Evaluering: 3. klasse 2016/17 har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.

Uge        

       

Indhold / materiale

       

Mål

       

Andet

       

32

       

Ryste-sammen uge

       

Lære hinanden at kende.

       

Mandag:
Første skoledag, fælles morgenmad

Tirsdag: Portrætter

Onsdag: Tur til zoo

Torsdag: Tur til Eksperimentarium

Fredag: Flyverlegepladsen med bål

33

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Hello

s. 4-5       

At lære at hilse

At aktivere elevernes forhåndsviden

               

34

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Colourful Verses

s. 6-7   

At lære farverne at kende

At få kendskab til genrerne digt og sang

Onsdag 24/8:

Forældremøde

kl. 16.00

35

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Fun with Colours
s. 8-9           

At bruge farverne i en ny sammenhæng

At lege med ordene i rim og remser

At få brugt elevernes forhåndsviden

           


           

       

36

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Dino and Dina Escape s. 10-11   

       

At stifte bekendtskab med præpositioner
At tage udgangspunkt i farverne, som eleverne nu kender

Torsdag 8/9: Skolefoto           


   

37

Sportsuge for hele Nymånen

   

38

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Count to ten
s. 12-13   

At introducere tallene fra 1-10
At bruge remser til at lege sproget ind   


   

       

39

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Numbers to twenty
s. 14-15           


           

At repetere tallene fra 1-10
At introducere tallene fra 11-20
At læse og forstå talord
At tage udgangspunkt i tal og simple regnestykker, som eleverne kender   

Mandag 26/9: Forældrekaffe   


           

       

40       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Swamp Math
s. 16-17       

At træne tallene 1-20
At tage udgangspunkt i kendt matematik
At læse og forstå simple instrukser

           


           

41

Emneuge for hele skolen

   

42

Efterårsferie

   

43

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Classroom
s. 18-19               

At repetere tal og farver
At introducere og bruge nye ord fra klasseværelset i en kendt sammenhæng

           


           

44

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. School Things
s. 20-21           


           

At repetere tal og farver
At introducere nye gloser fra skolen
At kunne orientere sig i et skema og tale om det
At kunne skrive korte sætninger

           


           

       

45

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Playtime
s. 22-23       

At introducere nye verber
At indøve en spørgeteknik

           


       

46

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Playtime Verses
s. 24-25

At læse moderne engelsk børnelitteratur
At beskæftige sig med genren børnerim


       

47

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Hide and seek
s. 26-27

At repetere farver og tal
At lære nye gloser for tøj
At kunne læse, forstå og svare på spørgsmål

           


           

       

48

Alternativ uge

 

Torsdag 1/12:

Julefest kl. 15.30 - 17.30

49

       

Kun engelsk mandag:

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Me and My Clothes s. 28-29   

At repetere ord for tøj og farver
At digte med
At introducere nye ord for kropsdele

           

       

50

       

Jul på engelsk           

Lære engelske julesange
At repetere engelske ord, der handler om jul

           


           

       

51 minus mandag + 52

       

Juleferie

   

Mandag 19/12: Juleafslutning       


           

       

1

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Jazzy Head and Shoulders s. 30-31

At lære flere ord for kropsdele
At bevæge sig mens man lærer   

Mandag 2/1: Fridag       


       

2

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Pack a Suitcase
s. 32-33   

At introducere nye ord for beklædningsdele
At bruge de nye ord aktivt i en sammenhæng

           


                   

3

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Family Saurus
s. 34-35                       


       

At introducere nye ord for familiemedlemmer
At læse og forstå enkle sætninger
At svare på og stille spørgsmål til teksten
At finde og skrive de nye ord       

           

       

4

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Family Verses
s. 36-37       

At læse moderne engelsk børnelitteratur
At svare på spørgsmål om sig selv       

           


           

       

5

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. My Friends and their Hobbies s. 38-39

At introducere nye verber
At spørge og svare på simple spørgsmål
At læse og forstå enkle sætninger
At interviewe vennerne om deres hobbyer

 

6

       

Alternativ uge matematik/engelsk for hele Nymånen

           

               

7

       

Vinterferie

           

   

8

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Dino and Dina at the Restaurant s. 40-41   

At introducere nye ord for mad
At kunne orientere sig på et menukort
At øve sig i at bestille mad på en restaurant

Fredag 24/2:

Fastelavn

       

9

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. The Grocery Store s. 42-43           

At lære at bede om varer i en butik
At lære nye ord for madvarer at kende

           


           

       

10

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. A Monster Lunch s. 44-45                   


       

At introducere nye ord for mad og madretter
At bruge de nye ord mundtligt og skriftligt
At fortælle om egne livretter
At spørge til andres livretter       


           

       

11

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Pets s. 46-47

At introducere ord for kæledyr
At lære at præsentere et kæledyr
At følge en skriftlig instruks
At skrive svar på enkle spørgsmål       

           

       

12

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Small and Big Animals s. 48-49

At lege med sproget
At læse og dramatisere dig og sang       

Tirsdag 21/3:

Forældrekaffe               

13

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. The Three Little Pigs s. 50-53 + arbejde i grupper med et teaterstykke               

At beskæftige sig med genren eventyr
At bruge sproget i en kendt sammenhæng
At dramatisere det læste       


       

14

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. The Three Little Pigs s. 50-53 + arbejde videre med teaterstykkerne       

At beskæftige sig med genren eventyr
At bruge sproget i en kendt sammenhæng
At dramatisere det læste       

   


           

       

15

Påskeferie

   

16

Fremvisning af teaterstykker

 

Mandag 17/4:

2. påskedag

17

Fælles emneuge for hele skolen

 

Lørdag 29/4: Forårsfest kl. 13 - 15.30

18

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Terrible Lizards
s. 54-55       


       

At beskæftige sig med faglig læsning på engelsk
At læse og forstå en faktatekst
At introducere nye adjektiver

Mandag 1. maj: Fridag

19

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. The Year s. 56-57

       

At lære ord for måneder og årstider
At læse og forstå faktaoplysninger
At svare på spørgsmål

Fredag 12/5: St. Bededag

       

20

Lejrskole

   

21

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. The Weather Forecast s. 58-59       

At tale og skrive om vejret
At introducere ord for ugedagene
At stifte bekendtskab med et simpelt kort over Storbritannien og Irland

Torsdag 25/5 + fredag 26/5: Kr. Himmelfart           


           

       

22

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Halloween
s. 60-61           


   

At stifte bekendtskab med de mest almindelige Halloween-traditioner
At lære nye ord der bruges i forbindelse med Halloween   

Onsdag 31/5: Forældrekaffe           


           

       

23

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Chimney Trouble s. 62-63   

At lære om engelsk og amerikansk kultur og traditioner

 

24

       

Boost grundbog og arbejdsbog for 3. kl. Kap. Goodbye s. 6

At sige farvel og på gensyn


   

       

25

       

Mandag:

Repetition, hygge, opfølgning, evaluering og læse engelske bøger

Klasselæreruge (onsdag - fredag)