De fire søjler

I halv-fuldmånen arbejder vi i undervisningen og hele skoletiden med det hele unge menneske. Skemaet er delt op i fag hvor vi fokuserer på den fag-faglige undervisning, og i alle fag, frikvarterer og andre aktiviteter fokuserer vi også på den socialt-faglige, emotionelt-faglige og kreativt-faglige udvikling hos de unge. Det gør vi bl.a. på følgende måde:

Den socialt-faglige søjle: Vi arbejder med deltagelse i gruppearbejde, eleverne inddrages og har medindflydelse på undervisningens indhold og organisering, og vi arbejder løbende med klasse- og gruppedynamik.

Den emotionelt-faglige søjle: Vi arbejder med at kunne sætte ord på egne følelser og oplevelser, både om hvad der sker i og uden for skolen, udvikling af empati og konflikthåndtering. Vi vil skrive trivselslog samt afholde klassemøder, hvor eleverne bliver trænet i at sætte ord på egne oplever og følelser.

Den kreativt-faglige søjle: Vi arbejder med problemløsning, indsigt i og erfaring med den kreativt skabende proces både med fiktion (f.eks. historier) og konkrete problemstillinger (f.eks. i forbindelse med projektopgaven). Desuden arbejder vi med praktisk-musiske elementer som en integreret del af de forskellige metoder i undervisningen.

 

Kommentarer til årsplanen:

Eleverne skal holde 5 minutters tale i løbet af året, fremlægge i grupper og læse højt.

De skal aflevere 4 skriftlige afleveringer, og læse uddrag af romanen ‘The beach’ samt ‘Lord of the flies’.

 

Engelsk 8.klasse 2017/2018

Uge

Emne

Indhold/materialer

Evaluering

Øvrige arrangementer

33

Klasselærerdage

mandag-onsdag

Mandag og tirsdag:

På skolen og i fælledparken.


Onsdag: Tivolitur

 

Mandag:

Lærermøde 12-16

Teammøde fredag den 18/8

(hos Eric)

 

IDENTITET

er vores overordnende emne for alle fag i efterårsperioden

     

34

Being young!


keywords:

stereotypes

-rebellious

-sports,games

- subcultures

-music

-Amish

grammar

We will focus on different aspects of being young.


Article: Being different

http://www.clioonline.dk/engelskfaget/udskoling/emner/topics/youth-culture/being-different/

Stereotypes


https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090908165328AAkBNZa


Article:

Body images:

www.clioonline.dk/engelskfaget/udskoling/emner/topics/youth-culture/body-image/


Being fat.

Pit Stop 8.

Stereotypes:

make a photostory/ cartoon about the typical stereotypes in school. Present in smaller groups.


Song:

Katy Perry: I kissed a girl.


Short story: If you kiss a boy!

http://www.clioonline.dk/engelskfaget/udskoling/emner/topics/youth-culture/being-different/if-you-kiss-a-boy/?MP=

vocabulary ( look uo words)

comprehension ( questions)


My own passion!

Make a presentation about your passion ( music, sports, games)

Vi har nået målene om at læse, skrive og samt fremlægge omkring elevernes egne interesser.

Generelt er det svært for klassen at fremlægge, det skal vi fortsat træne.

Fokus på at holde tiden, tale højt og tydeligt, forberede mere i dybden.

 

35

5 minute speech

   

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag 16-18

ST torsdag 16-18

36

     

Torsdag:

Q-team 14.15-15.15


9.klasse lejrskole onsdag til fredag (Eric, K)

37

     

6.klasse lejrskole

(Rebekah, Anne Mette)


7. lejrskole

onsdag-fredag

(Thomas, Jeanne, Sara)

38

     

Torsdag: Lærermøde, teammøde, personalemøde

14.15-20.00

39

Forberede terminsprøve

Topic:

Being young

keywords:

eating disorder

adolescence

cyber bulliying

gay rights

sports

social media

LGTB

 

Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

Forældreråds-

møde 17-19

40

Forberede terminsprøve

Topic:

Being young

keywords:

eating disorder

adolescence

cyber bulliying

gay rights

sports

social media

LGBT

 

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

14.15-16.15

41

Emneuge 1

     

42

EFTERÅRSFERIE

     
 

KULTUR

er vores overordnende emne for alle fag i vinterperioden.

     

43

Forberede terminsprøver

   

Teammøde torsdag den 26/10

(Rebekah)

44

6.+7.kl naturfaglig-projektopgave (Rebekah+Jeanne)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.

45

6.+7.kl humanistisk-

projektopgave (Jeanne+AM)


(forberedelse til dukketeater - AM tovholder)

   

Terminsprøver for 8. og 9.kl.


Torsdag:

Qteam kl.14.15-15.15

46

Human rights

We will focus on:

Preparation on the topic by watching the movie

‘12 years a slave’


www.smithsonianmag.com/history/new-york-times-1853-coverage-solomon-northup-hero-12-years-slave-180949944/?no-ist


Slaves living conditions

(clioonline)


Presentations on these topics:

Apartheid

KKK

Human rights history

Violation human rights today

Filmen gjorde et stort indtryk og var for nogle for barsk. Eleverne har arbejdet fornuftigt med emnet gennem fremlæggelser i mindre grupper, læsning og skriveøvelser.

Vi har udvidet ordforrådet omkring slaveriet gennem legen knee to knee.

Torsdag:
Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

47

     

Torsdag:

Pædagogisk dag 14-17

48

Alternativuge

6.+7

(dukketeater Jeanne, Rebekah, AM - tovholder)


8.+ 9.klasse forberedelse til projektopgave (K+Eric)

   

Torsdag:

Julefest kl.


Vi viser dukketeater


Fredag: Juleklip

49

Human rights

   

Projektopgave 8.+9.kl. i dansktimerne

50

-

   

Projektopgave for 8.+9.kl.

51

Human rights- droppet


CHRISTMAS

 

Vi har arbejdet med juleeventyret ‘The little match’ girl - lytteøvelse og julehygget.

Tirsdag:

Juleafslutning

52

JULEFERIE

     
 

DEMOKRATI

er vores overordnende emne for vinterperioden

     

1

Human rights- droppet


New Years speech

 

 

Eleverne har forberedt en nytårstale med fokus på at holde tiden samt komme ud med et klart og tydeligt budskab.

Det var vanskeligt at bruge de 3 min. mange var for uforberedte.

Første skoledag onsdag

2

Prøvepålæg FS 9

   

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

0.+3.+7.+9.kl.

3

Reading:

The Perks of being a wallflower

 

Vi har læst romanen ‘The Perks of being a wallflower’, nogle elever blev ikke færdige, da den var for svær.

VI har arbejdet med forskellige aspekter af bogen ( temaer, stereotyper, at være ung, referater, højtlæsning)

Eleverne synes virkelig godt om bogen.

Vi afsluttede forløbet med at se filmen.

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

1.+4.+6..kl.

4

     

Skole/hjemsam-taler

Tirsdag og onsdag:

2.+5.+8.kl.


Torsdag:

Qteam 14.15-15.15

5

       

6

Køn og identitet


(sociale medier, oplægs-holdere

NORMSTORM-

ERNE, Rebekah)


Vi har hver vores klasse.

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde 14.15-16.15

Forældreråds-

møde 17-19

7

VINTERFERIE

     

8

-

   

8.kl introuge


Fredag:

Fastelavn

9

Prøveoplæg

grammatik


School shootings and crime

Vi ser filmen Bowling for Columbine og debatterer våbenpolitik i USA

   

10

     

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

11

     

Tirsdag:

GF kl.17-21

12

FS9

   

Teammøde torsdag den 22/3

(AM)

13

PÅSKEFERIE

     

14

Crime

Classic crimes


Make a slide presentation 4 min. on a classic crime, include:

why, how, when, where questions.

Eleverne var meget optagede at emnet, og de fik alle gennemført tilfredstillende.

Første skoledag tirsdag


Torsdag:

Lærermøde, teammøde, personalemøde

kl.14.15-20.00

15

Crime

     

16

Emneuge 2

   

Lørdag:

Forårsfest kl.10.00-12.30

 

VERDEN

er vores overordnende emne for alle fag i forårsperioden.

     

17

     

Forældremøder:

HF tirsdag 16-18

NM onsdag

16-18

ST torsdag

16-18


Fredag:

St. bededag

18

       

19

Communication strategies

   

Torsdag- søndag:

Kristi himmelfartsferie

20

Alternativuge

   

8.kl. lejrskole

(Paule, K, Rebekah)

21

Travels

We will focus on:


-Reading The beach (excerpt) and watching the movie

(hollywood model, escapism, utopia/dystopia, the main characters, themes of the movie)


Song:

I’m leaving on a jetplane, John Denver (598)


Virtual travels

(gyldendal.dk)

Evaluation:

My favorite travel

-presentations in class.

http://www.clioonline.dk/engelskfaget/udskoling/emner/cultures/


(remember to include the rules, customs and other cultural differences in the english speaking country you are visiting in your presentation).

Vi har set filmen The Beach og arbejdet med personkaratkeristikker og analyser af samfundet. Eleverne arbejde i mindre grupper, og fremlagde for hinadnen. De har været optaget af filmen og emnet. Vi nåede ikke at arbejde med sangen samt artiklen.

Eleverne fremlagde deres drømmerejse, men de færreste grupper fungerede, da de var blandet på tværs. Vi skal fokusere mere på samarbejdet i gruppen.

Mandag:

2.pinsedag

22

       

23

       

24

     

Teammøde fredag den 8/6

(Jeanne)

25

Mandag til onsdag

almindeligt skema


Torsdag og fredag

tjekke telte, generalprøver

   

Torsdag:

Lærermøde, teammøde

kl.14.15-16.15

26

     

Mandag-onsdag


Musik og teaterfestival for 6.-9.kl.


Torsdag:

Klasselærerdag

Dimission 9.kl. 17-19

Fredag:

Sidste skoledag

Fællesmøder hver tirsdag kl.10.15-10.30:

Kultur og det praktisk, musisk er omdrejningspunktet for fællesmødet.

 

I klassen efterfølgende:

Halv/fuldmånen skal bidrage på husmøderne, de skal holde oplæg i salen på skift. De skal komme med et produkt der passer til sangen vi synger i salen.