Evaluering: 5. kl. 2016/17 har fulgt årsplanen og opnået det forventelige.

Årsplan i Dansk for 5. klasse 2016/2017

Uge

Emner og materialer

Mål

Øvrige bemærkninger og arrangementer

32

Ryste-sammen-uge

 • Fællesskab

 • Sociale kompetencer

 • Godt sammenhold

 • Samarbejde

 • Trivsel

 • Lære hinanden bedre at kende

Mandag:
Første skoledag, fælles morgenmad

Tirsdag: Portrætter

Onsdag: Tur til zoo

Torsdag: Tur til Frilandsmuseet

Fredag: Flyverlegepladsen med bål

33

”Fandango”

Litteratur – hvad er det?

Mundtligt og skriftligt.


Skal vi kigge lidt i spejlet? - Om personkarakteristik

Eleverne skal læse forskellige tekster og herudfra arbejde med indre og ydre personkarakteristik med udgangspunkt i Fandango og enkelte korte værker af Louis Jensen.

Målet med dette tema er, at eleverne får kendskab til

 • hoved- og bipersoner

 • ydre- og indre karakteristik

 • statiske og dynamiske personer

 • replikker i fiktion

 • Showing og telling i forb. med præsentation af fiktive personer

 • skelne mellem læsning på og mellem linjerne,

 • udfyldning af tomme pladser

 • Selvbiografien som genre

 • Fagtekster om personer.


Eleverne skal ydermere kunne reflektere til de personskildringer, de præsenteres for i fiktion. Skildre personer i fiktion og ikke-fiktion


Læse + arbejde m. Litt. hvad er det, skal vi kigge lidt i spejlet + Prins Faisals ring (høre historien) + arbejde ms arb. bog - Lektier til onsdag 24/8: læs Tifanfaya

 

34

- Om personkarakteristik

Arbejde med Tifanfaya + arb. bog s. 12 - 14 - Lektier til onsdag 31/8: Læs Et hjem med gevær

Onsdag 24/8:

Forældremøde

kl. 16.00

35

- Om personkarakteristik

Arbejde m. Et hjem med gevær + arb. bog s. 15 - 20

 

36

- Om personkarakteristik

Fortsætte arbejde Et hjem med gevær + evaluering s. 21 + 22 HUSK kopier kopiside "Ramon den fromme" til eleverne

Torsdag 8/9: Skolefoto

37

SPORTSUGE FOR HELE NYMÅNEN

   

38

”Fandango”

Mundtligt og skriftligt.

- Om miljø

Eleverne skal læse forskellige tekster og kigge på forskellige computerspil og herudfra arbejde med miljøet.

Målet med dette tema er, at eleverne får kendskab til

 • en teksts fysiske - og psykiskemiljø

 • fantasygenren og dens opdelinger

 • fantasemet – den magiske passage

 • multimodalitet i elektroniske tekster

 • computerspils overordnede genreinddeling

 • forskellen mellem mediers fortællemåder


I faklernes skær + dæmonernes hvisken + arb. bog 23 - 28 - Lektier til onsdag 28/9: Læs Løven, heksen og garderobeskabet

 

39

- Om miljø

Arbejde m. Løven, heksen og garderobeskabet + arb. bog 29 - 31 - Lektier til onsdag 5/10: Himmelherren

Mandag d. 26. september kl. 8.30 - 9.30 Forældrekaffe

40

- Om miljø

Arbejde m. Himmelherren + arb. bog s. 32 - 35 + evaluering

 

41

EMNEUGE

   

42

EFTERÅRSFERIE

   

43

Fandango”

Mundtligt og skriftligt.

Om komposition

Målet med dette tema er, at eleverne får kendskab til

 • Forskellen på historie og fortælling

 • At kunne genkende og benytte de kompositoriske begreber ”forudgreb”, ”tilbageblik” og ”flashback”

 • At kunne følge referentkoblingen i forskellige tekster

 • Genren novelle

 • At kunne benytte to- og flerkolonellenotater, stikord og tidslinje som læseforståelsesstrategi, fortællende og diskuterende teksttyper som resumé, genfortælling og kommentarer, læseteknikker nærlæsning, skimning og punktlæsning.


Arbejde m. Troldtinden + arb. bog s. 41 - 43 - Lektier til 2/11: Læs Krageungen

 

44

Fandango”

Mundtligt og skriftligt.

Om komposition

Arbejde m. Krageungen + arb. bog 44 - 46 - Lektier til 9/11: Læs Ansigtet

 

45

Om komposition

Arbejde m. Ansigtet + arb. bog 47 - 50 - Lektier til 16/11: Læs Casa Battló

 

46

Om komposition

Arbejde m. Casa Battló arb.bog s. 50 + evaluering - Lektier til onsdag 23/11: læs s. 102 - 106

 

47

”Fandango”

Mundtligt og skriftligt.

- Om virkemidler

Med udgangspunkt i forskellige billeder og digte i Fandango er

målet med dette tema, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om

 • Homonymer

 • Medbetydninger – positive og negative ord

 • Sammensatte ord og morfemer


Eleverne skal kunne genkende og benytte

 • Homonymer

 • Positive og negative ord

 • Sammensatte ord og morfemer

 • Rim – parrim, enderim og bogstavsrim

 • Rytme

 • Remser

 • Beskrivende tillægsord


Får kendskab til genrerne

 • Ordbog

 • Encyklopædi

 • Rejseskildring


Arbejde m. 102 - 106 + arb. bog 53 - 56 - Lektier til onsdag 7/12: 108 - 115

 

48

ALTERNATIV UGE “Juleuge”

 

TORSDAG 1/12 KL. 15.30 - 17.30:

JULEFEST

49

Om virkemidler

Arbejde m. s. 108 - 115 + arb. bog 57 - 60 - Lektier til onsdag 14/12: Læs 117 + 118

 

50

Om virkemidler

Arbejde m. s. 117 + 118 arb. bog 61 + 62 + evaluering

Torsdag 15/12 JULEMARKEDTUR?

51 (minus mandag) + 52

JULEFERIE

 

Mandag 19/12: Juleafslutning kl. 8.30 - 12.00

1

”Fandango”

Mundtligt og skriftligt

- om fortællere og synsvinkler

Med udgangspunkt i forskellige tekster, fotografier og malerier i Fandango er målet med dette tema, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke sig om

 • Ydre syn

 • Indre syn

 • Synsvinkler

 • Skiftende synsvinkel

 • Jeg-fortæller

 • 3. personsfortæller

 • Det folkelige gennembrud

 • Kortprosaen som genre

Den journalistiske genre notits


Arbejde m. Fårene står der endnu og glor + Jens Vejmand s. 120 - 125 + arb. bog 4 + 5 - Lektier til onsdag 11/1: Læs Ole sad på....

Første skoledag:

Tirsdag 3/1-2017

2

Om fortællere og synsvinkler

Arbejde m. Ole sad på en.... s. 126 + 127 arb. bog 6 + 7 - Lektier til onsdag: 18/1: Læs I brøndens mørke s. 128 - 133

 

3

Om fortællere og synsvinkler

Arbejde m. I brøndens mørke s. + arb. bog 8 + 9 - Lektier til onsdag 25/1: Læs portræt af Dora Maar

Skole/hjem-samtaler i 5. kl. i denne uge

4

Om fortællere og synsvinkler

Arbejde m. Dora Maar s. 134 + 135 + arb. bog s. 11 - Lektier til onsdag 1/2: Læs s. 136 - 138

 

5

Om fortællere og synsvinkler

Arbejde m. Shake s. 136 - 138 + arb. bog s. 12 + evaluering - Lektier til onsdag 22/2: Læs Bokserdrengen

 

6

Alternativ uge matematik/engelsk for hele Nymånen

   

7

VINTERFERIE

   

8

Vokseværk er ikke rent pjat

- om tema

Målet er, at eleverne får kendskab til og kan udtrykke forskellen på

 • hvad tekster handler om

 • hvad tekster drejer sig om

 • kan forholde sig til teksternes tema

 • lærer nye ord og får kendskab til genrerne:

 • historisk roman

 • den forklarende teksttype faktaboks

 • den diskuterende teksttype debatoplæg


Arbejde m. Vokseværk er ikke rent pjat s. 140 + Bokserdrengen + arb. bog 15 - 17 - Lektier til onsdag 1/3: Læs Drengen der samlede på ord

Fredag d. 24/2:

Fastelavn

9

Om tema

Arbejde m. Drengen der samlede på ord + arb. bog 18 - 21 - Lektier til onsdag 8/3: En historie om vokseværk s. 158 - 162

 

10

Om tema

Arbejde m. En historie om vokseværk + arb. bog s. 22 - 24 + evaluering - Lektier til onsdag 15/3: Op al den ting s. 164 - 167

 

11

Op al den ting

- om intertekstualitet

Det er målet at eleverne

 • får kendskab til og kan udtrykke sig om citatet som intertekstuelt virkemiddel

 • lærer nye ord

 • får kendskab til genren salme

 • bruger sproget poetisk i lyriske genrer


Arbejde m. Op al den ting s. 164 - 167 + arb. bog 27 - Lektier til onsdag 22/3: Læs s. 168 + 169

Torsdag 16/3 Debatcafé + generalforsamling

12

Op al den ting

- om intertekstualitet

Arbejde m. En seks hundrede s. 168 + 169 + arb. bog 28 + 29 - Lektier til onsdag 29/3: Læs Anna og Engel

Tirsdag 21/3 kl. 8.30 - 9.30 forældrekaffe

13

Op al den ting

- om intertekstualitet

Arbejde m. Anna og Engel s. 170 - 179 + arb. bog 30 - Lektier til onsdag 5/4: Læs En orm s. 180 - 182

 

14

Op al den ting

- om intertekstualitet

Arbejde m. En orm s. 180 - 182 + arb. bog s. 31 + 32 + evaluering - Lektier til onsdag 19/4: Læs Knut og Køter s. 184 - 202

 

15

PÅSKEFERIE

   

16

”Fandango”

Mundtligt og skriftligt.

- om Bent Haller og hans forfatterskab

Eleverne skal stifte bekendtskab med Bent Hallers forfatterskab. Vi skal læse nogle uddrag fra hans værker.  

Målet med dette er at:

 • Eleverne skal have en læseoplevelse.

 • Kunne tale om hovedindhold, tid, sted, handling i samspil med andre.

 • Arbejde med meddigtning, personbeskrivelser, miljøbeskrivelse, dramatisering


Arbejde m. Knut og Køter s. 184 - 202 + arb. 35 - 39 - Lektier til onsdag 3/5: Læs Historien om Hønsepigen s. 201 - 219

Mandag 16/4:

2. påskedag


Torsdag 20/4 Skolens fødselsdag

17

Emneuge for hele skolen

 

Lørdag 29/4: Forårsfest kl. 13 - 15.30

18

- om Bent Haller og hans forfatterskab

Arbejde m. Historien om Hønsepigen + arb.bog s. 40 - 42 - Lektier til onsdag 10/5: Læs Ros til Asmus s. 220 - 225

Mandag 1. maj - fridag

19

- om Bent Haller og hans forfatterskab

Arbejde m. Ros til Asmus s. 220 - 225 + arb. bog s. 43 - 45 - Lektier til onsdag 31/5: Læs Ønskebarnet s. 226 - 231

Fredag 12/5: St. Bededag

20

LEJRSKOLE

   

21

 

Onsdag d. 24/5-2017: Karameldag (9. kl.s sidste skoledag)

Torsdag 25/5 + fredag d. 26/5-2017:

Kr. Himmelfartsferie

22

Om Bent Haller

Arbejde m. Ønskebarnet s. 226 - 231 + arb. bog 46 - 48 - Lektier til onsdag 7/6: Læs s. 232 - 238

Onsdag 31/5 kl. 8.30 - 9.30 forældrekaffe

23

Om Bent Haller

Arbejde m. Dem fra Osser, Haven + interview Bent Haller (s. 232 -238) + arb. bog 49 - 52 - Lektier til onsdag 14/6: Læs 240 - 249

 

24

Om Bent Haller

Se og arbejde med Æblet og Ormen

 

25Klasselæreruge

 

Mandag + tirsdag: almindelig skema


Onsdag + torsdag: Klasselærerdage


Fredag:

Sidste skoledag