Evaluering:

Årsplanen er gennemført og målene delvist opnået. En stor del af undervisningen er foregået online i forbindelse med hjemsendelse under corona. Det har begrænset samarbejdet en del, og det bør der derfor være fokus på næste skoleår. Fra januar har klasselærer Jesper overtaget danskundervisningen, da klassen grundet coronarestriktioner, var isoleret i kælderetagen, kun med ham som underviser. Jesper har fulgt årsplanen som planlagt.

VI har arbejdet meget med små skriftlige afleveringer, da det var lettest at følge med i elevernes arbejde på den måde. Eleverne kun havde arbejdsbog a med hjem, så vi har suppleret med andre opgaveoplæg fra f.eks.dansktip.com med samme fokus som det der var planlagt i årsplanen. Desuden har stavning og grammatik foregået via grammatip.com i stedet for Stav4 bogen, hvor det har været nemt at følge med i elevernes opgaveløsning hjemmefra.