Evaluering:

Undervisningen i matematik i 5. klasse er foløbet planmæssigt, og eleverne har opnået det forventelige. De har været meget motiverede for at lære og har deltaget aktivt i alle aktiviteter.