Undervisningen i engelsk i 3. klasse er foløbet planmæssigt, og eleverne har fået det målsatte udbytte af undervisningen. De har været meget motiverede for at lære engelsk og har deltaget aktivt i alle aktiviteter. 

Det har i sær været rigtig godt at have engelsklege ind i mellem, og eleverne fik lært engelsk gennem leg, som har været meget motiverende for dem.

Det har været en fordel, at vi om mandagen har arbejdet med siderne i tekstbogen "Boost", hvor nye ord er blevet gennemgået samt læst mere tekstbaseret materiale. Om tirsdagen har fokus så været på at arbejde kreativt med de nye tillærte ord. Der er f.eks. blevet lavet digte, fremført rap, sange, teater/dramastykker, arbejdet kreativt i form at plancher, billeder, tekster m.m.