Billedkunst 2017-2018

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

   

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

(hos Eric)

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden

     

34

Introforløb:

Hvem er jeg?

(Uge 34-43)

Vi undersøger hvem vi er gennem Skulptur, croquis og tegning.


Eleverne skal kende til forskellige teknikker indenfor områderne herunder:


(Tegning)Lys, skygge, skravering

(Skulptur)Sammenføjning, modellering

(Croquis) skitsering, bevægelse


http://www.emu.dk/modul/skulpturanalyse#


Forløbet starter med croquis, som danner grundlag for skulpturarbejdet og afslutningsvis tegner vi skulpturerne.


VI HAR 2 GANGE MED HVER KLASSE!

Eleverne fik et stort udbytte af forløbet socialt og fagligt. De var gode til at observere hinanden under croquis tegningen, og i det videre skulptur arbejde lærte de teknikker til at arbejde i ler.

Tegningen af skulpturen nåede alle ikke i mål med.

 

35

     

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

     

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

     

6. Klasse lejrskole

(Rebekah og Anne Mette)

7. Klasse lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

     

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

     

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

43

     

Teammøde torsdag den 26/10

(Rebekah)

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

Rundt om Matisse

Gennem billedanalalyse, kunsthistorien og egne produktioner undersøger vi hvem Matisse var, og hvad der kendetegnede hans kunst.


Papirklip

Fælles maleri (3x9 lærreder) med 2 mønstre

Målestoksforhold

At male en jævn flade med pensel og blande farver

Farvecirklen

Et langt og berigende forløb. Eleverne fik en introduktion af Matisse, og de skulle analysere et af hans maleri.

De har derefter arbejdet med papirklip med et forsøg am at arbejde abstrakt. Dette var en svær opgave.

De har bagefter malet et fælles maleri ved brug af skitser, målestoksforhold, jævne lager af maling, dækning af områder med malertape.

En krævende process som var god til både deres evner til at samarbejde og til at håndtere mange specifikke krav.

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

tur til SMK

Besøge SMK med fokus på billedanalyse.

 

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

     

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

     

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

     

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

     

Første skoledag onsdag

2

TUR TIL SMK

 

aflyst

Vi har arbejdet med rekvisitter til muscialen Hair, og derfor er de kommende forløb ikke blevet gennemført.


Eleverne har derimod lavet kostumer, rekvisitter i papmache, pap og perler til teaterstykket. Samt trykt på t-shirts samt lavet batik.

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

TUR Christiania

 

aflyst

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

FÆLLES ØVER

   

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

TEATER

     

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

Arkitektur og Streetart

Eleverne deles i to hold, hvor de skal arbejde med arkitektur og streetart på skift.


Arkitektur med Paule:

Boformer

Eleverne skal undersøge og selv bygge en bolig i træernes toppe. De arbejder med målestok i kontekst, analyse af området for boligen.


Streetart: Vi undersøger hvordan kunsten i gaderne påvirker vores hverdag, og vi vil forsøge at gøre dem kunsten efter gennem:

Gavlmalerier i mindre skala, grafitti og kreative indslag ( post its, garn, osv.)

Vi arbejder med budskaber, grafittiens univers ( bogstavernes opbygning, lys, skygge, Outline)

udskudt

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

       

10

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

     

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

     

Teammøde torsdag den 22/3

(AM)

13

PÅSKEFERIE

     

14

Tur til Glyptoteket

Skulpturen taler! Vi får en rundvisning på Glyptoteket omkring romersk kunst.

aflyst

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

Skulptur

Eleverne skal arbejde med skulpturer i gips og hønsenet med inspiration fra romersk kunst.

aflyst

 

16

Emneuge 2


Musik og teaterfestival forberedelse

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden.

     

17

 

Arkitektur med Paule:

Boformer

Eleverne skal undersøge og selv bygge en bolig i træernes toppe. De arbejder med målestok i kontekst, analyse af området for boligen.

NYT! Udsmykning af grene - grafisk udtryk.

Eleverne tog opgaven meget seriøst. De har arbejdet målrettet og koncentreret enten alene eller i små grupper. De har bygget en model i pap på en eksisterende gren. De har været gode til at tage hensyn til konteksten efter nærmere analyse af deres grene.  Flotte resultater.


NYT: Eleverne har hver især skrællet en gren samt malet på den og lakeret den. Nogle af dem brugte de teknikker de havde tilegnet sig i vores Matisse forløb med brug af malertape.

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

       

19

     

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

Musik og teaterfestival

  • billedkunst bidrag

Billedkunstholdet skal lave visuals, scenografi og kulisser til teater og musik-holdene på festivalen.


TRYKKER EGNE TSHIRTS

 

Mandag:

2.pinsedag

22

       

23

       

24

     

Teammøde fredag den 8/6

(Jeanne)

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Fællesmøder hver tirsdag kl.10.15-10.30:

Kultur og det praktisk, musisk er omdrejningspunktet for fællesmødet.

 

I klassen efterfølgende:

Halv/fuldmånen skal bidrage på husmøderne, de skal holde oplæg i salen på skift. De skal komme med et produkt der passer til sangen vi synger i salen.