Årsplan for FRANSK 7.KLASSE 2017-2018 - onsdag 10.15-11.45

 

De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

FRANSK:

 

Formålet med undervisningen i fransk er at give eleverne muligheden for at opnå kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på fransk mundtlig og skriftlig og at tilegne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende fransk i forskellige sammenhænge, udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det franske sprogs rolle i den internationale dimension. Undervisningen skal give eleverne rammer til at have lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur og dermed fremme en alsidig udvikling, samt give eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kultur baggrund og forbered sig til et liv i et globalt samfund.

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

Mandag og tirsdag:

På skolen og i fælledparken.


Onsdag: Tivolitur

 

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

(hos Eric)

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden

     

34

Hvem er jeg?

 

J’habite - jeg bor

âge - alder

soeur, frère - søskende

Petit - grand

tal + farve repetition

   

35

 

Opsummering.

+

J’aime - j’aime pas

Jeg kan / kan ikke lide

nourriture - mad

 

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

 

Faire - at lave

sport + ugedage


lær at præsenter dig selv skriftligt.

 

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

     

6.klasse lejrskole

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

 

Fremlæggelse

  • opsummering

 

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

Min familie

qui - hvem

un, mon - en, min

 

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

 

je, tu, il, elle - jeg, du, han, hun

  • repetitioner

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag vinterperioden.

     

43

 

præsentere din familie

  • opsummering

 

Teammøde torsdag den 26/10

(Rebekah)

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

Beskrive en person

le corps - kroppen

adjectifs - tillægsord

 

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

 

personnalité - personlighed

 

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

     

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

Jul på fransk

Sang

Postkort til din familie

 

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

     

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for forårperioden

     

1

 

beskrive en person

opsummering + repetitioner

 

Første skoledag onsdag

2

     

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

Fritid

saisons - årstider

le temps - vejret

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

 

vacances - ferie

skrive en mail som beskriver din ferie, vejret, aktiviteter, famille.

Nutid être, faire, manger, aimer.

 

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

 

opsummering

læs din mail

   

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

 

repetitioner med dialog og rollespil

 

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

Min skole

i min klasse - ordforråd

il y a - der er

forløb ikke opnået

 

10

 

min skema

hvorfor - fordi

tillægsord

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

 

où - quel - quelle - à quelle heure - comment - qu’est-ce que.

klokken + sprøgsmål

 

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

 

opsummering med interview om din skole

 

Teammøde torsdag den 22/3

(AM)

13

PÅSKEFERIE

     

14

Dine venner

tøj, krop, hår, personlighed

 

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

 

din fritid med dine venner

   

16

Emneuge 2


Musik og teaterfestival forberedelse

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i sommerperioden.

     

17

Berømte franskmænd

lære at beskrive et idol

de har arbejdet med Stromae, de har lavet en videoklip med en af hans sang + en præsentation af ham på fransk

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

       

19

 

fremlæggelse af dit idol

 

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Fransk film

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

Dyr

franske udtryk med dyr

ikke opnået

Mandag:

2.pinsedag

22

       

23

       

24

 

Beskrive - præsentation af din dyr. Billedbog

 

Teammøde fredag den 8/6

(Jeanne)

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

 

Vi har ikke opnået alle de planlagt forløb, men er gået i dybden med dem jeg har valgt at sætte fokus på. Vi har også arbejdet med ekstra opgaver for at få styr på de basale udsagnsord bøjninger, samt på nogle mundtlig præsentationer.