Matematik med 6. klasse: TORSDAG 10.15 - 11.45 og FREDAG 8.30 - 10.00

Lærer: Rebekah Lewis, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 20887001.

Formål

Det overordnet formål med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen, som sætter dem i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Jeg har i årsplanen taget hensyn til de krav, der er opstillet i fag-faglige mål for undervisningen i matematik på Nørrebro Lilleskole.

Undervisningen – materialer og metoder

Vi arbejder med udgangspunkt i grundbogssystemet Matematiktak, som indeholder en grundbog og et arbejdshæfte, som vil danne udgangspunkt for arbejdet med matematikken i 6. klasse.

I den daglige undervisning inddrages diverse hjælpemidler såsom centicubes, målebånd, decilitermål, regneark m.m.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsmetoder, hvor eleverne nogle gange skal arbejde i mindre grupper, parvis eller individuelt med opgaver i arbejdsbogen.

Undervisningen tager udgangspunkt i den matematik eleverne møder i deres hverdag. Gennem arbejdet med konkrete problemstillinger, skaber eleverne en baggrund for at udvikle faglige hjælpemidler og for at erkende generelle sammenhænge.

I Halv/fuld-månen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag, hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning. I alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter, fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og udenfor skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion og konkrete problemstillinger. Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Skriftligt arbejde

Udover arbejdet i bogsystemet lægges der endvidere vægt på hjemmeopgaver af forskellig art. Dette veksler mellem område-relaterede opgaver og færdighedsregning opgaver. Endvidere vil de få en månedlig problemregning efter påske.

Evaluering

Formål og mål med undervisningen vil løbende blive evalueret i forbindelse med elevernes indsats i undervisningen, fremlæggelser m.m. Desuden skal eleverne ved afslutningen af et forløb reflektere over, hvad de har lært, og hvad deres samlede viden nu er. Dette er et godt udgangspunkt for en afsluttende fælles evaluering i klassen. Endvidere tager eleverne en individuel prøve hver halve år, som giver en god mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning for den enkelte elev.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

Udlevering af bøger: “Matematik-tak sjette”


Opstart med repetition samt færdighedsregning

 

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

34

 

“Familien Syvertsen” s. 5-23


Potenser/kvadrattal

   

35

 

Regning med decimal

 

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

 

Diagrammer

 

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

     

6.klasse lejrskole

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

 

Procenter

Renter (s. 63)

 

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

 

Regneregler

 

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

 

“IT” s. 25-48


Multiplikation, division og forhold

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

43

 

Funktioner

 

Teammøde torsdag den 26/10

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

 

Valuta

 

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

 

Diagonal/areal

 

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

 

“Erhverv” s. 49-66


Cirklens omkreds og areal

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

 

Brøker

Vinkler/konstruktion

 

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

     

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

 

“Matematik i gamle dage” s. 69 - 92


Primtal og divisorer

Mønstre

Første skoledag onsdag

2

 

Længde, areal, rumfang

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

 

Regningsarterne

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

 

Division

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

 

“Det fjerne Østen”, s. 93-108


Statistik

 

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

 

Perspektiv

 Ikke opnået

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

 

Areal på sømbræt

Geometriske former

   

10

 

“Efter skoletid”, s. 109 - 124


Regning med negative tal

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

 

Handelsregning

 

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

 

Rumfang

 

Teammøde torsdag den 22/3

(AM)

13

PÅSKEFERIE

     

14

 

Sandsynlighed

 Ikke opnået

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

 

“Opdagelsesrejsende” s. 125 - 146


Vinkler

 

16

Emneuge 2


Musik og teaterfestival forberedelse

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden.

     

17

 

Ligninger

 

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

 

Ligninger

   

19

     

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

 

Tid og hastighed

 

Mandag:

2.pinsedag

22

 

Koordinatsystem

   

23

 

Målestok

   

24

 

AFSLUTNING

Teammøde fredag den 8/6

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Matematik undervisningen har fulgt årsplanen med undtagelse af emnerne ‘sandsynlighed’ og ‘perspektiv’. Der blev brugt længere tid end planlagt på ‘division’, ‘procenter’ og ‘koordinatsystem’ samt arbejdet en del med ekstra opgaver på matematikfessor.dk samt færdighedsregning.