Forløb/uge

Indhold/Formål

Andet

1.Forløb

34- 40 → Baggårdens børnearbejdere

1.Forløb:

34- 40 → Baggårdens børnearbejdere

Forløbet giver eleverne et billede af arbejderbørnenes liv og hverdag i slutningen af 1800-tallets København. Med det stigende antal fabrikker og virksomheder i perioden blev der rift om børnearbejderne.

Forløbet introducerer eleverne for livet i baggården, hvor de stifter bekendtskab med typiske lege og legeredskaber fra tiden.

De besøger et arbejderhjem og en skolestue, hvor der er indlagt små aktiviteter.

Afslutningsvis skal eleverne prøve et typisk børnearbejde fra perioden: fremstilling af tændstikæsker.

Ud over historieundervisningen vil forløbet også kunne anvendes i dansk i forbindelse med læsning af historiske bøger fra perioden,

eller som et supplement til et tværfagligt emne om børnearbejde i den 3. verden i dag.


Formålet med forløbet er, at:

  • eleverne bliver i stand til at fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

  • fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv

  • Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.

(Afslutte med at få rundvisning på arbejdermuseet d.30. september)

2. Forløb:

44- 50 → Det tredje øje, mystik og børneliv i Nepal

Forløbet giver eleverne indblik i kulturen, historien, naturen, dyrene og hverdagslivet i Nepal.

De skal opleve, undersøge, fortolke, vurderer og perspektivere stoffet, som vi arbejder med.

Til dette forløb benytter vi Børnenes U-landskalenders undervisningsmateriale “Det tredje øje”, hvor børnene arbejder med emnet i elevbogen, de kreative aktiviteter samt små film.

 

3. Forløb:

1-5 → Førstehjælp

Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i, hvordan man kan være med til at redde liv. Vi ser små film og afprøver selv førstehjælp på hinanden.

Falck besøg d.

4.+5. Forløb:

8-17 → Religion/tro

(Islam, buddhisme, Kristendommen, hinduismen)

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal blive klogere på Islam, buddhisme, kristendommen og hinduismen. De kommer til at arbejde med fakta om religionerne, undersøge og tale med mennesker med forskellige religiøse overbevisninger, se film/klip om religionerne samt læse bøger og søge på nettet om emnerne.

 

6.Forløb:

19+ 21-24 → Venskaber

Emnet “Venskaber” behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret ved udvalgte cases. Hvad er et venskab? Hvad betyder det at have gode venner? Hvad sker

der, når man bliver uvenner? Hvad er mobning? Tematikken tager fat i elevernes egen hverdag og styrker dem i at reflektere over egne og andres relationer, og i at beskrive og udtrykke sig om ting, der står dem nært. Eleverne bliver øvet i billedanalyse og i at fortælle historier via billeder – både meget konkret og mere abstrakt. Eleverne kan under tematikken arbejde med fælles diskussioner, mindmaps og praktiske gruppeopgaver. Arbejdet med tematikken lægger op til en fælles klasseudstilling.

 

NB: Der tages forbehold for eventuelle ændringer i årsplanen.

Evaluering:

Med venlig hilsen

Nural og Anja

valuering:

Undervisningen i kulturfag i 3. klasse er foløbet planmæssigt, og eleverne har fået det målsatte udbytte af undervisningen. De har været meget motiverede for at lære og har deltaget aktivt i alle aktiviteter. 

Bh Nural