I 4. kl. er danskundervisningen forløbet planmæssigt, og eleverne har fået det målsatte udbytte af undervisningen. Vi har arbejdet med Fandango 4 (tekstbog og arbejdsbog). Strukturen i læringsmaterialet har været meget givtigt for eleverne. Måden emnerne er inddelt og måden hvorpå vi har arbejdet med alle emnerne, som så forhåbentlig bliver noget, som de kan genkende næste år.
Vi har været meget fokuseret på læsningen i år, hvor vi hver mandag har holdt stjernestund (hvor eleverne læser i ca. 8 min - helt stille og herefter enten skriver eller fortæller til sin sidemakker, hvad man har læst). Der har været mange læsetekster i tekstbogen i år, så først har vi hørt det sammen på de indtalte lydfiler og derefter har de skulle læse sammen to og to og derefter arbejde med spørgsmålene i tekstbogen. Nogle gange er disse også blevet taget i plenum. Derefter har de arbejdet med opgaverne i arbejdsbogen og de er herefter blevet gennemgået i klassen på forskellige måder.

Der er både blevet arbejdet i grupper, individuelt, fremlæggelser både mundtligt, skriftligt og brug af andre medier f.eks. computer/slides. Endvidere har eleverne arbejdet med månedsopgaver fra Opgavehylden.dk, som har styrket elevernes træning i de grammatiske begreber og det skriftlige arbejde, men også forskellige vedkommende emner.