Idræt med 6. klasse: MANDAG: 10.15 - 11.45

Lærer: Rebekah Lewis, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 20887001.

Eleverne skal først og fremmest bevæge sig og have det sjovt, samt opøve færdigheder indenfor de forskellige idrætsaktiviteter, som vi arbejder med i årets løb. Vi vil komme til at arbejde både enkeltvis, parvis, i mindre grupper og på hold, på den måde udfordres eleverne også socialt.

Det primære formål med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. På sigt skulle dette gerne bidrage til, at eleverne opmuntres til fortsat at være fysisk aktive. Idrætstimerne begynder altid med fælles opvarmning, som består af løb, opvarmningsøvelser, styrketræning og små lege, hvorefter vi går i gang med aktiviteterne.

***OBS.! Jeg forventer, at alle elever møder op til timerne med idrætstøj, så de kan deltage. Husk at medbringe en drikkedunk, så der er mulighed for at få fyldt væske på undervejs.

De fire søjler

 • I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

 • Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

 • Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivsels-log samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

 • Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

   

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

(hos Eric)

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

34

EMNE 1: Kropsbasis

Her har vi fokus på forskellige træningsformer.

Vi lærer at skelne mellem dem, samt at forstå at hver træningsstil har forskellige formål.


Vi forsøger undervejs at tale om stereotyper forbundet med de forskellige træningsmetoder.

Introduktion til skoleårets forløb samt opvarmnings- teknikker. Leg.

   

35

 

Teknik bag basis kropsvægt øvelser

 • Planke

 • Situp

 • Pushup

Makkerøvelser


Har printet billeder ud til et kompendie.

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

 

Styrketræning - Muskelopbygning

 

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

 

Crossfit - udholdenhed

 

6.klasse lejrskole ons-fre

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

 

Kortspil leg

 • Butt-bump

 • Planke klappe hænder

 • Planke vælte

 • Små hop

 • Kongens efterfølge

 

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

 

Vi leger udendørs (flag football)

 

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

 

Lege Konge og Dronning


Kortspil-leg


Andersen test

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

43

EMNE 2:

Krop & Sind

Her har vi fokus på mental sundhed, afstressning og velvære.

Yoga: de fem tibetanere https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/kroppen/body-and-mind/yoga/de-fem-tibetanere/?MP=


Solhilsen: https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/kroppen/body-and-mind/yoga/solhilsen-klassisk-vinyasaflow/


Dragen og sadlen: https://www.clioonline.dk/idraetsfaget/udskoling/emner/kroppen/body-and-mind/yoga/dragen-og-sadlen/

 

Teammøde torsdag den 26/10

(Rebekah)

44

6.+7.kl naturfaglig projektopgave

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

     

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

 

Børneyoga - Energi og fokus: https://www.youtube.com/watch?v=D-voEuCm1jc


Leg og samarbejde: https://www.youtube.com/watch?v=Di9kk-F2Rh4

 

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

EMNE 3:

Gynmastik

Fokus på bevægemønstre og smidighed.

Forlæns kolbøtter

Hovedstand

 

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

 

Kraftspring på måtter

 

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

     

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

     

Første skoledag onsdag

2

Tema 4:

Udtryk

Vi arbejder med udtryksformer ved brug af kroppen

Musikforståelse og koreografi

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

 

Dans og musikvideo

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

 

Dans og musikvideo

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

 

Fremvisning af musikvideo

   

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

     

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

Tema 5:

Boldspil

Fokus på udvalgte boldspil herunder teknik

Basketball:

Start up øvelser

   

10

 

Basketball: layup, jumpshot, pick and roll.

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

 

Basketbold: HORSE, jorden rundt, dream-team øvelsen

 

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

     

Teammøde torsdag den 22/3

(AM)

13

PÅSKEFERIE

     

14

 

Baseball

 

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

 

Baseball

   

16

Emneuge 2


Musik og teaterfestival forberedelse

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden.

     

17

 

Badminton

 

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

Tema 6:

Udeliv

Et åbent forløb, hvor vi skal repetere de tidligere forløb udendørs. F.eks. parkour, yoga, dans og crossfit.


Dette arbejder vi med resten af året.


Samtidigt er der plads i årsplanen til afvigelser undervejs, samt ønsker fra elevernes side.

     

19

     

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

     

Mandag:

2.pinsedag

22

       

23

       

24

     

Teammøde fredag den 8/6

(Jeanne)

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Klassen har fulgt årsplanen, undtaget forløbet om baseball og badminton i ugerne 14, 15 og 17. Forløbet med basketball fortsatte disse uger.