Årsplan for idrætsundervisningen i 3. klasse - 2015/2016

Eleverne skal først og fremmest bevæge sig og have det sjovt, samt opøve færdigheder indenfor de forskellige idrætsaktiviteter, som vi arbejder med i årets løb.

Vi vil komme til at arbejde både enkeltvis, parvis, i mindre grupper og på hold, på den måde udfordres eleverne også socialt.

Det primære formål med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. På sigt skulle dette gerne bidrage til, at eleverne opmuntres til forsat at være fysisk aktive.

Idrætstimerne begynder altid med fælles opvarmning, som består af løb, opvarmningsøvelser, styrketræning og små lege, hvorefter vi går i gang med aktiviteterne.

Jeg forventer, at alle elever møder op til timerne med idrætstøj, så de kan deltage omklædte.

Uge nr.

Idrætsaktiviteter

Mål

33

Klasselæreruge

 

34 - 36

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

Eleverne skal få en

forståelse for taktik og fairplay.

Eleverne skal lære  forskellige

teknikker til at gribe, kaste og

sparke.

37

ALTERNATIV UGE - sportsuge

 

38 - 40

Atletik

Vi laver lege og legelignende øvelser, der træner forskellige atletik-elementer.

Beherske flere former for løb, spring og kast.

Sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald.

Udvise sikkerhed i balancer og krydsfunktioner. 

41

EMNEUGE

 

42

EFTERÅRSFERIE

 

43 - 46

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regel-baserede holdidrætter og forskellige små minispil.

47 - 49

Lege – fangelege, stafetter

Redskabsaktiviteter.

Eleverne skal afprøve forskellige redskabsbaner og selv etablere baner.

Vi bruger lege til opvarmning og skal også selv opfinde lege.

Gennem forløbet indgår den opnåede sikkerhed i eksperimenterende og udfordrende opgaveløsninger, fx små gymnastiske serier med ruller, spring og balancer.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer.

Indgå i og skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre.

Turde deltage i legens udfordringer.

Kende opvarmningens formål og udførelse.

Kende til grundtrænings-elementerne.

Anvende spænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder.

50 - 51

Musik, bevægelse og udtryk i forskellige former.

Sideløbende sætter vi fokus på grundtræning og opvarmning. Hvorfor og hvad opvarmer vi? Hvad sker der fysisk i kroppen

Anvende planer, rum, retning, tid, impuls og bevægelses-udslag med og uden musik-ledsagelse.

Mime og fortælle historier ved hjælp af kroppen og rummet.

 Udtrykke stemninger med kroppen.

52 - 53

JULEFERIE

 

1 – 5    

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

Eleverne skal få en

forståelse for taktik og

fairplay.

Eleverne skal lære forskellige

teknikker til at gribe, kaste og

sparke.

6

EMNEUGE

 

7

VINTERFERIE

 

8 – 9

Bordtennis og slagboldspil

Beherske enkle tekniske færdigheder i slagboldspil.

10

ALTERNATIV UGE – matematik & engelskuge

 

11

Bordtennis og slagboldspil

Beherske enkle tekniske færdigheder i slagboldspil.

12

PÅSKEFERIE

 

13 - 16

Boldbasis – småspil

Alternative boldspil

Udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder.

Deltage i regel-baserede holdidrætter og forskellige små minispil.

17 - 19

Vi træner forskellige former for boldspil og træner færdigheder indenfor disse.

Eleverne skal få en

forståelse for taktik og fairplay.

Eleverne skal lære  forskellige

teknikker til at gribe, kaste og sparke.

20

LEJRSKOLE

 

21 - 24

Udholdenhedsidræt – fx løbetræning, cykling, orienteringsløb, mm.

Kende til forskellige motionsformer.

Færdes i naturen ved hjælp af kort i kendt terræn.

25

KLASSELÆRER UGE

 

Evaluering: Klassen har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.