ENGELSK 6. klasse: MANDAG 8.30 - 10.00 og TORSDAG 12.30 - 14.00

Lærer: Rebekah Lewis, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 20887001

De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

Eleverne skal aflevere to skriftlige fremstillinger, se tre film samt læse uddrag af ‘Diary of a Wimpy kid’.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

Mandag og tirsdag:

På skolen og i fælledparken.


Onsdag: Tivolitur


Introductions, textbook handout “Watch Out”

 

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

34

 

“Me and my friends” clio online


Individual presentations: “who am i?”

   

35

 

Theme 1: “Horror” pgs. 9-28 (supp. ‘spooks & horror clio online)

 

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

     

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

 

Grammar: verbs

 

6.klasse lejrskole onsdag til fredag

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

 

Writing horror stories

 

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

 

Roleplaying

 

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

 

Theme 1 evaluation

Theme 1 fulgte årsplanen og vi fik opnået det forventelige.

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

43

 

Halloween, clio online


Grammar: vocabulary

 

Teammøde torsdag den 26/10

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

 

Theme 2: “At the Beach”, pgs. 29-42 (supp. ‘Australia’ clio online)

 

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

 

Thanksgiving, clio online

 

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

     

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

 

Theme 2 evaluation

Theme 2 fulgte årsplanen og vi fik opnået det forventelige.

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

 

Christmas, clio online

 

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

 

Theme 3: “American Teens”. pgs. 43-60 (supp. ‘USA’ clio online)

 

Første skoledag onsdag

2

     

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

 

Writing articles

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

 

Presentations

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

 

Stereotypes: “The breakfast club”

   

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

     

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

 

Theme 3 evaluation

Theme 3 havde en del ændringer. Vi nåede ikke ‘writing articles’ eller underemnet om ‘stereotypes’, da vi i stedet lavede et forløb om staterne i USA (Tour the States’). Hver gruppe skulle undersøge en selvvalgt stat. Dette afsluttede vi ved præsentationer i grupper samt fremlægge deres kahoot.

 

10

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

   

Rollespil

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

 

Easter, clio online

 

Teammøde torsdag den 22/3

13

PÅSKEFERIE

     

14

 

Theme 4:

“Scotland” pgs. 61-78. (Supp. ‘Scotland’ clio online)

I dette tema arbejdede vi med tekster i grundbogen oghandlende Scotland.

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

   

Grammar: apostrophes

 

16

Emneuge 2

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden.

     

17

   

Lavede brochurer om selvvalgt by i Skotland. Fremlæggelser samt kåring af vinder ‘Bedste By’.

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

       

19

 

Idioms

 

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativ uge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

   

Lavede små videoer om hvad de har lært om Scotland.

Mandag:

2.pinsedag

22

   

Viste videoerne for hinanden i klassen.

 

23

       

24

   

Afsluttede ‘Scotland’ tema ved at være i køkkenet.

Teammøde fredag den 8/6

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Overordnet har vi nået det vi skulle ifølge grundbogen - dog med afvigelser alt efter elevernes interesser. Vi har startet hver lektion med en WOD (Word of the day) som var knyttet til vores tema.