Årsplan for dansk i 6.klasse

Fagformål:

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra de nye forenklede fælles mål:

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk

De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

Kommentarer til årsplanen:

Eleverne skal aflevere 4-5 stile, læse romanen ‘Sikkas Fortælling’ og se filmen ‘Drengen i den stribede pyjamas’.

Vi vil holde klassens time hver onsdag, arbejde i STAV om fredagen, hvor der ofte skal øves diktat. Desuden vil jeg også lave et lille skrivekursus for eleverne, hvor vi får finpudset håndskriften.

Som I kan se, har vi delt året i perioder, som har fået forskellige overordnede emner: identitet, kultur, demokrati og verden. Det er for så vidt muligt at lave en rød tråd mellem alle fagene.

 

Der tages forbehold for ændringer.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

Mandag og tirsdag:

På skolen og i fælledparken.


Onsdag: Tivolitur

 

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

(hos Eric)

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden

     

34

Hvem er vi?

-klassens aftaler

-billeder af alle elever

-sociale lege

-det her er mig! (kort præsentation med billeder som fremlægges fredag for klassen)

   

35

Fandango 6. kapitel 1

-personkarakteristik


Stav

Eleverne skal opnå kendskab til forskellige typer personer

-rapgenren

-novellegenren

Forløbet gennemført, målene opfyldt

Forældremøder

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

     

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

Almindelig undervisning mandag og tirsdag

   

6.klasse lejrskole onsdag til fredag

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

Fandango 6. kapitel 2

-miljø


Stav

Eleverne skal have kendskab til

-nationalromantikken

-digtet som genre

-musikvideoen som genre

-essayet som genre

Vi har arbejdet med lyrik gennem forskellige kunstneres udtryksformer omkring Danmark og København.

( HCA, Natasja, Carl Emil, Dan Turell, Isam B.)

Eleverne har selv prøvet at skrive digte, analyseret musikvideoer.

Vi har ikke nået at arbejde med essayet.

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

     

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

Fandango 6. kapitel 2

-miljø

Stav

Eleverne skal have kendskab til

-nationalromantikken

-digtet som genre

-musikvideoen som genre

-essayet som genre


Digt til den 25/10

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i vinterperioden.

     

43

miljø

   

Teammøde torsdag den 26/10

(Rebekah)

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)


Romanlæsning hjemme:

‘Sikkas fortælling’

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)


Romanlæsning hjemme:

‘Sikkas fortælling’

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

Romanlæsning:


‘Sikkas fortælling’

STAV

Eleverne skal læse Cecilie Ekens roman: ‘Sikkas fortælling’. Vi vil bruge forskellige litterære begreber til at analysere og fortolke romanen herunder

  • personkarakteristik

  • miljø

  • komposition

  • fortæller og synsvinkler

  • tema

  • intertektstualitet

  • den græske mytologi

Højtlæsning

Parlæsning

Arbejdet med Romanen har været konstruktivt, eleverne har opnået målene, men romanen var nogle elever for udfordrende. Derfor har enkelte elever ikke læst hele romanen. Boganmeldelserne var svære at lave for eleverne, da de havde svært ved at skrive referat af bogen. Det var for stor en opgave.

Vi skal have fokus på referatet næste år.

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

     

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

Aflevere Sikkas fortælling

 

Aflevering den 6/12 :

Boganmeldelse af

‘Sikkas fortælling’

 

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

Afslutning på romanen, Fandango 6. kapitel 8.


ST 6 prøver


STAV

   

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

     

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1


Fandango 6. kapitel 9.

-film

 

STAV/ Håndskrivning

Eleverne skal kende til filmiske virkemidler såsom

-set up/pay off

-musik/lyd

-billedudsnit

-berettermodellen

-tiden omkring 2.verdenskrig

Eleverne fik stort udbytte af arbejdet med filmen, og opnåede målene.

Det var en barsk film som satte mange gode samtaler i gang.

Vi fortsætter med at arbejde om 2.vk. næste skoleår.

Første skoledag onsdag

2

STAV/ Håndskrivning

   

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

 

STAV/ Håndskrivning

   

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

Fandango 6. kapitel 4

-virkemidler

 

STAV/ Håndskrivning

Eleverne opnår kendskab til

-dialog

-direkte/indirekte tale

-indre monolog

-tankereferat

Vi nåede ikke dette emne, da det foregående forløb trak ud.

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

STAV/ Håndskrivning

Aflevering 31/1:

Fri stil

-der skal indgå dialog, direkte og indirekte tale.

Stilen udgik.

 

6

Uge sex:

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

6.klasses avis


FAG LITTERATUR, hvad er det?


Hvad er en artikel

Hvordan bygges den op?

Hvad er et debatindlæg?

STAV/håndskrivning fredag

Eleverne skal arbejde med at skrive deres egen avis. Emnet er ETIK.


-layout

-artikel opbygning

-interview

-hvad er etik

-netetik


https://www.clioonline.dk/danskfaget/mellemtrin/emner/medier/web/offentligt-privatliv/det-offentlige-privatliv/

http://www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling/emner/medier/avis/

Eleverne har lært hvordan man opbygger en artikel. Det var svært for nogle elever at researche omkring emnet, og selv skrive en artikel på deres baggrundsviden.

Vi skal have fokus på hvordan man bearbejder en mængde informationer til eget stof.

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

       

10

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

     

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

     

Teammøde torsdag den 22/3

(AM)

13

PÅSKEFERIE

     

14

Fandango 6. kapitel 6

-tema

Eleverne skal opnå kendskab til teksters temaer

-drejer/handler om

-motiv

-øve sig i at genfortælle og fortælle

-skrive i korte genre

Eleverne har opnået målene for forløbet, og har afsluttende skrevet en stil med samme tema.

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

       

16

Emneuge 2

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden.

     

17

Fandango 6. kapitel 6

-tema

Eleverne starter på deres egne stile med udgangspunkt i samme tema.

 

Forældremøder

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

       

19

 

Aflevering 9/5: Eleverne vælger en genre de skriver i med samme tema

 

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

Håndskrivning

 

Håndskrivning er lagt lidt på hylden, og vi tager det op igen næste år.

Mandag:

2.pinsedag

22

ST 6 prøver

STAV

Educas

Håndskrivning

     

23

Fandango 6. kapitel 10.

  • Christina Hamre og hendes kunst


STAV

Eleverne skal opnå kendskab til Christina Hamre og hendes kunst samt analysere kendes værker.

   

24

     

Teammøde fredag den 8/6

(Jeanne)

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Fællesmøder hver tirsdag kl.10.15-10.30:

Kultur og det praktisk, musisk er omdrejningspunktet for fællesmødet.

 

I klassen efterfølgende:

Halv/fuldmånen skal bidrage på husmøderne, de skal holde oplæg i salen på skift. De skal komme med et produkt der passer til sangen vi synger i salen.