersoner, om ydre og indre karakteristik, om replikker, om at læse mellem linjerne, brugen af tillægsord og billedligt i relation til de læste tekster.

Onsdag: Sportsdag med 5. klasse.


Torsdag: Tur  

35

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

” Man kan bygge et hus. Kan man bygge en sætning?”

Fredag:

Kap. 1 ”Jeg er ikke nogen kanin”

”Jeg er ikke nogen kanin”. Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om begreberne hovedperson og bipersoner, om ydre og indre karakteristik, om replikker, om at læse mellem linjerne, brugen af tillægsord og billedligt i relation til de læste tekster.

Onsdag 26/8:

Forældremøde i Nymånen

Torsdag d.27./8:

Faglig dansk dag

36

EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

” Man kan bygge et hus. Kan man bygge en sætning?”

Fredag:

Kap. 1 ”Jeg er ikke nogen kanin”

I Fandango grundbog + arbejdsbog, har vi nået at arbejde med en historie ”mor” og Maman samt arbejdsbog omkring dette emne. Der er blevet arbejdet med flg.: Hovedperson og bipersoner, om ydre og indre karakteristik, om replikker, om at læse mellem linjerne, brugen af tillægsord.

I Sprogbogen er vi nået til s. 9 og har blandt andet arbejdet med ”deltagere og processer” + synonymer samt når deltageren bliver skiftet ud med ham/hende.

Børnene har blandt andet arbejdet både med CL lege, fremlæggelser for klassen og i grupper, oplæsning af egen tekst i klassen, grupper eller to og to.

 ”Jeg er ikke nogen kanin”. Målet med dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om begreberne hovedperson og bipersoner, om ydre og indre karakteristik, om replikker, om at læse mellem linjerne, brugen af tillægsord og billedligt i relation til de læste tekster.

 

37

Sportsuge for hele

Nymånen

   

38

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

” Man kan bygge et hus. Kan man bygge en sætning?”

Fredag:

Kap. 2 Timeglasset om miljø.

Timeglasset: I dette forløb er det målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- miljøbeskrivelser

- tids- og stedsangivelser

- ords medbetydninger

- antonymer og synonymer

- og desuden skal de bruge sanserne i forbindelse med miljøbeskrivelse

 

39

Tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

” Man kan bygge et hus. Kan man bygge en sætning?”

Fredag:

Kap. 2 Timeglasset om miljø.

Timeglasset: I dette forløb er det målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- miljøbeskrivelser

- tids- og stedsangivelser

- ords medbetydninger

- antonymer og synonymer

- og desuden skal de bruge sanserne i forbindelse med miljøbeskrivelse

Mandag: Forældrekaffe fra 8:30-9:30

40


EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

” Man kan bygge et hus. Kan man bygge en sætning?”

Fredag:

Kap. 2 Timeglasset om miljø.

Timeglasset: I dette forløb er det målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- miljøbeskrivelser

- tids- og stedsangivelser

- ords medbetydninger

- antonymer og synonymer

- og desuden skal de bruge sanserne i forbindelse med miljøbeskrivelse

 

41

Emneuge for hele skolen

   

42

Efterårsferie

   

43

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

Kap. 3 ”Ild er stærkere end vand” om komposition.

”Ild er stærkere end vand”: Målet i dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan benytte:

- indledning, handling og slutning

- handlingsbroen

- afsnitsinddeling

- eventyrtræk

- fagteksters anderledes komposition

og at de bliver i stand til at:

- skrive overskrifter

- genfortælle

- skrive resume

 

44

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

Kap. 3 ”Ild er stærkere

end vand” om komposition.

”Ild er stærkere end vand”: Målet i dette forløb er, at eleverne får kendskab til og kan benytte:

- indledning, handling og slutning

- handlingsbroen

- afsnitsinddeling

- eventyrtræk

- fagteksters anderledes komposition

og at de bliver i stand til at:

- skrive overskrifter

- genfortælle

- skrive resume

 

45


EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

Kap. 3 ”Ild er stærkere end vand” om komposition.

   

46

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

Kap. 4 ”Jeg vågner en nat” om virkemidler

”Jeg vågner en nat”: I dette forløb er målet, at eleverne får kendskab til, kan udtrykke sig om og kan benytte:

- bogstavrim

- rytme i tekster

- beskrivelser

 

47

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

Kap. 4 ”Jeg vågner en nat” om virkemidler

”Jeg vågner en nat”: I dette forløb er målet, at eleverne får kendskab til, kan udtrykke sig om og kan benytte:

- bogstavrim

- rytme i tekster

- beskrivelser

 

48


EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

Kap. 4 ”Jeg vågner en nat” om virkemidler

   

49

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer


Fredag:

”Det hele handler om nisser” - om nisser i litteraturen.

”Det hele handler om nisser”: Eleverne skal i dette forløb arbejde med og kende til:

- ældre tekster

- forklare og genfortælle en læst tekst

- respons både fra lærer og elever

- skrive deres egen nissehistorie

 

50

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

”Det hele handler om nisser” - om nisser i litteraturen.

”Det hele handler om nisser”: Eleverne skal i dette forløb arbejde med og kende til:

- ældre tekster

- forklare og genfortælle en læst tekst

- respons både fra lærer og elever

- skrive deres egen nissehistorie

 

51

EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Action i teksten!” - om processer

Fredag:

”Det hele handler om nisser” - om nisser i litteraturen.

   

52

Juleferie

   

1

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hvor i alverden” - om omstændigheder

Fredag:

Kap. 5 ”Prøv om du kan finde mig Mikkel Ræv” - om fortællere og synsvinkler

”Prøv om du kan finde mig Mikkel Ræv”: I dette forløb er målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- jeg-fortæller

- 3. personfortæller

- synsvinkel

 

2 + 3


EVALUERING:

EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hvor i alverden” - om omstændigheder

Fredag:

Kap. 5 ”Prøv om du kan finde mig Mikkel Ræv” - om fortællere og synsvinkler

”Prøv om du kan finde mig Mikkel Ræv”: I dette forløb er målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- jeg-fortæller

- 3. personfortæller

- synsvinkel

 

4

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hvor i alverden” - om omstændigheder

Fredag:

Kap. 6 ”Du er eddermane’me fiffig, du er” - om tema.

”Du er eddermane’me fiffig, du er”I dette forløb får eleverne kendskab til og kan udtrykke sig om:

- tema

- symbolsk læsning

Mandag 19/1:

Skole-hjem samtaler i

3. kl.   

5

EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hvor i alverden” - om omstændigheder

Fredag:

Kap. 6 ”Du er

eddermane’me fiffig, du er” - om tema.

”Du er eddermane’me fiffig, du er”I dette forløb får eleverne kendskab til og kan udtrykke sig om:

- tema

- symbolsk læsning

 

6

Emneuge for hele skolen

 

Fredag d. 12/2:

Fastelavn på NBL

7

Vinterferie

   

8

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hallo.....er der forbindelse?” - om forbindere.

Fredag:

Kap. 7 ”Jeg havde jo mine vinger” - om interteksualitet.

”Jeg havde jo mine vinger”: I dette forløb er målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- begreberne hybris og nemesis

- ligheder og forskelle mellem tekster

- intertekstuelle bånd mellem tekster

 

9

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hallo.....er der forbindelse?” - om forbindere.

Fredag:

Kap. 7 ”Jeg havde jo mine vinger” - om interteksualitet.

”Jeg havde jo mine vinger”: I dette forløb er målet, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om:

- begreberne hybris og nemesis

- ligheder og forskelle mellem tekster

- intertekstuelle bånd mellem tekster

 

10

Matematik, dansk og engelsk uge

   

11

EVALUERING:

Mandag + tirsdag arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hallo.....er der forbindelse?” - om forbindere.

Fredag:

Kap. 7 ”Jeg havde jo mine vinger” - om intertekstualitet.

 

Tirsdag d. 15/3:

Generalforsamling

12

Påskeferie

   

13

EVALUERING:

Tirsdag:

arbejder vi med Fandango Sprog 1

”Hallo.....er der forbindelse?” - om forbindere.

Fredag:

Kap. 8 ”Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” - om Hanne Kvist og hendes forfatterskab.

I dette kapitel er det målet, at eleverne:

  • Anvender det, de har lært i de øvrige kapitler

  • Læser forskellige genrer af den samme forfatter

  • Får et kendskab til Hanne Kvists skrivestil

Mandag d. 28/3:

2. påskedag

14

Mandag +tirsdag + fredag:

Kap. 8 ”Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” - om Hanne Kvist og hendes forfatterskab.

 I dette kapitel er det målet, at eleverne:

  • Anvender det, de har lært i de øvrige kapitler

  • Læser forskellige genrer af den samme forfatter

  • Får et kendskab til Hanne Kvists skrivestil

 

15

Mandag + tirsdag + fredag

Kap. 8 ”Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” - om Hanne Kvist og hendes forfatterskab.

I dette kapitel er det målet, at eleverne:

  • Anvender det, de har lært i de øvrige kapitler

  • Læser forskellige genrer af den samme forfatter

  • Får et kendskab til Hanne Kvists skrivestil

 

16

Mandag + tirsdag + fredag

Kap. 8 ”Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” - om Hanne Kvist og hendes forfatterskab.

 

Fredag d. 22/4:

Store bededag

17

EVALUERING:

Mandag + tirsdag + fredag

Kap. 8 ”Intet er så beskidt, at det ikke kan blive mere beskidt” - om Hanne Kvist og hendes forfatterskab.

 

Tirsdag d. 27/4:

Forældremøde i Nymånen. Info om lejrskole i uge 20.

18

Mandag + tirsdag:

Kap. 9 ”Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger” - om film.

”Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger”: Eleverne skal i dette forløb få kendskab til og udtrykke sig om:

- perspektiv

- billedudsnit

- farver

- blikke

som virkemidler, der har betydning for fortolkningen af en film

Torsdag d. 5/5:

Kristi himmelfartsdag

Fredag d. 6/5:

Fridag

19


EVALUERING:

Mandag + tirsdag + fredag

Kap. 9 ”Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger” - om film.

”Der var engang en dreng - som fik en lillesøster med vinger”: Eleverne skal i dette forløb få kendskab til og udtrykke sig om:

- perspektiv

- billedudsnit

- farver

- blikke

som virkemidler, der har betydning for fortolkningen af en film

 

20

Tirsdag:

Forberedelser til lejrskole

 

Mandag d. 16/5:

2. pinsedag

Fra onsdag d.18.-fredag d.20/5: 3.+4 klasse

på lejrskole til Køge

21

Mandag + tirsdag + fredag:

Kap. 10 ”Kærlig hilsen fra Undreland” - om Julie Nord og hendes kunst.

”Kærlig hilsen fra Undreland”: I dette forløb er det målet, at eleverne:

- får kendskab til kunstneren Julie Nord

- Ser og tænker over fire af hendes billeder

- Lærer om de virkemidler, hun benytter

 

22

Mandag + tirsdag

Kap. 10 ”Kærlig hilsen fra Undreland” - om Julie Nord og hendes kunst.

 ”Kærlig hilsen fra Undreland”: I dette forløb er det målet, at eleverne:

- får kendskab til kunstneren Julie Nord

- Ser og tænker over fire af hendes billeder

- Lærer om de virkemidler, hun benytter

Fredag d.3/6:

Forældrekaffe (vise billeder fra lejrskole).

23

Mandag + tirsdag + fredag:

Kap. 10 ”Kærlig hilsen fra Undreland” - om Julie Nord og hendes kunst.

”Kærlig hilsen fra Undreland”: I dette forløb er det målet, at eleverne:

- får kendskab til kunstneren Julie Nord

- Ser og tænker over fire af hendes billeder

- Lærer om de virkemidler, hun benytter

 

24

Mandag + tirsdag + fredag:

Kap. 10 ”Kærlig hilsen fra Undreland” - om Julie Nord og hendes kunst.

”Kærlig hilsen fra Undreland”: I dette forløb er det målet, at eleverne:

- får kendskab til kunstneren Julie Nord

- Ser og tænker over fire af hendes billeder

- Lærer om de virkemidler, hun benytter

Lørdag d. 18/6:

Sommerfest på NBL

25


EVALUERING:

Mandag + tirsdag:

Kap. 10 ”Kærlig hilsen fra Undreland” - om Julie Nord og hendes kunst.

”Kærlig hilsen fra Undreland”: I dette forløb er det målet, at eleverne:

- får kendskab til kunstneren Julie Nord

- Ser og tænker over fire af hendes billeder

- Lærer om de virkemidler, hun benytter

Onsdag d.22.-fredag d.24/6:

KLasselærerdage

Fredag d. 24/6:

Afslutning inden sommerferien

Evaluering: Dansk i 3.kl.

i 3. kl. er dansk undervisningen forløbet næsten planmæssigt, og eleverne har fået det målsatte udbytte af undervisningen. Vi nåede ikke det sidste kapitel i Fandango, da vi har valgt at prioritere udefrakommende tilbud, hvor vi blev undervist på en anderledes måde. Det betyder ikke at eleverne går glip af emnet i det sidste kapitel, da jeg vil arbejde med det emne i starten af året, næste år. Eleverne har været meget motiverede for at lære og har deltaget aktivt i undervisningen og i alle aktiviteter.

Især har det været en god ide, at lave grammatik og diktat sideløbende med Fandango hver fredag. Det har styrket elevernes træning i de grammatiske begreber og det skriftlige arbejde, men også at komme igennem forskellige emner som: planter, påske, sommer, eventyr og sundhed.

Rigtig god sommer.


Bh Nural